Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Jesper Buch, der er kendt fra DR-programmet "Løvens hule" kommer til Vamdrup.

Iværksætteren og industrimanden, Jesper Buch - kendt som en af løverne i DR-programmet "Løvens Hule" - kommer til Vamdrup med sit populære foredrag. Det sker onsdag den 31. januar 2019 i Arena Syd, skriver netavisen Sebro Press.

Jesper Buch en af Danmarks mest succesrige forretningsmænd. I sit foredrag fortæller om sin karrieres op og nedture og deler ud af sin viden. Du kommer helt tæt på hans spændende og imponerende historie om "JUST-EAT" og livet som iværksætter – et godt gammeldags eventyr er i sigte. Foredraget er en medrivende fortælling om, hvordan han startede op i en kælder, og hvilke talrige udfordringer han siden mødte på sin vej til den store succes. En historie, der også er blevet til bogen Kick-ass - fra kælder til milliard.

Han betegnes som en vanvittig målrettet og arbejdsom herre. Og ikke så underligt, at hans mantra er "Whatever it fucking takes!" Men pas på. Hans energi smitter, skrives der blandt andet om hans foredrag.

Jesper Buch er in øvrigt herfra egnen. I Vamdrup siger de, at han er fra Vamdrup, og Lunderskov, at han er fra Lunderskov. Men det er ganske vist. Hans fars gravsted - eller måske rettere sagt monument - findes på kirkegården ved Skanderup Sognekirke.

Billetter til foredraget 31. januar 2019 i Arena Syd kan allerede købes fra mandag.

Kolding Kommune er nu klar med et nyt trafikanlæg på Røddingvej i Vamdrup.

Anlægget er udført omkring til- og frakørslen til Arena Syd og boligområdet Højvang Nord, skriver netavisen Sebro Press.

Hensigten med det nye anlæg er at sikre den "bløde trafiks" bedre færdsel på og over den stærkt trafikerede, Røddingvej. Det fremgår i de kommunale arsenaler, at politikerne har sluppet 550.000 kroner løs til projektet.

Og hvad er der så kommet ud af disse penge. Et mindre helleanlæg anlagt midt på kørebanen ved Arena Syd samt skiltning asfaltarbejde og nødvendige afstribninger.. Endvidere er vejbanen på Røddingvej gjort bredere i begge sider forbi anlægget. Det er gjort udelukkende for at gøre ind- og udstigningen af busserne lettere og mere sikker, fortæller projektansvarlig, ingeniør Arshad Azam fra Kolding Kommune til Sebro Press.

Og her er så grundlaget for den politiske beslutning om at slippe 550.000 kroner løs fra kommunekassen til projektet:

Røddingvej i Vamdrup

"Beskrivelse: By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at krydsningsforholdene for fodgængere og cyklister på Røddingvej ved Arena Syd i Vamdrup forbedres. Krydsningen er skolevejskrydsning og den forbinder boligområdet ved Højvang Nord med Arena Syd, Ådalskolen, Vamdrup Skole og Vamdrup by. Der er en del krydsende fodgængere og cyklister, og beboerne området har i flere år ønsket at krydsningsforholdene blev forbedret. Røddingvej er indfaldsvej til Vamdrup. Ifølge trafiktælling fra 2017 kører de ca. 2800 køretøjer på strækningen om dagen som i gennemsnit kører 48,1 km/t. Ved krydsningen er der indkørsel til Arena Syd og til Højvang Nord, ligesom der er busstoppesteder på Røddingvej, som alle medvirker til at gøre krydsningen uoverskuelig og utryg for fodgængere og cyklister. Forbedring af krydsningsforholdene understøtter udvalgets målsætninger om cykelfremme og forbedring af trafiksikkerheden. By- og Udviklingsforvaltningen arbejder med en løsning, hvor der etableres en krydsningshelle, som vist nedenstående. Princippet for udformningen af krydsningen er ikke fastlagt endnu. Anlægsudgiften på 0,550 mio. kr. fordeles med 0,45 mio. kr. til anlæg samt 0,1 mio. kr. til projektering og uforudsete udgifter".

De stigende vandmængder udfordrer både Blue Koldings kloaksystemer, kommunens veje og private husejeres haver og kældre.

Klimaforandringerne giver en udfordring for blandt andet kloaksystemerne. I Vamdrup lugter Vamdrup Å - i følge netavisen Sebro Press - til tider ganske fælt.

Nu inviterer Blue Kolding til Klimamesse i næste weekend. Her kan borgerne blandt andet møde fagfolk fra Blue Kolding og Kolding Kommune samt en række særligt uddannede klimaentreprenører, der præsenterer forskellige løsninger til håndtering af regnvandet på egen grund. Clean, Grøn Erhvervsvækst, er også med og kan fortælle om håndværkerfradrag ved kloakarbejde og klimatilpasning på egen grund.

Store dele af kloaksystemet i Vamdrup er nedslidt og skal renoveres i de kommende år. Ved renovering er målet at få adskilt regnvand og spildevand i to forskellige systemer, i modsætning til nu, hvor begge dele løber i ét fælles kloakrør, skriver BlueKolding i en pressemeddelelse.

Nyt system skåner miljøet og sparer energi

Det er der flere gode grunde til, forklarer projektleder Trine Dam Larsen fra Blue Kolding:

- For det første er kloakkerne ikke store nok til at håndtere de stigende regnmængder. Og når kloakkerne bliver overfyldte, oplever vi ofte overløb af urenset spildevand til Vamdrup Å og Kongeåen og i værste fald oversvømmelser af veje, haver og kældre. For det andet er der ingen grund til at bruge energi på at pumpe rent regnvand helt ud til renseanlægget, hvor der så bliver brugt endnu mere energi på at rense det sammen med spildevandet, siger hun i pressemeddelelsen.

Løsningen er at lade regnvandet løbe direkte ud i vandmiljøet, hvorimod spildevandet naturligvis stadig skal ledes til renseanlægget. Det vil både skåne miljøet og spare en masse energi.

Grundejere kan hjælpe – og tjene på det

Her kommer de 1100 private grundejere i Vamdrup, der bliver direkte berørt af kloaksaneringen, ind i billedet, forklarer bestyrelsesformand i Blue Kolding, Tanya Buchreitz Løwenstein:

- Som grundejer har man ansvaret for kloakken på sin egen grund. Derfor skal man selv opdele sit eget system i to. Men i stedet for at lede regnvandet ud i Blue Koldings system, kan man vælge at håndtere det på sin egen grund og for eksempel lad det sive ned i undergrunden via en faskine. Man kan også udnytte det i regnbede i haven eller sætte en regnvandstønde op, siger hun.

Og det kan i følge Blue Kolding betale sig:

- Hvis man ikke bruger Blue Koldings kloaksystem til regnvand, men kun til spildevand, som er nødvendigt og lovpligtigt, så kan man få tilslutningsbidraget for regnvand tilbagebetalt fra Blue Kolding. Det er lige knapt 25.000 kroner, fortæller Tanya Buchreitz Løwenstein.

Privat løsning kræver godkendelse

Tilbagebetalingen forudsætter dog en såkaldt nedsivningstilladelse og en tilladelse til udtræden for regnvand, og dem skal man have hos Kolding Kommune, forklarer formanden for kommunens Teknik og Klimaudvalg, Jakob Ville:

- Vi er nødt til at sikre, at man også rent faktisk kan håndtere regnvandet på sin egen grund. Den gode nyhed er, at det meste af Vamdrup nærmest er bygget oven på en stor sandkasse, og derfor har de fleste grundejere gode muligheder for få tilladelserne, siger han.

Klimamessen finder sted lørdag den 8. september i Arena Syd fra klokken 11-16. Der er gratis adgang.

 

Udvidede kompetencer hos Vamdrups nødbehandlere sikrer mere tryghed blandt borgerne.

Borgerne i Vamdrup og nærmeste omegn kan nu føle sig endnu mere trygge ved at have en lokal akutenhed med nødbehandlere klar til at rykke ud fra den lokale brandstation med øjeblikkelig hjælp døgnet rundt.

Regionens præhospitale sektion har nemlig ud udvist den store anerkendelse og respekt for det brandmændene i Vamdrup hidtil har ydet ved at udvide deres kompetencer på sygdomsområdet. betydeligt. Det skriver netavisen Sebro Press.

Ud over det de allerede hidtil har måttet hjælpe med, når det handler om hurtig indgriben ved livstruende akut sygdom eller ved ulykker, så må de nu også medicinsk førstebehandle ved flere sygdomme - eksempelvis sukkersygepatienter og allergier, der rammes af livstruende tilfælde.

Nye kompetencer trådte i kraft i weekenden

De nye kompetencer for nødbehandlerne trådte i kraft lørdag fra det tidspunkt, hvor nødbehandlerne havde afsluttet et kursus under ledelse af en paramediciner fra Ambulance Syd i brugen af de nye udvidede behandlingsformer.

Hidtil har nødbehandlerne i Vamdrup måttet yde førstehjælp indtil ambulancen og eventuelt lægebil kom frem ved hjerteproblemer - herunder hjertestop, standse blødninger, lægger halskrave og foretage udsugning med henblik på at undgå kvælning. Og må de altså også medicinsk behandle.

Nødbehandlerne i Vamdrup er yderst populære blandt borgerne. Det er alle brandmænd og tilknyttet TrekantBrand’s station i Vamdrup.

Nødbehandler-ordningen i Vamdrup er unik. Der rykkes ud med akutenheden samtidig med der via 112 tilkaldes ambulance, men på grund af relativt korte afstande i lokalområdet er nødbehandlerne meget hurtigt fremme med hjælpen. Ambulancen kommer nemlig typisk kommer fra Kolding eller Vejen.

Og netop nødbehandlernes hurtig indsats har reddet liv – også her 2018! I alt har der været bud efter dem 140 gange i løbet af i år.

Kolding Kommune har gennem de seneste tre år omlagt en stor del af belysningen i de kommunale bygninger til LED. Det gavner både miljøet og bundlinjen. Seneste skud på stammen er døgnrytmelys, der forventes at have andre gavnlige effekter end blot at reducere energiforbruget.

Som en af de første folkeskoler i Danmark skal Vamdrup Skole afdeling Øst, der rummer 0. til 3. klasse, teste en ny type LED-lys, som kaldes døgnrytmelys. Det skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Døgnrytmelyset er udviklet for at simulere solens varierende styrke og farve i løbet af en dag, og forskning viser, at det hjælper både på koncentrationen og komforten i de mange timer børnene opholder sig på skolen.

- Investeringer i energiforbedringer handler ikke kun om at spare på ressourcerne. Vi kigger i høj grad også på, hvordan vi kan skabe en højere komfort med vores tiltag. Det giver fx bedre lys, når vi skifter til LED, forklarer Lars Højensgård, som er energikoordinator i By- og Udviklingsforvaltningen, og fortsætter:

- I Vamdrup Skole tester vi døgnrytmelys, som lærerne selv kan styre via et panel. De kan skrue op for styrken og ændre farveskalaen, hvis klassen har brug for arbejdslys og dæmpe lyset, hvis der står hygge og mere sociale aktiviteter på programmet.

Hvis lærerne ikke selv regulerer lyset, varierer det automatisk. Virksomheden, der har installeret lyset, har tilpasset et program specielt til klasselokaler, og er altså ikke et standard kontor-program.

Fokus på et godt læringsmiljø

Bjarke Søndergaard, der er afdelingsleder på Vamdrup Skole Øst, er glad for at være udvalgt som testskole for døgnrytmelyset:

- Vi er hele tiden på udkig efter nye indsatser, der kan skabe de mest optimale betingelser for børnenes læring. Derfor glæder jeg mig over det nye tiltag og til at se om døgnrytmelyset gør en forskel, når vi kommer hen til vinteren, hvor dagslyset er mere sparsomt, siger Bjarke Søndergaard.

Om der skal døgnrytmelys op i andre skoler i kommunen, afhænger af resultaterne fra testforsøget. Døgnrytmelyset blev installeret på Vamdrup Skole i foråret.

Forventningen er, at døgnrytmelyset på Vamdrup Skole giver en årlig økonomisk besparelse på 64.000 kr. og en CO2-reduktion på 13,3 tons. Genbrug af de gamle lysarmaturer til den nye LED-belysning giver derudover en besparelse på ca. 5 tons CO2.

Et nyt åsted ved Vamdrup Å er muligvis på vej.

Der er måske et nyt åsted på vej i Vamdrup. Denne gang ved Vamdrup Å. Det er Vamdrup Byforum, der arbejder med ideen, skriver netavisen Sebro Press.

Det er dog endnu ikke endeligt bestemt, hvor det måske kommende nye åsted skal placeres, ud over at det bliveret sted ved Vamdrup Å .

Og det er Vamdrup Å, der løber fra Søgård Sø i øst og til Kongeåen i vest. Åen løber langs med stien fra Jernbanegade, langs nordsiden af Herredsvej, under Vestergade og videre langs med boligområdet Trelle Ager og frem til boligområdet, Tyrings Ager, hvor det sluttes til Kongeåen. Undervejs løber Nagbøl Å til.

Den nærmere placering af det måske kommende nye åsted i byen undersøges i øjeblikket nærmere af byforum. Herfra nævnes dog en eventuel placering ved den tidligere have til den for længst forsvundne ejendom, Højvang, som en mulighed. Men intet er endnu bestemt. Andre placeringer undersøges også.

Det er tanken, at finansieringen af udgifterne i forbindelse med etableringen af åstedet ved Vamdrup Å skal komme fra de 200.000 kroner, der årligt stilles rådighed for byforum af Kolding Kommune fra den såkaldte Centerbypulje.

Ideen til et nyt åsted ved Vamdrup Å er fremkommet med baggrund i stor succes med et lignende åsted, som tidligere på året blev taget i brug ved Kongeåen i østbyen.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget sender en lokalplan for Nørregade i Vamdrup i høring i fire uger. Lokalplanen skal bane vej for nye boliger – i første omgang 13 lejligheder i hjertet af byen.

Der er rift om gode boliger, der ligger centralt placeret i byerne. Kolding Kommune har derfor stort fokus på at skabe muligheder for flere boligbyggerier i midten af kommunens byer. Næste projekt på vej er 13 almene boliger på Nørregade 9, hvor den tidligere afdeling af Ungdomsskolen, som nu er revet ned, har ligget. Det skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Kolding Kommune ønsker at sælge grunden, og samtidig er Vamdrup Boligselskab interesseret i at opføre nye almene boliger på stedet. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget sender derfor en lokalplan for Nørregade 9, 11 og 13 i Vamdrup i høring i fire uger, der skaber mulighed for byggeriet.

- I udvalget er vi meget opmærksomme på, at vi skal sikre udvikling i lokalområderne. Vi har brug for et bredt boligtilbud for at kunne tiltrække nye borgere og holde på dem, der allerede bor i byerne, og det er det, som lokalplanen skal understøtte, siger formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Birgitte Kragh.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan være boliger i stueetagen, hvor den tidligere lokalplan kun tillod detailhandel.

Lokalplanen kommer i høring den 29. august og fire uger frem. Den kan ses på kolding.dk/hoeringer.

Der er udsigt til yderligere aktivitet.

Kolding Lufthavn melder ud med en markant stigning i flytrafikken. Og det er især skole flyvninger, der har fået pilen i den rigtige retning. Og nu ser det ud til, at lufthavnen kan imødese yderligere aktivitet netop på den front, skriver netavisen Sebro Press.

Der lægges nemlig op til, at endnu flere elever skal sætte sig til rette i skoleflyveren og uddanne sig fra Flyveskolen Hangar 9, som ejes Søren Andersen sammen med helikopterpilot Gry Hemmersam. Der er lige nu er otte elever i luften i gang med at tage en privat pilotuddannelse, men der er lagt op til uddannelse af langt flere. For at nå målet er der netop sat et markedsførings program på skinner.

Her fortælles, at Flyveskolen Hangar 9, på Kolding Lufthavn i Vamdrup tilbyder både certifikater til flyvning på hobby og kommerciel plan. Det den eneste flyveskole syd for Billund.

Og så fremhæves det fra lufthavnen, at undervisningen fra lufthavnen i Vamdrup har den store fordel. Den generes ikke af hyppige trafik- og charterflyvinger – som eksempelvis i Billund.

Campingvognen gik op i røg, men ilden blev forhindret i at sprede sig til bygningen.

Det var nok kun en resolut og hurtig handling, der torsdag eftermiddag reddede en bygning ved Vamdrup fra flammernes bytte. Det fortælles, at beboeren ejendommen, Ballegårdsvej 24 i Bastrup ved Vamdrup pludselig så ild og røg fra en bygning, hvor der stod en campingvogn parkeret, skriver netavisen Sebro Press.

Resolut ilede hen han hen til stedet, og fik hurtigt hjælp, således man kunne nå at skubbe den antændte campingvogn ud og væk fra bygningen og hen på en nærliggende mark. Her brændte campingvognen til gengæld helt ud. Da brandvæsnet kom, stod den i lys lue og en tyk sort røgsky steg vejrs over brandstedet. Få minutter efter var campingvognen forvandlet til en bunke rygende skrot.

For brandvæsnet var der så kun at sørge for, at branden ikke bredte sig til det tørre græs i marken samt den efterfølgende efterslukning.

Ejendommen Ballegårdsvej 24, huser virksomheden Nordic Maskin & Rail.

Vamdrup Byforum forsøger at finde midler til en ny legeplads.

Legepladsen i Vamdrups bymidte er ikke god nok mere og er utidssvarende. Det er der i hvert fald nogle, der mener. Blandt dem er Vamdrup Byforum. Herfra opfordres byens borgere nemlig kraftigt til at stemme penge til et projekt hjem fra Home pris 2018, skriver netavisen Sebro Press.

Vamdrup Byforum udfolder i denne tid sine bestræbelser i hærdigt på det sociale medie, Vamdrup Facebook, i et forsøg på at skaffe midler fra prisen.

Projektet ny legeplads i Vamdrup skal imidlertid konkurrerer om midlerne med en masse andre projekter. Og i konkurrencen skal der stemmes på nettet.

Og måske går det lidt trægt, med at få byens borgere til nettet for at stemme. Katja Hartvig - og andre - som har interesse i sagen, opfordrer i hvert byens borgere til at stemme.

Kolding Kommune har også afsat 400.000 kroner til nye legeredskaber rundt om i kommunen. Også her har byforum vist interesse for at del i nogle disse midler, og har i den forbindelse haft et indledende møde med kommunen.

Byforum mener i øvrigt at en fornyelse af legepladsen også vil bidrage til en til forskønnelse af plæneområdet i bymidten.

Historien bag legepladsen i bymidten i Vamdrup er kort fortalt, at Schou-Fonden, stiftet af afdøde Bodil og Andreas Schou, i sin tilbød at oprette en legeplads på plænen i bymidten, hvis daværende Vamdrup Kommune ville stille arealet gratis til rådighed og sørge for vedligeholdelsen. Og det ville man gerne. Og derfor ligger legepladsen på plænen i bymidten.

  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« September 2018 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30