Renoveringen klares i én arbejdsgang.

Den 29. juni sætter Kolding Kommune arbejdet med at renovere tre vejbroer i gang på Nørregyde i Bramdrupdam.

De tre vejbroer, der fungerer som stitunneller, er lavet på samme tidspunkt og med samme konstruktion og derfor bliver alle tre vejbroer renoveret ”på samlebånd”, for at få det overstået i én arbejdsgang. Det fortæller vejingeniør Brian Holm Simmelsgaard fra By- og Udviklingsforvaltningen i en pressemeddelelse.

- Vejbroerne er lavet i 1974 og er dermed 46 år gamle og trænger til en gennemgribende opdatering. Vi fornyer hele vejopbygningen fra asfalt ned til beton, hvor der lægges en ny fugtisolering. Fugtisoleringen er et tykt lag tagpap, som holder betonen fri for fugt og leder det væk, siger Brian Holm Simmelsgaard.

Fem uger

Arbejdet kommer til at foregå i fem uger fra den 29. juni til 7. august. I denne periode vil der kun være ét spor farbart på hele strækningen, så trafikken kan afvikles i hele perioden.

- Trafikanterne får behov for at finde lidt tålmodighed frem, da der vil være en lidt langsommere afvikling af trafikken i området. Til gengæld afvikler vi arbejdet i sommerferieperioden, hvor der formentligt er mindre trafik end sædvanligt. Så har vi overstået renoveringen, når det bliver hverdag igen, fortæller Brian Holm Simmelsgaard og fortsætter:

- Vi er klar over, at arbejdet vil støje lidt inden for normal arbejdstid, men det er samtidig på et tidspunkt, hvor mange holder ferie et andet sted.

Arbejdet vil foregå på hverdage fra klokken 7-18 og eventuelt på lørdage 8-14, hvis det bliver nødvendigt for at holde tidsplanen.

Renoveringsarbejdet udføres af entreprenørvirksomheden Ommen.

Tre vejbroer over stitunneller i Bramdrupdam bliver renoveret hen over sommeren. Foto: Kolding Kommune.

Egtvedvej skal renoveres.

I løbet af uge 26 og 27 bliver Egtvedvej ved Kolding renoveret. Arbejdet bliver udført i aften- og nattetimerne for at genere trafikken mindst muligt.

Det er strækningen mellem Mosebakken og Dybvadbro, som nu er blevet så slidt, at vejen skal renoveres.

Holder i 20 år

Oftest bliver den slidte asfalt fræset af og erstattet af et nyt lag. Men på Egtvedvej vælges en metode, som er mere skånsom for miljøet og flugter godt med Kolding Kommunes satsning på cirkulær økonomi.

- På Egtvedvej remixer vi vejen. Det foregår på den måde, at det øverste lag opvarmes og dernæst fræses af. Massen tilsættes nye sten og klæbemiddel, hvorefter den bliver lagt på igen. Resultatet bliver en god og robust køreflade, som gerne skulle holde 20 år, fortæller Erik Lønborg Birkelund, vejingeniør ved Kolding Kommune, i en pressemeddelelse.

Fordelen ved denne metode er, at man genanvender meget af det materiale, som i forvejen er i vejen. Det sparer råstoffer og penge, og samtidig kan arbejdet udføres i én arbejdsgang.

- Metoden er mere afhængig af vejret end den traditionelle fremgangsmåde. Derfor kan vi ikke sige præcist, hvornår vi begynder og afslutter opgaven. Men forventningen er, at vi kan klare arbejdet i løbet af uge 26 og 27, siger Erik Lønborg Birkelund.

Arbejdet vil foregå i aften- og nattetimerne i tidsrummet kl. 18-06. Det arbejdes ikke i aften- og nattetimerne fredag/lørdag og lørdag/søndag.

- Der bliver opsat signalregulering, så Egtvedvej vil være farbar i aften- og nattetimerne, men turen kommer selvfølgelig til at tage lidt længere end normalt. Opvarmningen af vejen kan udvikle en del røg i form af vanddamp, som kan ses langt væk, og selvfølgelig vil beboerne langs vejen også kunne høre, at der arbejdes på vejen, forklarer Erik Lønborg Birkelund.

Når vejen er renoveret, vil overfladen være lidt ru at køre på. Men i løbet af et år bliver det afsluttende slidlag lagt på, når asfalten har haft tid til at sætte sig, og først da vil kørebanen være helt jævn og behagelig at køre på.

Det travle kryds i Kolding bliver påvirket af vejarbejde.

I den første uge af juli bliver trafikken i det renoverede kryds Østerbrogade/Skamlingvejen i Kolding påvirket en lille smule af vejarbejde.

- Asfalten har vist sig at være for dårlig på to af de strækninger, som vi har fået lavet i forbindelse med udvidelsen af det trafikerede kryds. De fejl får vi udbedret i uge 27 i skolernes sommerferie, hvor færrest mulige trafikanter på vej til arbejde bliver berørt, oplyser trafikplanlægger Erik Harb hos, Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Cykelsti får ny asfalt

Den nyanlagte cykelsti på Skamlingvejen skal have nyt asfalt. Der bliver opsat skilte, som viser cyklisterne, hvor de i mellemtiden skal køre.

Den anden strækning, som bliver berørt, er den nye venstresvingsbane på Østerbrogade, hvor kantstenene på en strækning skal rettes op, ligesom der lægges ny asfalt. Her kommer trafikken mod Stenderuphalvøen i en periode til at glide lidt langsommere end normalt.

Samtidig med reparationsarbejdet sættes det sidste punktum i udvidelsen af det trafikerede kryds. Det sker, når alle de nye vejarealer forsynes med nyt slidlag og vejstriber.