Artikel filtreret på dato: Torsdag, 29 November 2018

Torsdag, 29 November 2018

Tyve tømmer p-automater for værdier

En eller flere tyve har boret hul i to p-automater og har tømt boksene for mønter.

Tyven eller tyvene er gået efter de automater, der har møntbokse, og har udset sig p-pladserne på Riberdyb og en på Ejlersvej ved Slotsøen. Det oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Hærværket og tyverierne er anmeldt til politiet, og har du set noget fra de to p-pladser, må du gerne ringe til politiet.

Her og nu har Kolding Kommune sat en række tiltag i gang, så det bliver væsentligt sværere at tage pengene, men man kan risikere, at der helt må lukkes for betaling med mønter, og i stedet bruge kort og mobile løsninger.

Tyveri fra p-automater er desværre før set i andre kommuner.

Udgivet i Kolding

Et nyt lysreguleret kryds skal øge fremkommelighed og trafiksikkerhed på den trafikerede vej Højvangen i den nordlige del af Kolding by.

På byrådsmødet 27. november besluttede politikerne i enighed, at de to eksisterende T-kryds Højvangen/Korsvej og Højvangen/Petersmindevej skal samles i et nyt lysreguleret kryds. De to T-kryds ligger et halvt hundrede meter fra hinanden på hver sin side af Højvangen.

- Gennem længere tid har vi i tæt dialog med virksomhederne i området arbejdet på at finde den helt rigtige løsning, som kan mindske trængslen og øge trafiksikkerheden. Nu er vi ved at være i mål, og jeg er sikker på, at det nye lysregulerede kryds vil få trafikken til at glide markant bedre, siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget, i en pressemeddelelse.

Højvangen er direkte forbundet med motorvejen og ligger i et travlt industriområde med meget trafik, herunder mange lastbiler. I dag holder bilerne tit i kø i de eksisterende T-kryds for at komme ud på Højvangen, og trafiksikkerheden er jævnligt udfordret.

Trafikplanlæggerne har undersøgt tre forskellige løsninger på de trafikale udfordringer. Projektet, hvor de to eksisterende T-kryds samles i et regulært firbenet kryds med lyssignaler, opfylder bedst kravene til trafikafvikling og trafiksikkerhed.

Kolding Kommune går nu i dialog med de berørte virksomheder for at erhverve de arealer, som er nødvendige for at samle de to T-kryds. Projektet til godt ti mio. kr. ventes at stå færdigt i slutningen af 2019.

Udgivet i Kolding
Torsdag, 29 November 2018

Kommunen udvikler 900 byggegrunde

Der er mangel på byggegrunde i Kolding Kommune. Det gør kommunen nu noget ved.

Kolding Kommune oplever så stor efterspørgsel på ledige byggegrunde, at kommunen i løbet af de kommende fem år vil udvikle knap 900 nye kommunale byggegrunde til salg.

Det sker efter, at salget af byggegrunde i en årrække har været stigende, samt at de nyeste analyser peger på stor tilflytning samt ændrede boligbehov. Desuden er der også vækst i forespørgsler fra private investorer, der gerne vil udstykke, ligesom generelle bygge og anlægsaktiviteter i Kolding også er i fremgang. De næste fem år tyder derfor på stor aktivitet på alle områder.

- Det må ikke være kommunen eller myndighedsbehandlingen, der stopper den øgede vækst, så vi har i gang sat et større arbejde med at få kortlagt bosætningsområder i hele kommunen. Vi skal kunne sikre et varieret boligudbud målt på både geografi, prisniveau og antal, så vi supplerer de private aktører. Og som kommer hele Kolding Kommune til gavn, siger borgmester, Jørn Pedersen i en pressemeddelelse.

Allerede i 2019 vil de første grunde blive klar til salg. Det drejer sig om grunde i Sdr. Bjert, Christiansfeld og Ødis. Herefter følger grunde i Vamdrup, Vonsild og Vester Nebel. Et andet stort område til nybyggeri bliver i Eltang i forlængelse af den nuværende udstykning ved Eltangvej. Her forventes der en udvidelse som giver plads til ca. 100 nye boliger.

- Byggemulighederne skal være til stede i hele Kolding Kommune, og med den nye plan for udstykninger, vil en række mindre samfund blive udvidet betragteligt. Derfor indgår der i de kommende planer selvfølgelig også et fokus på behov for infrastruktur, dagligvarehandel samt adgang til skole og institutioner, fortæller Jørn Pedersen.

Byggemodningerne bliver en bekostelig affære, men en del af beløbet kommer fra det seneste års mersalg på salgsbudgettet. Desuden vil Kolding Kommune også vurderer nye boligområder ud fra, om der er private aktører, der kan drive et område, så der sker et afbalanceret fokus på, om kommunen udbyder til salg eller bare bliver medudvikler af et område.

Udgivet i Kolding