tirsdag, 18. september 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 

Vamdrup Byforum forsøger at finde midler til en ny legeplads.

Legepladsen i Vamdrups bymidte er ikke god nok mere og er utidssvarende. Det er der i hvert fald nogle, der mener. Blandt dem er Vamdrup Byforum. Herfra opfordres byens borgere nemlig kraftigt til at stemme penge til et projekt hjem fra Home pris 2018, skriver netavisen Sebro Press.

Vamdrup Byforum udfolder i denne tid sine bestræbelser i hærdigt på det sociale medie, Vamdrup Facebook, i et forsøg på at skaffe midler fra prisen.

Projektet ny legeplads i Vamdrup skal imidlertid konkurrerer om midlerne med en masse andre projekter. Og i konkurrencen skal der stemmes på nettet.

Og måske går det lidt trægt, med at få byens borgere til nettet for at stemme. Katja Hartvig - og andre - som har interesse i sagen, opfordrer i hvert byens borgere til at stemme.

Kolding Kommune har også afsat 400.000 kroner til nye legeredskaber rundt om i kommunen. Også her har byforum vist interesse for at del i nogle disse midler, og har i den forbindelse haft et indledende møde med kommunen.

Byforum mener i øvrigt at en fornyelse af legepladsen også vil bidrage til en til forskønnelse af plæneområdet i bymidten.

Historien bag legepladsen i bymidten i Vamdrup er kort fortalt, at Schou-Fonden, stiftet af afdøde Bodil og Andreas Schou, i sin tilbød at oprette en legeplads på plænen i bymidten, hvis daværende Vamdrup Kommune ville stille arealet gratis til rådighed og sørge for vedligeholdelsen. Og det ville man gerne. Og derfor ligger legepladsen på plænen i bymidten.

Kolding Kommune arrangerede onsdag en besigtigelsestur til en række lokalområder i kommunen.

Formålet var at give politikere og ansatte i forvaltningen et indtryk af de resultater, som er opnået på frivillig basis med støtte fra kommunen. Turen gik også til Vamdrup, hvor der er gennemført store projekter, skriver Vamdrup Byforum i en pressemeddelelse.

Første stop var området ud mod Østergade ved Kino, hvor der frem til uge 42 vil blive anlagt en ny plads med opholdsareal, beplantning og flot lys. Det nye samlingspunkt i byen kan også indgå i lokale arrangementer, der kræver opstilling af borde og telte. Skitse til opgaven er udarbejdet af arkitekt i tæt samarbejde med Vamdrup Byforum.

Herefter gik turen til Margrethelund, hvor deltagerne fik et indtryk af den nye bynære hundelund, der ligger i naturskønne omgivelser ved Kongeåen. Sidste stop på rundvisningen var åstedet ved Vamdrup Skole Øst. Her er der bygget et åsted, der kan danne grundlag for såvel undervisning som rekreativt ophold. Åstedet rummer udstyr, der gør det muligt at hente vand op ad åen og gennemføre undersøgelser af flora og fauna. Med en placering ved Kongeåen tæt på skolen kan åstedet indgå i undervisning i en række temaer inden for biologi, klima, miljø og historie.

Vamdrup Byforum var repræsenteret på hele rundvisningen i kommunen. Foruden i Vamdrup var der ophold i Skanderup, Ødis, Stepping og Sjølund. Det var muligt at hente inspiration fra andre projekter i kommunen, herunder belysning med solceller, klimavenlig vedligeholdelse af rekreative arealer og udvikling af områder langs søer.

Erfaringer fra besigtigelsen vil indgå i det kommende arbejde i Vamdrup Byforum. Samvær med politikere og medarbejdere i kommunen gav tillige god mulighed for at danne netværk, hvilket styrker samarbejdet med Kolding Kommune om kommende projekter.

Fakta

Vamdrup Byforum er en forening, der siden 2007 har varetaget lokalområdets interesser med henblik på at fremme udviklingen på forskellige områder.

Økonomiske midler til foreningens projekter stammer bl.a. fra Centerbypuljen, der er en støtte fra Kolding Kommune til centerbyerne Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld. Kommunen har tillige afsat beløb til anvendelse i landsbyerne.

Samarbejdet mellem lokale foreninger og Kolding Kommune er politisk organiseret i Lokaldemokratiudvalget, mens det praktiske arbejde i første række gennemføres med bistand fra medarbejdere i By- og Udviklingsforvaltningen.

Vamdrup Byforum holdt i sidste uge deres første møde efter generalforsamlingen, bestyrelsen blev konstitueret og en lang række arbejdsopgaver blev delt mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Første punkt på dagsordenen var konstituering og fordelingen af pladser i bestyrelsen forløb gnidningsløst. Helge Paulin fortsætter som formand for foreningen. Ligeledes fortsætter Tanja Marek som næstformand og Katja Hartvig som sekretær. Menige bestyrelsesmedlemmer er derfor: Anne Mette Henriksen, Anita Enevoldsen, Nicolai Olesen, Niels Thomsen og Sigfred Søndergård, skriver Vamdrup Byforum i en pressemeddelelse.

Efterfølgende skulle de mange opgaver der ligger i bestyrelsen fordeles på bestyrelsesmedlemmerne.

Der arbejdes fortsat på at færdiggøre det sidste af projekterne der blev igangsat i 2017, nemlig et informationsskilt ved biblioteket, som især besøgende i byen vil få stor gavn af. Det forventes færdigt efter sommerferien. Det laves for penge fra Centerbypuljen 2017, mens pengene for 2018 går til detailplanlægning af planerne for Kinotorv.

Der er lavet et midlertidigt torv foran Kino, som afventer igangsætningen af en mere permanent løsning. Det er fastlagt, hvordan det kommende torv skal se ud, og der er både tænkt på scene, opholdssteder og nem adgang til Kino. Et ønske er også at få igangsat noget lyskunst, både i tunellen i Østergade og på gavlen ind til Østergade 10.

De gamle stationsbygninger

Der blev også talt om, hvorvidt Byforum kan komme med forslag til hvad der skal være i de gamle stationsbygninger, og så blev der snakket trafiksikkerhed og sti langs Kongeåen.

Byforum har tidligere fortalt om, at de gerne vil samarbejde med de unge mennesker i byen, evt. via skole eller UngKolding.dk. Dette for at få deres input til, hvor de gerne vil opholde sig i byen. Der skal også snakkes om området bag skoletandlægen på Herredsvej, det vil ske i samarbejde med skolen.

Der blev også snakket om endnu et å-sted ved Vamdrup Å, lige som et nyt projekt er sat i søen hos Kolding Kommune, nemlig omkring legepladsen på Torvet.

Bestyrelsen fik også vendt julemessen, affaldsindsamling 2019, samarbejdet med Lokaldemokratiudvalget, BlueKolding og en kommende helhedsplan for Arena Syd.

  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« September 2018 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30