fredag, 19. oktober 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 

Svend Erik Brodersen/Sebro Press

Beboelsespavillon skal rives ned. Sagen behandles i Plan, Bolig- og Miljøudvalget.

Så er der ballade om en beboelsespavillon i Øster Vamdrup. Kommunens forvaltning indstiller, at der ikke kan meddeles landzonetilladelse til en pavillon med den ansøgte placering. Det skriver netavisen Sebro Press.

Der er bare den hage ved sagen, at pavillonen allerede ligger på stedet. Og at den er bygget, uden tilladelse fra kommunen. Et som forhold ejeren nu gennem en ansøgning søger at få rettet op på.

Pavillon indstilles til nedrivning eller flytning

Men kommunens forvaltning indstiller til den politiske behandling, at bygningen skal fjernes – eller placeres andet steds lovligt. Den ligger nemlig placeret i landzoneområde, og helt uden tilknytning til det bestående byggeri på parcellen.

Derudover er der den omstændighed, at med den nuværende placering uden for kommuneplanens rammebelagte grænse mellem by- og landzone kommer bygningen til at fremstå, som en særskilt bolig i landzone, hvilket forvaltningen ikke vurderer, der ifølge loven, kan meddeles landzonetilladelse for. Derudover kommer, at der også gennem en nabohøring er indgivet klage over bygningens nuværende ulovlige placering.

Pavillon bruges som botilbud

Den omstridte pavillon i Øster Vamdrup benyttes som botilbud gennem den Sociale Udviklingsfond (SUF).

Forvaltningen påpeger i forbindelse med sagen, at det er muligt at placere en pavillon på parcellen lovligt som egen bolig inden for den eksisterende kommuneplan.

Den omstridte bygning er beliggende på en adresse på Gl. Ødisvej i Øster Vamdrup. Sagen behandles i Plan, Bolig- og Miljøudvalget.

BlueKolding har nu sat et større kloakeringsarbejde i gang i Vamdrup Vestby. Nærmere betegnet langs med Vamdrup Å og på Herredsvej.

Formålet er dels at udskifte et nedslidt anlæg og få fjernet - eller reduceret- ubehagelige lugtegener.

- Det er vi er i gang med handler om, at lægge en ny kloakledning ned langs med Vamdrup Å, som får så meget fald, at spildevandet selv kan løbe frem til vores nye pumpstation ved Vestergade, fortæller ingeniør Thomas Faarbæk fra BlueKolding til Netavisen Sebro Press.

Gammelt og nedslidt system erstattes

Den nye ledning skal erstatte et gammelt og nedslidt system, hvor spildevandet bliver ført frem til Vestergade med hjælp fra to ældre pumpestationer:

- De to pumpestationer gøres over overflødige, fordi de er nedslidte og derfor er meget dyre i drift. Derudover påregner vi, med det nye rør kan vi også - om end ikke måske helt fjerne - så dog reducere lugteger fra Vamdrup Å væsentligt, fortæller Thomas Faarbæk.

Projektets udførelse vil hovedsageligt foregå langs i engene ned til Vamdrup Å. Der vil kun blive gravet direkte på Herredsvej over et lille stykke fra Overgades udmunding og mod øst hen mod boligkomplekset Grønvang, fortæller Thomas Faarbæk.

BlueKolding påregner, at kloakeringsprojektet i Vamdrup Vestby kan afsluttes allerede inden årsskiftet.

Jesper Buch, der er kendt fra DR-programmet "Løvens hule" kommer til Vamdrup.

Iværksætteren og industrimanden, Jesper Buch - kendt som en af løverne i DR-programmet "Løvens Hule" - kommer til Vamdrup med sit populære foredrag. Det sker onsdag den 30. januar 2019 i Arena Syd, skriver netavisen Sebro Press.

Jesper Buch en af Danmarks mest succesrige forretningsmænd. I sit foredrag fortæller om sin karrieres op og nedture og deler ud af sin viden. Du kommer helt tæt på hans spændende og imponerende historie om "JUST-EAT" og livet som iværksætter – et godt gammeldags eventyr er i sigte. Foredraget er en medrivende fortælling om, hvordan han startede op i en kælder, og hvilke talrige udfordringer han siden mødte på sin vej til den store succes. En historie, der også er blevet til bogen Kick-ass - fra kælder til milliard.

Han betegnes som en vanvittig målrettet og arbejdsom herre. Og ikke så underligt, at hans mantra er "Whatever it fucking takes!" Men pas på. Hans energi smitter, skrives der blandt andet om hans foredrag.

Jesper Buch er in øvrigt herfra egnen. I Vamdrup siger de, at han er fra Vamdrup, og Lunderskov, at han er fra Lunderskov. Men det er ganske vist. Hans fars gravsted - eller måske rettere sagt monument - findes på kirkegården ved Skanderup Sognekirke.

Billetter til foredraget 30. januar 2019 i Arena Syd kan allerede købes fra mandag.

DYKON A/S i Lunderskov har købt et areal på 2000 kvadratmeter med formålet at etablere og samle et nyt udviklingscenter i tilknytning til fabrikken.

DYKON i Lunderskov er Nordens førende fabrikant af naturfyldsdyner og puder, hvoraf alt produktion foregår i Danmark. Det nye udviklingscenter etableres for hele tiden at være på forkant med et toptunet produktionsudstyr, lyder det i en pressemeddelelse fra virksomheden, skriver netavisen Sebro Press.

- Ved at samle al produktudvikling under ét tag, kan vi meget hurtigere udvikle, forbedre og forfine vores produktionsapparater, da vi ikke længere er afhængig af den daglige produktion, lyder det fra Dykon administrerende direktør Peter Bøgh Petersen.

Tidligere har man på selve fabrikken været nødsaget til at teste og udvikle "live" sideløbende med produktionen. Med det nye udviklingscenter sker alt udvikling uden for produktionen og eventuelle børnesygdomme vil blive tilpasset og rettet, inden det færdige produkt bliver sat i drift.

- På denne måde forstyrrer udviklingsprocessen ikke den daglige rutine og kapacitet i produktionen, og vi kan derfor bibeholde et kontinuerligt flow, lyder det fra fabrikschef Flemming Sørensen.

DYKON forventer, at det nye udviklingscenter vil medføre en væsentlig forbedring af produktionskapaciteten inden for relativt kort tid. Hvorfor en del af de nye kvadratmeter også benyttes til lager for på den måde at sikre en effektiv logistik.

Aktiemajoritet i virksomheden i Lunderskov gik for nogen tid over på investeringsfonden Erhvervs Invest. Der er ca. 90 ansatte og endnu flere i højsæsonen.

Kolding Kommune er nu klar med et nyt trafikanlæg på Røddingvej i Vamdrup.

Anlægget er udført omkring til- og frakørslen til Arena Syd og boligområdet Højvang Nord, skriver netavisen Sebro Press.

Hensigten med det nye anlæg er at sikre den "bløde trafiks" bedre færdsel på og over den stærkt trafikerede, Røddingvej. Det fremgår i de kommunale arsenaler, at politikerne har sluppet 550.000 kroner løs til projektet.

Og hvad er der så kommet ud af disse penge. Et mindre helleanlæg anlagt midt på kørebanen ved Arena Syd samt skiltning asfaltarbejde og nødvendige afstribninger.. Endvidere er vejbanen på Røddingvej gjort bredere i begge sider forbi anlægget. Det er gjort udelukkende for at gøre ind- og udstigningen af busserne lettere og mere sikker, fortæller projektansvarlig, ingeniør Arshad Azam fra Kolding Kommune til Sebro Press.

Og her er så grundlaget for den politiske beslutning om at slippe 550.000 kroner løs fra kommunekassen til projektet:

Røddingvej i Vamdrup

"Beskrivelse: By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at krydsningsforholdene for fodgængere og cyklister på Røddingvej ved Arena Syd i Vamdrup forbedres. Krydsningen er skolevejskrydsning og den forbinder boligområdet ved Højvang Nord med Arena Syd, Ådalskolen, Vamdrup Skole og Vamdrup by. Der er en del krydsende fodgængere og cyklister, og beboerne området har i flere år ønsket at krydsningsforholdene blev forbedret. Røddingvej er indfaldsvej til Vamdrup. Ifølge trafiktælling fra 2017 kører de ca. 2800 køretøjer på strækningen om dagen som i gennemsnit kører 48,1 km/t. Ved krydsningen er der indkørsel til Arena Syd og til Højvang Nord, ligesom der er busstoppesteder på Røddingvej, som alle medvirker til at gøre krydsningen uoverskuelig og utryg for fodgængere og cyklister. Forbedring af krydsningsforholdene understøtter udvalgets målsætninger om cykelfremme og forbedring af trafiksikkerheden. By- og Udviklingsforvaltningen arbejder med en løsning, hvor der etableres en krydsningshelle, som vist nedenstående. Princippet for udformningen af krydsningen er ikke fastlagt endnu. Anlægsudgiften på 0,550 mio. kr. fordeles med 0,45 mio. kr. til anlæg samt 0,1 mio. kr. til projektering og uforudsete udgifter".

Kongsbjergskolen vil være blandt de bedste. Det er ambitionsniveauet.

”Kongsbjergskolen i Lunderskov vil være blandt de bedste i landet til at sikre elevernes udvikling fagligt og socialt, så de bliver kompetente verdensborgere”.

Så højt et ambitionsniveau har skolen i Lunderskov sat. Og intet mindre. Det stod at læse på ”tavlen”, da skolen mandag aften holdt åbent hus for forældre og andre interesserede fra byen og omegnen. Det skriver netavisen Sebro Press.

Skolens leder, Wilhelm Hallum, lægger ikke skjul på, at arrangementet mandag aften var sat op som en slags reklame for at gøre folk i by og på land opmærksomme på, at de faktisk har en god folkeskole i Lunderskov, og at det vil man gerne vise frem.

Der var ingen taler mandag aften. Efter en kort velkomst af skolelederen gik rundvisningen i gang, kombineret med aftenundervisning i klasserne:

- Det skal ingen hemmelighed være, at formålet med vores åbent-hus er, at vi gerne vil have, at flere forældre får øjnene op for de gode kvaliteter, vi kan byde på her på Kongsbjergskolen som folkeskole, så et større antal vælger at sende deres børn i overbygningsklasserne 7. til 9. her til os, i stedet for at vælge privatskolerne i Kolding, siger Wilhelm Hallum til Sebro Press.

Og opfordringen fra ham og skolen er ikke mindst rettet mod forældre og børn fra de nære skoler omkring Lunderskov, Forbundsskolen i Skanderup og Fynslundskolen i Jordrup:

- Tidligere var det helt naturligt, at alle elever fra disse skoler i overbygningsklasserne kom til her til os i Lunderskov. Men sådan er det desværre ikke helt mere. Og det kunne vi godt tænke os, at få lavet om på, så flere igen vælger os, lyder det videre fra skolelederen på Kongsbjergskolen.

Og på spørgsmålet om, hvorfor nogle vælger privatskolerne i Kolding frem for Kongsbjergskolen svarer han:

- Skolen her har måske ikke tidligere haft et alt for godt ry, men det er fortid, og har ikke i dag ikke noget med virkeligheden at gøre. Men en forklaring kan også i nogle tilfælde være, at dele af Lunderskov-området grænser tæt ind til Kolding, og at det derfor er ret gode transportmuligheder denne vej, lyder svaret.

Rigtigt mange pårørende og andre interesserede borgere fra Lunderskov og omegn havde taget imod skolens invitation og havde fundet vej til åbent-hus arrangementet. Og selve rundvisningen på skolen sørgede eleverne selv for.

- Vi satser på at være en skole, der kendt for at sætte fælleskab, læring og trivsel i fokus, forklarer skoleleder Wilhelm Hallum om, hvorfor han synes, at netop Kongsbjergskolen skal vælges fra 7. – 9. klasse frem for privatskolerne i Kolding.

Udvidede kompetencer hos Vamdrups nødbehandlere sikrer mere tryghed blandt borgerne.

Borgerne i Vamdrup og nærmeste omegn kan nu føle sig endnu mere trygge ved at have en lokal akutenhed med nødbehandlere klar til at rykke ud fra den lokale brandstation med øjeblikkelig hjælp døgnet rundt.

Regionens præhospitale sektion har nemlig ud udvist den store anerkendelse og respekt for det brandmændene i Vamdrup hidtil har ydet ved at udvide deres kompetencer på sygdomsområdet. betydeligt. Det skriver netavisen Sebro Press.

Ud over det de allerede hidtil har måttet hjælpe med, når det handler om hurtig indgriben ved livstruende akut sygdom eller ved ulykker, så må de nu også medicinsk førstebehandle ved flere sygdomme - eksempelvis sukkersygepatienter og allergier, der rammes af livstruende tilfælde.

Nye kompetencer trådte i kraft i weekenden

De nye kompetencer for nødbehandlerne trådte i kraft lørdag fra det tidspunkt, hvor nødbehandlerne havde afsluttet et kursus under ledelse af en paramediciner fra Ambulance Syd i brugen af de nye udvidede behandlingsformer.

Hidtil har nødbehandlerne i Vamdrup måttet yde førstehjælp indtil ambulancen og eventuelt lægebil kom frem ved hjerteproblemer - herunder hjertestop, standse blødninger, lægger halskrave og foretage udsugning med henblik på at undgå kvælning. Og må de altså også medicinsk behandle.

Nødbehandlerne i Vamdrup er yderst populære blandt borgerne. Det er alle brandmænd og tilknyttet TrekantBrand’s station i Vamdrup.

Nødbehandler-ordningen i Vamdrup er unik. Der rykkes ud med akutenheden samtidig med der via 112 tilkaldes ambulance, men på grund af relativt korte afstande i lokalområdet er nødbehandlerne meget hurtigt fremme med hjælpen. Ambulancen kommer nemlig typisk kommer fra Kolding eller Vejen.

Og netop nødbehandlernes hurtig indsats har reddet liv – også her 2018! I alt har der været bud efter dem 140 gange i løbet af i år.

Et nyt åsted ved Vamdrup Å er muligvis på vej.

Der er måske et nyt åsted på vej i Vamdrup. Denne gang ved Vamdrup Å. Det er Vamdrup Byforum, der arbejder med ideen, skriver netavisen Sebro Press.

Det er dog endnu ikke endeligt bestemt, hvor det måske kommende nye åsted skal placeres, ud over at det bliveret sted ved Vamdrup Å .

Og det er Vamdrup Å, der løber fra Søgård Sø i øst og til Kongeåen i vest. Åen løber langs med stien fra Jernbanegade, langs nordsiden af Herredsvej, under Vestergade og videre langs med boligområdet Trelle Ager og frem til boligområdet, Tyrings Ager, hvor det sluttes til Kongeåen. Undervejs løber Nagbøl Å til.

Den nærmere placering af det måske kommende nye åsted i byen undersøges i øjeblikket nærmere af byforum. Herfra nævnes dog en eventuel placering ved den tidligere have til den for længst forsvundne ejendom, Højvang, som en mulighed. Men intet er endnu bestemt. Andre placeringer undersøges også.

Det er tanken, at finansieringen af udgifterne i forbindelse med etableringen af åstedet ved Vamdrup Å skal komme fra de 200.000 kroner, der årligt stilles rådighed for byforum af Kolding Kommune fra den såkaldte Centerbypulje.

Ideen til et nyt åsted ved Vamdrup Å er fremkommet med baggrund i stor succes med et lignende åsted, som tidligere på året blev taget i brug ved Kongeåen i østbyen.

  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« Oktober 2018 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31