Artikel filtreret på dato: Tirsdag, 02 Oktober 2018

Tirsdag, 02 Oktober 2018

Lugtgener forventes reduceret

BlueKolding har nu sat et større kloakeringsarbejde i gang i Vamdrup Vestby. Nærmere betegnet langs med Vamdrup Å og på Herredsvej.

Formålet er dels at udskifte et nedslidt anlæg og få fjernet - eller reduceret- ubehagelige lugtegener.

- Det er vi er i gang med handler om, at lægge en ny kloakledning ned langs med Vamdrup Å, som får så meget fald, at spildevandet selv kan løbe frem til vores nye pumpstation ved Vestergade, fortæller ingeniør Thomas Faarbæk fra BlueKolding til Netavisen Sebro Press.

Gammelt og nedslidt system erstattes

Den nye ledning skal erstatte et gammelt og nedslidt system, hvor spildevandet bliver ført frem til Vestergade med hjælp fra to ældre pumpestationer:

- De to pumpestationer gøres over overflødige, fordi de er nedslidte og derfor er meget dyre i drift. Derudover påregner vi, med det nye rør kan vi også - om end ikke måske helt fjerne - så dog reducere lugteger fra Vamdrup Å væsentligt, fortæller Thomas Faarbæk.

Projektets udførelse vil hovedsageligt foregå langs i engene ned til Vamdrup Å. Der vil kun blive gravet direkte på Herredsvej over et lille stykke fra Overgades udmunding og mod øst hen mod boligkomplekset Grønvang, fortæller Thomas Faarbæk.

BlueKolding påregner, at kloakeringsprojektet i Vamdrup Vestby kan afsluttes allerede inden årsskiftet.

Udgivet i Vamdrup