Ny lokalplan skal bane vej for nye boliger, dagligvarebutik og grønne arealer

Torsdag 03. Oktober 2019 15:51 795
Den stiplede linjer viser placeringen af den nye bydel i Vonsild. Pressefoto. Den stiplede linjer viser placeringen af den nye bydel i Vonsild. Pressefoto.

En ny lokalplan skal bane vej for en bydel i Vonsild i den sydlige del af Kolding med plads til omkring 400 boliger, en dagligvarebutik, grønne arealer og stiforbindelser til Dalby Møllebæk.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har netop givet grønt lys til at igangsætte arbejdet med at udvikle en lokalplan for en ny bydel, der skal ligge på et 40 hektar stort areal syd for Vyffs Vej, Langholm og den nye udstykning på Blåbærvej, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse:

- Den nye bydel får en attraktiv beliggenhed tæt på naturskønne arealer og den nye motorvejstilkørsel ved Ødis. Lokalplanen skal lægge op til en god blanding af boligtyper, der kan matche forskellige behov, og samtidig er det tanken, at de bevaringsværdige bygninger, diger og markante beplantninger i området skal fastholdes og bidrage til at sikre et godt miljø i det nye område, siger formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Birgitte Kragh.

Fordelingsvej

Den nye bydel skal vejbetjenes via den eksisterende rundkørsel på Vonsildvej. Herfra skal der planlægges en fordelingsvej med stamveje og boligveje til områdets forskellige boligområder.

- I planlægningen vil det være vigtigt at sætte fokus på at skabe et stisystem med god adgang til skolen og daginstitutionen, der ligger vest for Vonsildvej og til den nye dagligvarebutik, de grønne arealer langs Dalby Møllebæk og til de eksisterende boligområder, fremhæver Birgitte Kragh.

Den nye bydel forventes at kunne rumme omkring 400 boliger i form af parcelhuse, rækkehuse og etagebyggeri i op til 2 etager med en højde på maksimalt 8,5 meter. Intentionen er, at lokalplanen skal give plads til såvel traditionel som moderne arkitektur.

Derudover skal lokalplanen bane vej for en dagligvarebutik på 1200 kvadratmeter umiddelbart ved den eksisterende rundkørsel på Vonsildvej. Arealerne langs Dalby Møllebæk bliver udlagt til natur- og friluftsarealer. Endelig skal der i planlægningen fastlægges områdets infrastruktur i form af veje og regnvandsbassiner mv.

Lokalplan klar til foråret

I det videre arbejde lægger udvalget vægt på, at lokalplanen bliver skabt i tæt samarbejde med udviklere og de tre lodsejere, der har ejendomme på arealet. Forventningen er, at lokalplanen kommer i otte ugers høring efter nytår og kan godkendes af Byrådet i foråret 2020.

Tags