Socialdemokratiet i Kolding er ikke til salg, fortæller gruppeformanden.

Villy Søvndal (SF) meddelte tidligere i denne uge, at han vil går efter borgmester posten i Kolding ved det næste kommunalvalg i 2021.

Koldings nuværende borgmester, Jørn Pedersen (V), ryster ikke på hånden:

- Jeg er ikke nervøs ved udsigten til at skulle op mod en tidligere partiformand og udenrigsminister, når kampen om koldingensernes gunst skal stå, sagde Jørn Pedersen til jv.dk.

I følge jv.dk har Socialdemokratiet drøftet en eventuel valgaftale med SF.

-S er ikke til salg

Nu fortæller Socialdemokratiets gruppeformand i Kolding, at partiet ikke er til salg:

- I sidste ende er det op til vælgerne at afgøre, hvem der skal være borgmester i Kolding Kommune. Socialdemokratier er under ingen omstændigheder til salg. Heller ikke selv om SF hiver Villy Søvndal op af posen, fortæller Poul Erik Jensen til Kolding Netavis og tilføjer:

- Det kunne jo være, at vælgerne hellere vil have en kvindelig borgmester eller landets yngste borgmester.

Socialdemokratiet i Kolding skal vælge deres borgmesterkandidat den 23. september. Her kæmper tre partimedlemmer om, at blive den, der skal stå i spidsen som kandidat til borgmesterposten i Kolding. Det er 51-årige Birgitte Munk Grunnet, 23-årige Elvis Comic og 25-årige Filip Bekic.

De bliver i øvrigt præsenteret den 24. august i Vamdrup, 26. august i Lunderskov, 27. august i Kolding og 1. september i Christiansfeld.

Du kan læse mere om S-kandidaterne nedenunder...

Socialdemokratiet i Kolding har sat navn på den person, som de anbefaler som borgmesterkandidat ved kommunalvalget 2021.

Socialdemokratiets nuværende lokalformand Filip Bekic Bladt har meldt sig som spidskandidat ved det kommende kommunalvalg. Han anbefales af såvel bestyrelsen som DSU Kolding med opbakning fra tidligere S-borgmester og medlemmer af byrådsgruppen.

Filip Bekic Bladt motiverer sit kandidatur med behov for bedre samarbejde og en ny politisk kurs for hele Kolding Kommune:

- Denne byrådsperiode har vist, at der er brug for en ny start; et nyt flertal. Et flertal som prioriterer velfærd, kultur og det grønne område. Jeg vil kæmpe for det brede samarbejde i byrådet og sikre, at der ikke bliver taget forhastede beslutninger henover hovedet på borgerne. Politik handler om forhandlinger og kompromisser. Vi kommer til at tage ansvar, som vi altid har gjort, men vi kommer ikke til at gå på kompromis for enhver pris. Mit mål vil altid være, at arbejde for bedre velfærd i en grønnere kommune. Jeg ved, at jeg kan gøre en forskel. Jeg har engagement, energi og er klar til at give partiet og valgkampen min fulde opmærksomhed. Jeg tager ansvar, det har jeg altid gjort, og det vil jeg altid gøre. Det har jeg gjort i min tid som DSU formand, og det har jeg gjort, og det gør jeg stadig, som fællesledelsesformand for Socialdemokratiet i Kolding, fortæller Filip Bekic Bladt i en pressemeddelelse.

Enig bestyrelse

Efter bestyrelsesmødet den 20. april besluttede en enig bestyrelse i Socialdemokratiet i Kolding at anbefale Filip Bekic Bladt som partiets spidskandidat ved det kommende kommunalvalg den 16. november 2021. Filip Bekic Bladt er partiets nuværende fællesledelsesformand og har gennem flere år vist fremragende evner og vilje til politisk lederskab både i partiets fællesledelse og i DSU. Som spidskandidat for Socialdemokratiet vil han kunne sætte en ny og mere retfærdig retning for hele Kolding Kommune. Filip Bekic Bladt lægger vægt på at investere i velfærd og gøre Kolding til grøn foregangskommune. Derfor anbefaler en enig bestyrelse ham som partiets spidskandidat:

- Filip Bekic Bladt er den helt rigtige til at stå i spidsen for Socialdemokratiet i den kommende valgkamp. Han er aktiv og engageret i sin omverden og i sine medmennesker. Han besidder en sjælden egenskab til både at vise lederskab og samtidig være en udpræget holdspiller, siger Johs Møller på bestyrelsens vegne og uddyber:

- Filips aktive liv i politik har resulteret i et fornemt CV, hans relativt unge alder taget i betragtning. Han har sat markante præg på DSU, hvor han bestred formandsposten, og har en aktiv fortid i Europæisk Ungdom og Europabevægelsen. Han er i bogstavelig forstand en holdspiller, der med en fortid som fodboldspiller på højt plan i både Kolding Boldklub og Vejle boldklub, nu har lagt støvlerne på hylden for at give sine erfaringer videre som konsulent og fodboldtræner for de yngste i Harte G&IF. Som tillidsmand for sine kolleger på Harte Skole arbejder han for et godt og frugtbart arbejdsmiljø, og i sit professionelle virke som pædagog sætter han med ildhu sit positive præg på børn og unge. At Filip tager ansvar og gør meget for sine medmennesker, ses af hans hidtidige virke, og jeg og hele bestyrelsen er sikker på, at han vil blive Kolding Kommune en fantastisk borgmester.

Begejstret DSU-formand

Filip Bekic Bladt anbefales ligeledes af DSU Kolding. Fra DSUs lokalformand Freja Nordstrøm er begejstringen stor:

- Vi støtter ubetinget op om Filip og er super glade for, at han stiller sit kandidatur til rådighed. Vi har brug for et nyt flertal, der tør investere i mennesker. Filip er et nyt pust for Kolding Kommune og han er ihærdig, ærlig, fair og reel. DSU bakker 100 procent op om Filip som Koldings kandidat til byrådet og som Socialdemokratiets spidskandidat.

Socialdemokratiets byrådsmedlem Hamlaoui Bahloul giver sin uforbeholdne støtte til Filip Bekic Bladt som spidskandiat:

- Filip vil være et meget stort aktiv for byrådsgruppen. Han er en god socialdemokrat og kan samle partiets kandidater omkring vores fælles sag.

Forhenværende borgmester giver sin støtte

Nuværende byrådsmedlem og forhenværende borgmester i Kolding Kommune Per Bødker Andersen giver ligeledes sin støtte til Filip Bekic Bladt som partiets spidskandidat:

- Jeg synes, bestyrelsen har foretaget en helt rigtig beslutning, når den peger på Filip som socialdemokratiets spidskandidat ved kommunalvalget i november 2021. Det er en indstilling, som jeg helt kan støtte.

Det er op til medlemmerne at træffe beslutningen ved den kommende opstillingsgeneralforsamling. Den vil blive afholdt på en sådan måde, at partiet både overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer og sikrer, at alle de medlemmer, der ønsker at stemme, får mulighed for at afgive deres stemme.

SF har fordelt ordførerskaber, og det giver det nyvalgte syd- og sønderjyske folketingsmedlem Karina Lorentzen Dehnhardt flere tunge poster.

Den 45-årige SF’er Karina Lorentzen Dehnhardt er ny formand for udvalget for øer og landdistrikter og dermed sætter hun sig i spidsen for et udvalg, hvor der kommer til at være markante sager på dagsordenen i den kommende regeringsperiode. Ifølge et forståelsespapir mellem S, SF, Rad. V og EL skal der bl.a. ske et opgør med centraliseringen af Danmark og sikres adgang til lån i hele landet.

- For mig som SF’er ligger der en klar ulighedsdagsorden gemt her. Det skaber en voldsom utryghed, når køb og salg af bolig og erhverv er usikkert, fordi der ikke er ydes lån i visse dele af landet. Det duer ikke, og det skaber en skævvridning af levevilkårene for danskerne med udgangspunkt i deres postnummer, og det skal bekæmpes, forklarer Karina Lorentzen Dehnhardt i en pressemeddelelse.

Karina Lorentzen Dehnhardt udviklede SF’s første politik for yderområder og fremsatte det første forslag i Folketinget om et statsligt realkreditinstitut for yderområder efter inspiration fra Norge, som skulle sikre lån til erhverv og bolig på landet.

For Karina Lorentzen Dehnhardt bliver Folketinget også et gensyn med retsordførerskabet, som hun havde frem til valget i 2015, hvor hun også var udvalgsformand. Dertil kommer, at hun også sætter sig i det særlige kontroludvalg, der har indseende med efterretningstjenesterne.

De politiske partier har været flinke til at fjerne deres valgplakater efter de netop overstående valg.

Faktisk har Kolding Kommune ikke været nødt til at fjerne en eneste plakat, efter fristen for at pille valgplakaterne ned fra lygtepælene var overskredet.

- Jeg mindes aldrig, at partierne har været så flinke til at fjerne deres valgplakater. Det er virkelig dejligt, at vi slipper for den opgave, siger afdelingsleder Henrik Sandager Nissen i en pressemeddelelse.

Tidligere har kommunen altid været nødt til at sende folk ud for at fjerne valgplakater, som de politiske partier ikke selv har pillet ned.

- Normalt plejer vi at fjerne en del plakater efter valg. Men ikke i år. Om det skyldes, at vi for første gang har lagt op til, at partierne ville få en regning for kommunens udgifter til at tage valgplakaterne ned – nok i størrelsesordenen 175-200 kr. pr. plakat - tør jeg ikke sige. Det afgørende er, at partierne selv har løst opgaven, og det er dejligt, siger Henrik Sandager Nissen.

Skulle kommunen have overset ikke-fjernede valgplakater, er man velkommen til at give besked via funktionen Giv et praj. Herefter sørger kommunens folk for, plakaten eller plakaterne bliver pillet ned.

- Vi har erfaring med, at der også godt kan være efterladt plasticstrips, selv om valgplakaterne er pillet ned. Stripsene vil vores driftsfolk være opmærksomme på den kommende tid, slutter Henrik Sandager Nissen.

Kolding Kommune er klar til at fjerne de sidste valgplakater.

Langt de fleste valgplakater fra EU-valget og folketingsvalget er pillet ned i Kolding Kommune. Men sørger partierne ikke selv for at fjerne de sidste plakater, gør kommunens driftsfolk det i starten af næste uge. Regningen for nedtagningen bliver sendt til de pågældende partier, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Reglerne siger, at valgplakaterne fra begge valg senest skal være pillet ned torsdag den 13. juni ved midnat. Fredag danner kommunen sig et overblik over, hvor der stadig hænger valgplakater. Borgere, som bliver opmærksom på ikke-nedtagne valgplakater, må også gerne melde ind via app’en Giv et praj, når fristen er overskredet.

- I begyndelsen af næste uge kører vi rundt og tager de sidste plakater ned. Da det er partiernes arbejde, vi udfører, bliver der efterfølgende sendt en regning til de partier, som har undladt at tage deres plakater ned. Hvor meget det kommer til at koste, gør vi op bagefter, når vi har overblik over, hvor meget tid vi har brugt på at registrere, nedtage og bortskaffe plakaterne, men det kommer sikkert til at ligge i størrelsesordenen 175-200 kr. pr. plakat, fortæller driftschef Martin Sejersgaard-Jacobsen.

Generelt vurderer han, at partierne har været rigtigt gode til at fjerne deres valgplakater efter de to valg.

- Det er mit indtryk, at partierne har været hurtige og omhyggelige med at få pillet deres valgplakater ned. Forhåbentlig kommer de sidste plakater ned før torsdag ved midnat, så vi helt slipper for at bruge tid på opgaven og efterfølgende sende regninger ud til partierne, siger Martin Sejersgaard-Jacobsen.

Valgplakater skal være nedtaget senest torsdag klokken 23.59.