Artikel filtreret på dato: Mandag, 13 maj 2019

Mandag, 13 maj 2019

Monopol skal aflives

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, Mariavej 9 6091 Bjert.

Monopol skal aflives og lovgivningen ændres før vi kan anvende den mest miljøvenlige energi.

Det er min påstand at flere love, her blandt andet varmeforsyningsloven er en hindring for miljørigtig energianvendelse, hvorfor der skal lovændring til.

Der er overhovedet ingen tvivl om, at vi skal gøre en stor indsats for et forbedret klima, så vi kan aflevere en bedre verden end vi overtog.

Derfor undrer det mig rigtig meget at vi lovgiver og tillader monopoler, der forhindrer at bruge den absolut mest Co2 neutrale energi, nemlig overskudsvarme fra virksomheder og energi der fremkommer fra behandling af restaffald og overophedet spildevand.

For mig ligger det lige til højrebenet, at samle energien op og anvende den.

Men som eksempel på det modsatte har vi i Trekantområdet givet Ørstedværket førsteret til at levere varme til fjernvarmen. Ørstedværkets varme er produceret på flis, der kommer af træ som i store mængder, er importeret fra fjernt liggende lande, og så leder vi overophedet spildevand og andet Co2 neutral energi ud i Lillebælt, og ud i atmosfæren.

Overskudsvarmen kunne være anvendt til boligopvarmning, som det blandt andet sker i ungdomsboligerne ved Skamlingvejen i Kolding.

Fjernvarmeværkerne har forsyningsret – de burde også have pligt til først at bruge den Co2 neutrale energi fra overskudsvarme, og først derefter supplere med importeret energi.

Jeg vil arbejde for en ændring af varmeforsyningsloven og sikre at monopolvirksomheder påtvinges at anvende den mest klimavenlige energi.

Udgivet i Læserbreve

Onsdag den 22. maj går bommen op på den nye genbrugsplads på Bronzevej 3 i Kolding.

Her byder Renovation på en kop kaffe og et rundstykke kl. 9-11 for at markere, at den sidste fase af byggeriet er gået i gang: Nu skal hverdagen teste pladsen, så den kan finjusteres inden officiel indvielse i august.

Den nye genbrugsplads har været på tegnebrættet siden 2014, byggeriet startede i september 2018, og 22. maj 2019 kan borgerne tage den i brug.

- Jeg glæder mig til at trille ind på den nye plads. Som borger får man både en større og bedre indrettet genbrugsplads. Set i et større perspektiv er pladsen også fremtidssikret: Her er plads til fremtidige krav om flere affaldsfraktioner, og rammerne bliver gode for at skabe flere cirkulære aktiviteter og projekter, siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget, i en pressemeddelelse.

Fra planer til praksis

Men først skal genbrugspladsen bygges helt færdig, inden den officielt indvies i august 2019. Forude er tre måneders finpudsning, hvor sidste hånd lægges på værket.

- Der mangler stadig lidt rundt omkring, og der vil være håndværkere på pladsen, der arbejder på bygningerne. Men den daglige brug af pladsen er faktisk den allerbedste måde at høste erfaringer til at gøre pladsen helt færdig. For eksempel vil det vise, om rækkefølgen af containere fungerer i praksis, siger projektleder på den nye genbrugsplads Martin Pedersen Stub.

Samtidig er indretningen af faciliteterne i den gamle miljøterminal i fuld gang. Skatkammeret og RE:USE er allerede flyttet ind, men også Renovations formidlingstjeneste, værkstedsfaciliteter og andre genbrugsaktiviteter er på vej.

Den gamle genbrugsplads på Bronzevej lukker og slukker 21. maj kl. 06. Det gælder både arealerne på Bronzevej 2 og 4. Det er nemlig den store flyttedag, hvor containere og andet genbrugsgrej køres over på den nye plads. Det betyder, at besøg på genbrugspladsen skal foregå på en af kommunens øvrige genbrugspladser i perioden 21. maj kl. 06 til 22. maj kl. 06.

Udgivet i Kolding