Motorvej skal have skiftet slidt asfalt

Torsdag 25. Juni 2020 04:26 626
Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto) Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

Asfalten er slidt og skal udskiftes.

Fra søndag den 28. juni og cirka to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E20 Esbjergmotorvejen ved Vejen. Det oplyser Vejdirektoratet.

Arbejdet finder sted i østgående retning fra rampeanlæg 68 Vejen til cirka 2 km øst for rampeanlæg 67 Vejen Ø.

Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Arbejdet vil primært blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.30 – 06.00.

Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser:

· I arbejdsperioderne ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger.

· Tilkørselsrampe 68 Vejen samt til- og frakørselsrampe 67 Vejen Ø i østgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.

· Ved spærring af til- og frakørselsramper, vil der være skiltet med omkørsel.

Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.