Artikel filtreret på dato: Mandag, 15 April 2019

Mandag, 15 April 2019

Brand i skov

Brandvæsnet rykkede ud til en mindre brand i en skov nær Vonsild.

Trekantbrand station Kolding rykkede mandag ved 16.40-tiden ud til brand i en mindre skov på Sjølundvej bagved rastepladsen.

Det røg kraftigt, da brandvæsnet nåede frem. Ilden blev hurtigt slukket.

Tre brandbiler nåede frem til stedet, men der blev dog kun brug for den ene af brandbilerne.

Hvorfor det brændte i skoven ved vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi ikke:

- Vi har haft en patrulje derude, men der var intet politimæssigt i det, siger vagtchefen til Kolding Netavis.

Se billederne længere nede på siden...

Udgivet i Vonsild

Henover vinteren har Kolding Kommune testet nye affaldsspande i Kolding midtby og resultatet er positivt. De intelligente affaldsspande har reduceret antallet af tømninger med 90 procent.

Som et testforsøg udskiftede By- og Udviklingsforvaltningen sidste efterår 31 af de eksisterende affaldsspande på udvalgte placeringer i midtbyen med 13 intelligente skraldespande med sensorer og komprimator. Testen sluttede den 31. januar og resultaterne peger i en positiv retning.

Først og fremmest har Driften reduceret antallet af tømninger med 90 procent. I testperioden på fire måneder har det betydet et sparet ressourceforbrug på 112 timer. Den sparede arbejdstid er i stedet blevet brugt på at samle affald i byens gader. Formand for Teknik- og Klimaudvalget Jakob Ville glæder sig over de positive takter:

- Der er ingen tvivl om, at intelligente løsninger, hvor vi udnytter ny teknologi, er vejen frem. Det viser testforsøget med al mulig tydelighed. Jeg håber derfor, at vi i næste års budget kan finde penge til i første omgang at indkøbe test-affaldsspandene. Selv om det er en investering på en halv mio. kroner, viser forsøget, at der en kort tilbagebetalingsperiode på ca. fire år i form af sparede ressourcer, siger Jakob Ville i en pressemeddelelse.

At det har været muligt at reducere antallet af tømninger med 90 procent skyldes flere faktorer. Dels blev affaldskapaciteten i testperioden udvidet fra knap 3200 liter til over 7000 liter. Det skyldes ikke kun, at affaldsspandene er væsentligt større end de eksisterende, men i høj grad også, at de nye skraldespande komprimerer affaldet. Dels indeholder de intelligente affaldsspande sensorer, der sender besked til driftsmedarbejderne, når de skal tømmes.

Hvis pengene findes i næste års budget, skal de intelligente skraldespande designes, så de passer ind i den nye bydesignmanual.

Fakta fra testforsøget

De intelligente affaldsspande har reduceret antallet af tømninger fra 3720 gange til 366 gange på de 120 testdage.

Omregnet giver det årligt en besparelse i arbejdet med at tømme affaldsspandene i testforsøget på ca. 375 timer. Det svarer til ca. 130.000 kr. og tilsammen giver det en tilbagebetaling på investeringen på under fire år.

Data fra de intelligente affaldsspande betyder, at det er muligt at se, hvilke affaldsspande der bliver mest benyttet og dermed bliver det muligt at placere dem, hvor det giver mest værdi. I testforsøget var det affaldsspandene på Banegårdspladsen, der blev flittigst benyttet.

Driftsmedarbejderne har desuden observeret mindre affald i gadebilledet omkring de nye affaldsspande, da fugle og rotter ikke kan komme til affaldet.

Udgivet i Kolding

Det kan koste millioner.

Byrådets hurtige beslutning om at fyre tre topchefer med øjeblikkelig varsel bliver en dyr affære, skriver netavisen Sebro Press.

Først røg økonomichefen i børne- og uddannelsesforvaltningen. Så røg direktøren i samme forvaltning. Og nu senest er skolechefen fyret.

At byrådet blev så sur, at der blev grebet til fyringer, var fordi politikerne ikke mente, at de havde fået tilstrækkeligt med informationer fra embedsmændene (m/k), og at de var forbigået i vigtige sager. Men noget de måske havde glemt var, at sådanne fyringer i utide, kan komme til at koste kassen.

Og ganske rigtigt. Nu kræver de fyrede chefer gyldne håndtryk i form af fratrædelsesgodtgørelser og erstatninger i millionklassen. Og nu viser det sig senest, i følge JydskeVestkysten, at fyringen af den 46-årige skolechef, Lars Svenson, også kan komme til at koste fuld tjenestemandspension til ham resten af hans levetid.

Det politikerne i byrådet ikke var og er tilfredse med, og som lægger til grund for de tre fyrringer i utide, er der konstateredes overskridelser af budgetterne i børne- og uddannelsesforvaltningen i omegnen af 30 millioner kroner- og påstået af politikerne helt uden deres viden. Penge, der var brugt ekstra primært til specialundervisningen.

Og det handler om en overskridelse, der virkelig svider i den kommunale økonomi, som kun med nød og næppe kan hænge sammen med hjælp af omfattende besparelser - og en besluttet skatteforhøjelse, som træder i kraft fra 1. januar 2020.

Udgivet i Kolding

Skrabebilletter og månedskort til parkering skal udskiftes til digitale kort.

Fra 1. maj kan du ikke længere bruge de nuværende skrabebilletter og månedskort, når du parkerer på de attraktive p-pladser i Kolding midtby. De erstattes af digitale kort. Samtidig kommer skrabebilletter til at hedde ”dagskort”, oplyser Kolding Kommune.

- Den nye løsning er mere brugervenlig for bilisterne, bedre sikret mod forfalskning og nemmere at administrere for kommunen, fortæller trafikplanlægger Maja Meldgaard Grøndberg.

Slut med kort i forruden

De digitale dags- og månedskort kan du købe via www.kolding.dk/parkering fra 28. april. Kortene kan bruges fra 1. maj.

- Når du køber de nye kort, bliver du bedt om at oplyse bilens nummerplade, og hvornår kortet skal være gyldigt. Herefter kan cityassistenterne kontrollere bilen elektronisk ud fra nummerpladen og se, om det parkerede køretøj har gyldigt dags- eller månedskort. Du skal altså ikke længere have et kort liggende i vognens forrude, når du parkerer, siger Maja Meldgaard Grøndberg.

Omfattede p-pladser

Fra 1. maj kan du anvende dags- og månedskort på følgende kommunale p-pladser med tidsbegrænsning:

Midtgården
Riberdyb
Slotsallé/Sneglen
Slotssøen (forreste række)
Ålegården (ved OK-klubben)

- Med et digitalt kort er du undtaget fra tidsbegrænsningen, som gælder på den pågældende p-plads, så du f.eks. kan holde der en hel arbejdsdag, siger Maja Meldgaard Grøndberg og fortsætter:

- Tidligere var flere af betalingspladserne også omfattet af ordningen med skrabebilletter og månedskort. Det vil de ikke længere være fra 1. maj. Til gengæld har politikerne besluttet at indføre tre timers gratis parkering på yderligere 330 p-pladser, hvor man hidtil har skullet betale for at parkere. Disse ændringer vil vi informere udførligt om frem til 1. maj.

Sådan får du penge tilbage

Hvis du ikke når at bruge dine nuværende skrabebilletter/månedskort før 1. maj, kan du få dine penge tilbage frem til 15. december.

Du kan få penge refunderet på to måder:

Henvend dig hos By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, Kolding, i tidsrummet mandag-fredag, kl. 10-14, torsdag dog kl. 10-16.30. Medbring dine ikke-brugte skrabebilletter/månedskort. Når du oplyser dit CPR-nummer, indsættes det resterende beløb på din NemKonto.

Send ikke-brugte skrabebilletter/månedskort til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding sammen med dit navn, adresse og CPR-nummer. Herefter indsættes det resterende beløb på din NemKonto.

Beboerlicenser

Også de parkeringslicenser, som er målrettet beboerne i midtbyen, ændres 1. maj. Borgere med en sådan licens får direkte besked fra kommunen om omlægningen.

Udgivet i Kolding