Artikel filtreret på dato: Lørdag, 06 Oktober 2018

Lørdag, 06 Oktober 2018

Anerkendelse er et fælles ansvar

Læserbrev af Tanya Buchreitz Løwenstein (V), Kolding byråd, Skolebakken 42E, 6000 Kolding.

Der er utrolig mange dygtige medarbejdere i Kolding kommune, som hver især gør deres for at give os og vores pårørende den bedst mulige service. Det drejer sig om alt fra børnepasning og ældrepleje til vejvedligehold og dagrenovation.

Hver gang jeg som politiker kommer i praktik eller på besøg, bliver jeg duperet over den indsats der bliver leveret og ærgrer mig over, at jeg ikke selv er bedre til at påskønne det i det daglige. Det er uden tvivl et politisk ansvar, at kommunen som arbejdsplads er attraktiv, men det er vores alles ansvar at anerkende den gode indsats, fremfor kun at klage os over den middelmådige.

Personligt vil jeg starte med at glæde mig over at have både en fantastisk dagplejer og en fantastisk institution, hvor jeg trygt afleverer mine børn hver dag, fordi jeg ved de er i de allerbedste hænder.

Jeg har netop været i praktik i hjemmeplejen og det var en fornøjelse. Kompetente medarbejdere med den menneskelige tilgang til at gøre en forskel langt ud over praktisk hjælp og personlig hygiejne. Det jeg var vidne til, var livskvalitet og tryghed for de pågældende og deres pårørende. Lad os hjælpes med at snakke de gode ting op i debatten og blive meget bedre til at anerkende hinanden i det daglige.

Jeg vil i hvert fald starte ved mig selv og håbe at de positive ringe vil sprede sig.

Udgivet i Læserbreve

I foråret 2018 kunne kommunens borgere hente gratis kompost på genbrugspladserne for at sætte fokus på vejen fra haveaffald til nye afgrøder. Efterspørgslen var stor, og nu gentages tilbuddet i Vamdrup, Christiansfeld og på Bronzevej i Kolding.

Kolding Kommune har lagt sig i selen for at blive foregangskommune inden for cirkulær økonomi. Den tankegang passer kompost godt ind i, da næringsstofferne fra haveaffaldet kommer tilbage i naturens kredsløb i form af havekompost.

- Vi har allerede mange cirkulære projekter i gang, og nu er vores tilbud om gratis kompost et par gange om året en del af paletten. Komposten på genbrugspladserne giver mulighed for at skabe opmærksomhed om en cirkulær tankegang, nemlig i form af naturlig gødning, siger formand for Teknik- og Klimaudvalget, Jakob Ville, i en pressemeddelelse.

Der kan hentes gratis kompost på genbrugspladserne i Vamdrup, Christiansfeld og på Bronzevej i Kolding. Det foregår i efterårsferien.

Fingrene i mulden for børnefamilier på Harteværket

Samtidig får børn og deres voksne også mulighed for at få fingre i komposten, dog i andre størrelsesforhold. I efterårsferiens hverdage 15.-19. oktober klokken 10-15 på Harteværket kan man lave hjemmelavede urtepotteskjulere af genbrugsmaterialer og så frø i kompostjord. Medarbejdere fra Renovation står klar med masser af inspiration og en god bunke materialer. Arrangementet er en del af Harteværkets tilbud i efterårsferien.

Praktisk information om komposten

Der fyldes løbende op med kompost på de tre genbrugspladser. Derfor kan genbrugspladsen godt være løbet tør for kompost den ene dag og fyldt op dagen efter. Tilbuddet gælder private borgere. Husk at tage en skovl med til at læsse komposten på traileren.

Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi og tankegang handler både om, hvordan produkter fremstilles og forbruges: Kan man designe møbler, kaffemaskiner eller hele bygninger, så det kan adskilles efter brug og komme tilbage i værdikæden? Og behøver der egentlig at være syv trailere på villavejen – eller kan man nøjes med en enkelt til deling?

Udgivet i Kolding
Lørdag, 06 Oktober 2018

Ballade om en beboelsespavillon

Beboelsespavillon skal rives ned. Sagen behandles i Plan, Bolig- og Miljøudvalget.

Så er der ballade om en beboelsespavillon i Øster Vamdrup. Kommunens forvaltning indstiller, at der ikke kan meddeles landzonetilladelse til en pavillon med den ansøgte placering. Det skriver netavisen Sebro Press.

Der er bare den hage ved sagen, at pavillonen allerede ligger på stedet. Og at den er bygget, uden tilladelse fra kommunen. Et som forhold ejeren nu gennem en ansøgning søger at få rettet op på.

Pavillon indstilles til nedrivning eller flytning

Men kommunens forvaltning indstiller til den politiske behandling, at bygningen skal fjernes – eller placeres andet steds lovligt. Den ligger nemlig placeret i landzoneområde, og helt uden tilknytning til det bestående byggeri på parcellen.

Derudover er der den omstændighed, at med den nuværende placering uden for kommuneplanens rammebelagte grænse mellem by- og landzone kommer bygningen til at fremstå, som en særskilt bolig i landzone, hvilket forvaltningen ikke vurderer, der ifølge loven, kan meddeles landzonetilladelse for. Derudover kommer, at der også gennem en nabohøring er indgivet klage over bygningens nuværende ulovlige placering.

Pavillon bruges som botilbud

Den omstridte pavillon i Øster Vamdrup benyttes som botilbud gennem den Sociale Udviklingsfond (SUF).

Forvaltningen påpeger i forbindelse med sagen, at det er muligt at placere en pavillon på parcellen lovligt som egen bolig inden for den eksisterende kommuneplan.

Den omstridte bygning er beliggende på en adresse på Gl. Ødisvej i Øster Vamdrup. Sagen behandles i Plan, Bolig- og Miljøudvalget.

Udgivet i Vamdrup