Artikel filtreret på dato: Mandag, 17 September 2018

Der er uopmærksomhed involveret i hver tredje dødsulykke i trafikken.

For at få flere til at holde fokus på trafikken, sætter landets 12 politikredse ind med en uopmærksomhedskontrol fra mandag den 17. september til søndag den 23. september, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Indsatsen støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Kør bil, når du kører bil” og Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, hvor uopmærksomhed indgår som ét af ti indsatsområder for at begrænse antallet af uheld i trafikken.

Kontrollerne indgår i rækken af de fælleseuropæiske færdselskontroller, der arrangeres af det europæiske færdselspolitisamarbejde TISPOL. Onsdag den 19. september afvikler Tispol kampagnen: ”Project Edward” – En dag i Europa uden dræbte i trafikken.

Hvad laver folk bag rattet?

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har gennemført en undersøgelse i hele landet i foråret 2017, hvor man på by-, lande- og motorveje har observeret, hvad 26.000 trafikanterne foretager sig bag rattet.

Undersøgelsen slår fast, at cirka 6 % af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel udfører en handling, der kan distrahere dem og tage deres fokus fra trafikken. Det vil sige, at de enten taler i håndholdt mobiltelefon, ind-stiller deres GPS, spiser eller drikker, mens bilen er i fart.

Undersøgelsen konkluderer også, at det særligt blandt de tunge køretøjer (især lastbiler) er et problem. Mens cirka 6 % af førerne af personbiler og vare-vogne foretager sig distraherende handlinger, når de kører på vejene, så er det tilsvarende tal for de tunge køretøjer (især lastbiler) mere end dobbelt så stort, nemlig cirka 15 %, viser observationerne fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Udgivet i Syddanmark
Mandag, 17 September 2018

Skattestigning er et onde

Kommunal skattestigning er et onde for lavtlønsgrupperne i Kolding og en rigtig dårlig løsning for alle Kolding borgere, mener Knud Erik Langhoff.

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, Formand for den Konservative vælgerforening i Kolding, Mariavej 9, 6091 Bjert.

Konservative i Kolding kan ikke gå ind for kommunal skattestigning, og sender herved en opfordring til Byrådet i Kolding.

- Tænk jer nu rigtig godt om inden I leger den omvendte Robin Hood, - inden I belaster lavtlønsgrupperne i Kolding med helt urimelige skattestigninger.

Kommunal skattestigning er efter vores mening den mindst intelligente løsning og værst af alt en sovepude af værste skuffe.

Vi må medgive byrådet at det er en nem måde at løse de økonomiske problemer på, nemmere end at effektivisere og optimere driften i kommunen. Men vi opfordrer alligevel byrådspolitikerne, til at tage fat på at effektivisere og optimere i samtlige forvaltninger og politikområder, vi er ikke i tvivl om at der sagtens kan findes de nødvendige penge til service, anlæg, og udvikling af Kolding uden skattestigning.

Vi er klar over at rigtigt mange af kommunens borgere hellere ser skattestigninger end service forringelser.

Vi stiller derfor spørgsmålet – Er borgerne i Kolding klar over at høj indkomst grupperne faktisk ikke deltager i finansieringen ved kommunal skattestigning, men at en kommunal skattestigning udelukkende belaster borgere i lavtlønsområdet?

Høje indkomstgrupper bliver reddet af skatteloftet. Teksten på årsopgørelsen er: Nedslag for beskatning over 51,95 %

Er borgerne klar over at staten straffer kommuner der hæver skatten ved at beholde op til 75% af stigningen det første år?

Vi er ikke i tvivl om, at bliver der ikke taget alvorligt fat nu, vil borgerne i Kolding igen om ganske få år komme til at opleve endnu en skattestigninger, for det er jo den nemme løsning.

Udgivet i Læserbreve