Artikel filtreret på dato: Torsdag, 07 Februar 2019

Seks mænd fik onsdag efter otte dages retsbehandling ved retten i Kolding dom for deres forskellige roller i omfattende narkosag.

Der gik en omfattende bevisførelse forud for, at retten kunne afsige dommen. De tiltalte nægtede sig helt eller delvist skyldige i anklagerne imod dem og derfor har bevisførelsen bl.a. bestået i en omfattende mængde materiale udlæst fra de tiltaltes telefoner, herunder fotos af narko, krypteret korrespondance ført over kommunikationsapp’sene Wikr og Signal samt kriminaltekniske, retskemiske og retgenetiske erklæringer om DNA, undersøgelse af narko med videre. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der har også været afgivet vidneforklaring af blandt andet politiets it-ingeniør vedrørende efterforskning relateret til blandt andet bitcoins, ligesom to tidligere dømte medgerningsmænd afgav forklaring.

Sagens indhold

Efter bevisførelsen og dommen kan den omfattende sag sammenfattes til hovedsageligt at dreje sig om omfattende handel med amfetamin, kokain, ecstasypiller m.v. De involverede havde forskellige opgaver og roller i narkoforretningen:

J. på 28 år - bagmand for de øvrige. J erkendte sig delvis skyldig vedrørende en mindre mængde amfetamin end han blev dømt for og han nægtede selv at være hovedmand/bagmand. Han blev idømt 14 års fængsel som hovedmand for i alt 35 kg amfetamin, 502 gr. kokain, 18.000 stk. ecstasypiller.

P. på 32 år. Samarbejdede med sin bror R. ud fra deres fælles bopæl i en campingvogn på Give campingplads. De opbevarede, ompakkede og overdrog/leverede til kunder. P. erkendte sig delvis skyldig for så vidt angår 3 kg amfetamin. Han blev idømt 12 års fængsel for i alt 8 kg. amfetamin, 502 gr. kokain, 10.000 stk. ecstasypiller.

R. på 28 år. Samarbejdede som nævnt med sin bror P. ud fra deres fælles bopæl i campingvognen på Give campingplads. De opbevarede, ompakkede og overdrog/leverede til kunder. R. erkendte sig delvis skyldig for så vidt angår 5 kg amfetamin, 5000 ecstasypiller og 500 gram kokain og lidt hash – dog nægtede han, at handlingerne var i forening med de medtiltalte. Han blev idømt 12 års fængsel for i alt 8 kg. amfetamin, 502 gr. kokain, 10.000 stk ecstasypiller.

L. på 20 år. Hans opgaver var at finde opbevaringssteder, ompakke og sælge i samarbejde med A. L. har nægtet sig skyldig under sagen. Han blev idømt 12 års fængsel bl.a. for i alt 25 kg. amfetamin, 8.500 stk ecstasypiller samt en mindre mængde øvrige euforiserende stoffer.

A. på 21 år - lillebror til J. Også han fandt opbevaringssteder, ompakkede stof og solgte dem. A. har nægtet sig skyldig under sagen. Han blev idømt 12 års fængsel for i alt 25 kg. amfetamin, 8.500 stk ecstasypiller samt en mindre mængde øvrige euforiserende stoffer.

Ma. på 35 år – ven med J. Han blev idømt 5 års fængsel for bl.a. at have modtaget i alt 5 kg. amfetamin og forsøg på at have modtaget 1 yderligere kg amfetamin fra en medgerningsmand, der tidligere er dømt i sagen. Han blev frifundet for at have modtaget 312 gr. kokain. Der var nedlagt påstand om udvisning, men han blev ikke udvist med henvisning til at han er EU-borger og har opholdt sig i Danmark i mere end 10 år.

Der blev ved dommen konfiskeret udbytte i form af ca. 16.000 kr. i kontanter, som de tiltalte var i besiddelse af, ligesom der skete konfiskation af narkotika og redskaber i form af vægte, emballage mv. Der var nedlagt påstand om udbyttekonfiskation af bitcoins til en værdi af ca. 1,8 mio. kr. Der skete ikke konfiskation heraf med henvisning til at bitcoinsene p.t. ikke kan lokaliseres.

To dømt i sagen tidligere

To gerningsmænd er tidligere dømt under en særskilt behandling af deres del af sagen:

T. på 39 år - Idømt 5 års fængsel ved retten i Herning den 19. juni 2018. Han blev dømt for 7,5 kg. amfetamin, ca. 63 gram kokain, ca. 1.550 MDMA piller, ca. 130 ecstasypiller, ca. 438 gram hash og ca. 219 gram skunk. Hans rolle i organisationen var at være lagermand, idet han ’kun’ opbevarede stofferne.

Mi. på 26 år - Idømt 10 års fængsel ved Retten i Kolding den 22. oktober 2018. Han blev dømt for 18 kg. amfetamin og 4.500 ecstasypiller. Han rolle var at opbevare stofferne i sin campingvogn på Brande Campingsplads og stille den til rådighed for L. og A. som lager og ompakningsted. Han blev også dømt for i mindre omfang selv at have overdraget stoffer til medgerningsmanden M.

Udgivet i Kolding
Torsdag, 07 Februar 2019

Flere ungdomsboliger i Kolding

Det markante orange byggeri med ungdomsboliger i Design City i Kolding Åpark får en tilbygning med 61 nye ungdoms- og familieboliger. Efter planen er de nye lejligheder klar til indflytning til semesterstart i september 2020.

Siden 2007 er antallet af studerende i Kolding steget med en tredjedel. Det øger behovet for ungdomsboliger i byen og derfor giver Kommunens Plan-, Bolig- og Miljøudvalg grønt lys til, at boligorganisationen Alfabo kan udvide ungdomsboligerne i Kolding Åpark med 61 nye boliger. Byggeriet kommer til at koste 75 mio. kr. og får et lovpligtigt grundkapitalindskud fra Kommunen på ca. 7,5 mio.kr.

Den nye tilbygning bliver et selvstændigt tårn i ni etager og kommer til at rumme 38 etværelses, 18 toværelses og 5 fireværelses boliger.

- Vi vil gerne være en attraktiv studieby, og så er det helt afgørende, at vi kan tilbyde en bred vifte af boliger til de studerende med en god beliggenhed, siger formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Birgitte Kragh.

Design City er en del af campus-området i Kolding, hvor Syddansk Universitet, Designskolen Kolding, VUC og HF og snart også IBA Erhvervsakademi er placeret.

I de seneste fem år er der bygget knap 300 ungdomsboliger i Koldings campus-område og flere er på vej. Ud over tilbygningen til Alfabos ungdomsboliger i Design City, bygger AAB/Bovia lige nu 94 nye ungdomsboliger tæt på IBA Erhvervsakademi.

Unik opvarmning af de nye ungdomsboliger

Det er ikke kun den orange farve på det eksisterende ungdomsbolig-byggeri i Design City, der får byggeriet til at skille sig ud. BlueKolding, kommunens spildevandsselskab, vandt tilbage i 2017 en Danish Design Award for at udvikle en løsning, hvor de 83 ungdomsboliger bliver opvarmet med energien fra spildevand. Verdens eneste boligbyggeri med spildevand som varmekilde bliver med andre ord endnu større, når de 61 nye lejligheder også bliver opvarmet med samme teknologi.

BlueKolding er desuden indstillet til Energy Globe Award 2019 for løsningen. Energy Globe Award er verdens mest præstigefyldte pris for bæredygtighed.

Udgivet i Kolding