Regning kastes ind i fremtiden

Onsdag 24. Oktober 2018 04:47 661
Knud Erik Langhoff. Privatfoto. Knud Erik Langhoff. Privatfoto.

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, formand for den Konservative vælgerforening i Kolding, Mariavej 9, 6091 Bjert.

Når man sælger aktiver, der er belagt med gæld, og ikke afvikler gælden med provenu, som salget bringer, kastes regningen ind i fremtiden. Det er hvad byrådet i Kolding har gang i.

Det går rigtig godt med salg af jord til erhvervs- og boligudvikling i Kolding Kommune.

Senest er der i artikel i Jydske Vestkysten beskrevet og argumenteret fra By og Udviklingsforvaltningen, at der er behov for ekstra 6 mio. kr. til sagsbehandling.

Bevilliger vi ikke pengene, risikerer vi, at udviklerne opgiver Kolding og flytter deres investeringer. Derfor fuld opbakning til at bruge ekstra til By og Udviklingsforvaltningen herfra.

Nærlæser vi referatet af dagsorden fra Økonomiudvalgets møde den 21. august 2018, blev det besluttet ”at der på baggrund af en konkret vurdering skal ske en fordeling af et eventuelt overskud på salgsbudgettet for 2018 på henholdsvis investeringsfonden, udviklingspulje og salgsbudgettet for 2019”.

Som økonomisk ansvarlig politiker, havde jeg gerne set, at der var truffet beslutning om, at en del af de ekstra penge der kommer ind fra salg af jord, bliver brugt til afvikling af den gæld, der blev optaget i forbindelse med købet af jorden.

Det virker underligt, at man optager gæld, når der købes jord, og når jorden sælges går provenuet til øget forbrug, og ikke til afvikling af den gæld jorden er belagt med.

Kære byrådspolitikere – det er bare ikke i orden, at I beslutter at bruge pengene i stedet for at tilbagebetale gæld. Det er at sminke sig i nutiden på bekostning af fremtidens, det er at kaste gælden ind i børneværelset.

Konservative tager afstand fra denne helt uansvarlige økonomiske politik til gene for fremtidens borgere – til gene for vores børn og børnebørn.