Ny asfalt på Esbjergmotorvejen

Tirsdag 13. August 2019 06:15 736
Esbjergmotorvejen mellem Vejen og Lunderskov skal nu have et nyt lag asfalt på. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto) Esbjergmotorvejen mellem Vejen og Lunderskov skal nu have et nyt lag asfalt på. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Esbjergmotorvejen mellem Vejen og Lunderskov får ny asfalt på og det vil påvirke trafikken.

Fra søndag den 18. august og cirka to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E20 Esbjergmotorvejen mellem Vejen og Lunderskov. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Arbejdet finder sted i østgående retning mellem tilkørselsrampe 67 Vejen Ø og tilkørselsrampe 65 Lunderskov Ø.

Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Af hensyn til trafikanterne vil arbejdet primært blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.30 – 06.00, dog hele døgnet på søndage.

Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser:

· I arbejdsperioderne ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger.

· Til- og frakørselsrampe 66 Lunderskov i østgående retning vil periodevis være spærret i arbejdsperioderne.

Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.

Tags