Artikel filtreret på dato: Mandag, 05 November 2018

Mandag, 05 November 2018

Ret til psykologhjælp

Læserbrev af Karina Lorentzen (SF), social- og sundhedsudvalgsformand, Sindalvej 4, 6000 Kolding.

Tæv og trusler var årsag til, at næsten 1.700 måtte søge tilflugt på krisecentrene i 2017. Mere end halvdelen af dem havde børn med. Ifølge LOKK, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, oplever op mod 42% af kvinderne symptomer på PTSD, og de psykiske eftervirkninger af volden er langt voldsommere end tidligere antaget. Det giver problemer med søvn, flashbacks, kontant vagtsomhed, hjertebanken og vejrtrækningsproblemer.

Vi ved således, at vold skaber ar på sjælen, og derfor bør vi tilbyde voldsramte kvinder gratis psykologhjælp på krisecentrene. Jeg er som Social- og Sundhedsudvalgsformand derfor glad for, at vi netop har fundet penge til at sikre at det kan ske på Kolding Krisecenter.

Kvinder, der kommer på krisecentre er ofte ramt af psykiske efter fysiske og psykiske overgreb, og det går ud over livskvaliteten og børnene. 99% har været udsat for psykisk vold, mens 83% har været udsat for fysisk vold, men også både seksuel og økonomisk vold er forekommende. Mit håb er, at tilbuddet om gratis psykologsamtaler giver muligheder for, at kvinderne får bedre hjælp til at fastholde et liv uden vold.

Udgivet i Læserbreve
Mandag, 05 November 2018

80 frivillige festede i "stalden"

Der var medhjælperfest på Landbomuseet Kolding.

Fredag aften blev der holdt medhjælperfest i ”Stalden” på Landbomuseet. Formanden for Støtteforeningen Børge Præst bød velkommen til de mere end 80 frivillige, som var mødt op. Han fortalte om, hvordan det var gået med de forskellige arrangementer, som har været holdt året igennem.

- Uden den store hjælp fra alle jer, som er samlet her i aften, er det simpelthen ikke muligt at holde gang i en institution, som Landbomuseet Kolding vitterlig er, sagde Børge Præst og fortsatte:

- Det gule nabohus er blevet købt, og den tidligere lejer er sammen med sin familie flyttet ind i denne bolig. Noget af stuehuset er blevet lejet ud igen, og den indflyttede person fik ros for, at vedkommende havde sat et skilt på døren til boligen, hvorpå der står kustode. Vi havde en lang, flot og tør sommer, men lige den weekend i august, hvor der var Veteranudstilling & Kræmmermarked, blev der åbnet for sluserne, så regnen kom, hvilket ikke var det bedste for arrangementet, men landbruget manglede regn, så man kan ikke tillade sig at klage, selvom vi så ikke fik sat ny publikumsrekord i år på grund af vejret.

Der var også hektiske, aktive dage i efterårsferien, hvor der var besøg af mange bedsteforældre med deres børnebørn.

Landbomuseets formand Otto Krogh var også på banen og takkede de mange frivillige for indsatsen i det forløbne år. Han kunne samtidig orientere om, at der til landbokaffen tirsdag den 6. november vil blive forelagt den helhedsplan Signe Moos fra tegnestuen MOOS+LOOFT har arbejdet på i en årrække. Så det bliver spændende, hvor meget af det der kan realiseres.

Der blev serveret en tre retters menu. Herefter blev der underholdning ved sangkoret Solong, som under ledelse af Otto Skak sang en del populære danske sange, og publikum sang lystigt med. En rigtig fin aften sluttede af med kaffe og småkager.

Udgivet i Kolding