Artikel filtreret på dato: Onsdag, 20 Marts 2019

Onsdag aften blev nogle af gæsterne i Slotssøbadet evakueret.

Nogle af gæsterne i Slotssøbadet i Kolding blev onsdag aften kort efter klokken 18 evakueret. Trekantbrand station Kolding rykkede i første omgang ud til en ABA (automatisk brandalarm, red.). Det resulterede i, at der blev kaldt assistance.

Heldigvis var der ingen brand.

I følge indsatslederen hos Trekantbrand station Kolding var årsagen til, at brandalarmen gik i gang, at der blev brugt en højtryksrenser i et omklædningsrum.

Dermed kunne brandfolkene køre hjem igen.

Udgivet i 112

Området omkring Westerbygård i den sydlige del af Sdr. Bjert bliver snart til nye byggegrunde. Den begyndende aktivitet har allerede fået interesserede købere til at kontakte kommunen.

Der er gang i telefonen på kontoret i salgsafdelingen i Strategisk Vækst. Her sidder medarbejderne med salgsplaner for de kommunale grunde i hele Kolding Kommune. Og allerede nu henvender købere sig angående de kommende grunde i Sdr. Bjert.

- Vi oplever en stor interesse for Westerbygård grundene. Folk er klar til at købe. Men det er altså alt for tidligt. Vi har endnu ikke sat grundene til salg. Lige nu er vi i gang med byggemodning, og først derefter kommer grundene til salg, fortæller ejendomskonsulent, Ditte Pagh Sørensen fra Strategisk Vækst i en pressemeddelelse.

Der bliver plads til i alt 14 byggegrunde i den kommunale udstykning, som får navnet Vesterbygårdsvej. Det forventes, at grundene bliver sat til salg i en udbudsrunde efter sommerferien. Herefter kan købere byde på de enkelte grunde i en periode på 3 uger, hvorefter der tages stilling til de indkomne bud.

- Jeg har allerede fået tilkendegivelser fra folk, der har haft ringet, om at de gerne vil købe en grund, så jeg forventer, at der bliver rift om grundene, fortæller Ditte Pagh Sørensen.

Ud over grundene i Sdr. Bjert er der også andre byggegrunde på vej til salg. Det drejer sig om nye grunde på Sønderkobbel ved Allervej i Christiansfeld, samt i Ødis hvor en ny udstykning ved navn Provstevænget placeres ved Borgmestervænget.

Udgivet i Kolding

Læserbrev af Elvis Comic, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Gotthardpasset 8, 6000 Kolding.

Tilbage i december måned 2018 havde Teknik- og Klimaudvalget og Plan, Bolig og Miljøudvalget et fællesmøde omhandlende lastbilparkering og hvordan vi forsøger at sætte en stopper for ulovlig parkering af lastbiler i Kolding Kommune.

Det er en kæmpe udfordring med lastbiler, der holder forskellige steder i vores kommune, og nogle gange holder de der hvor det generer de resterende trafikanter.

Gennem de sidste mange uger har jeg observeret i mit nærområde utrolig mange lastbiler, der holder parkeret ulovligt. Ikke nok med at de holder der få timer – de holder der sågar også henover weekenden for at kunne holde deres lange hvil på 45 timer. Det er ikke rimeligt.

Jeg er glad for, at forvaltningen har lyttet til os – det er nemlig nødvendigt at gøre noget nu, ellers frygter jeg det bliver for sent.

I uge 8 skærpede man parkeringskontrollen med hensyn til weekend- og aftenkontrollen i industriområdet, og det har vist sig, at der er blevet taget i alt 28 lastbilchauffører, som har holdt ulovligt parkeret rundt omkring i Kolding Kommune.

Det er ærgerligt, at man ikke overholder de love og regler, der foreligger. Men desværre er det ikke først nu, at problemet er dukket op – nej, vi har kendt til det længe.

Det er ikke nok med at pålægge dem bøder. Vi skal nemlig i dialog med chaufførerne og deres vognmænd, så de forstår hvilke konsekvenser det får. Derfor er der også blevet udarbejdet en manual, som chaufførerne får med henvisning til nærmeste lovlig parkeringsplads. Rigtig godt tiltag og nødvendigt hjælpemiddel.

Jeg glæder mig til at se udviklingen, og håber hermed at dialog med virksomhederne, Business Kolding og Kolding Kommune kommer til at sikre, at vi ikke oplever, at lastbilerne holder rundt omkring i fx industriområderne eller langs vejkanten.

Udgivet i Læserbreve

Danica Ejendomme, der ejer kontorbygningen på Kolding Åpark 1, ønsker at opføre en ny bygning i sammenhæng med det eksisterende kontorhus på adressen. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har derfor igangsat den planlægning, der skal bane vej for det nye erhvervsbyggeri i Design City.

I bydelen Design City i Kolding, der ligger i umiddelbar nærhed til midtbyen og Kolding Å, er et nyt erhvervsbyggeri på vej. Det er Danica Ejendomme, der planlægger at opføre en kontorbygning i seks etager på samme matrikel, som det eksisterende fem-etagers byggeri på Kolding Åpark 1, der huser en række små og store virksomheder. Udsigten til et nyt erhvervsbyggeri i Design City glæder formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Birgitte Kragh.

- Kolding er i en rivende udvikling og behovet for en ny kontorbygning ser jeg som et synligt udtryk for denne vækst. Design City er et attraktivt område tæt på midtbyen og flere arbejdspladser her vil utvivlsomt være en positiv gevinst for byens liv, fortæller Birgitte Kragh i en pressemeddelelse.

Det nye kontorhus skal ligge ud mod Kolding Åpark tæt placeret på det eksisterende kontorhus. De to bygninger kædes sammen af en lav foyerbygning, der skal rumme en fælles indgang for begge kontorhuse.

Tanken er, at det nye kontorhus sammen med foyerbygningen og den eksisterende bygning skal danne ramme for et attraktivt grønt udeareal op mod Kolding Å i umiddelbar sammenhæng en fælles kantine for medarbejdere og gæster i de to bygninger.

Det er tegnestuen Mejeriet, der er arkitekter på byggeriet.

Nyt parkeringshus med knap 300 p-pladser

Ud over det nye kontorhus og en foyerbygning, ønsker Danica Ejendomme at bygge et parkeringshus på ca. 7000 m2 med otte forskudte dæk. Parkeringshuset får ca. 280 parkeringspladser, hvilket overstiger et forventet behov på 192 pladser for de to kontorhuses medarbejdere. Det overskydende antal p-pladser forventes at blive udlejet til virksomheder og institutioner i området.

Lokalplan i høring til sommer

Placeringen af og højden på det nye kontorhus kræver en ny lokalplan for området og By- og Udviklingsforvaltningen går derfor i gang med at udarbejde et nyt forslag til en lokalplan, der kan sendes i høring. Planen er, at forslaget bliver sendt i høring i seks uger fra den 17. juni.

Udgivet i Kolding

Du kan møde lokalpolitiet i Kolding og få et indtryk af politiets uddannelser og hverdagen i politiskjorten.

Kunne du tænke dig at forebygge kriminalitet? Vil du arbejde for et trygt og sikkert samfund? Og har du lyst til et job, hvor ikke to dage er ens?

Så kom til jobinformationsmøde og hør mere om politiets uddannelser og fremtidsmulighederne.

Forbered dig inden mødet ved at læse mere om job, uddannelser og adgangskravene til Politiskolen, så der bliver mere tid til en snak om den konkrete hverdag som politikadet og politibetjent.

Sådan tilmelder du dig

Send din tilmelding og dit fulde navn i en e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. I tilmeldingen skal du skrive dit fulde navn, e-mail, fødselsdato og telefonnummer.

Jobinformationsmødet finder sted hos Lokalpolitiet i Kolding, Birkemose Allé 23-25 - onsdag den 27. marts klokken 19-21.

Udgivet i Kolding
Onsdag, 20 Marts 2019

Kolde hænder i regionen

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, Mariavej 9, 6091 Bjert.

"Stor vækst i antal af kolde hænder i regionerne". Denne overskrift er taget direkte fra et notat fra CEPOS – (Danmarks borgerlige – liberale tænketank), dateret 15.03.2019.

Overskriften ryster mig, netop fordi jeg ønsker mig at de mange overflødigt ansatte kolde hænder bliver omgjort til varme hænder, og at det politiske system i Danmark snart vågner op, og sætter fokus på den danske befolknings sundhed, frem for at overadministrere i regionerne.

Dykker man ned i tallene, fremgår det at væksten i ansættelse af ”kolde hænder” – administrativt personale, - i perioden fra regionernes dannelse og til november 2018 i Danmarks fem regioner, er steget med 29%.

Fjerner man usikkerheden der opstod i forbindelse med etablering af regionerne er stigningen 13%, og værst af alt er det, at procent andelen af kolde hænder i regionerne er vokset fra 6,4 til 6,9%, her er det værd at huske på at regionernes hovedopgave er at passe på de syge borgere i Danmark.

Videre i analysen fremgår det, at såfremt man kan reducere de administrative ansatte med 20%, svarende til, at der er lige så mange administrativt ansatte i 2018 som i 2007, kan der spares 2.000 årsværk – heltidsbeskæftigede, og høstes en besparelse på 1 mia. kr.

Med analysen i baghovedet, er der for mig ingen tvivl om at regionerne i Danmark er administrative tunge klodser om sundhedssystemet, at det er på tide at tænke anderledes, at ind tænke mere sundhed og velfærd for de danske borgere.

Når jeg kommer i folketinget, vil jeg arbejde for omstrukturering af sundhedssystemet, så kolde hænder bliver omgjort til varme hænder.

Udgivet i Læserbreve