På to af sommerferiens store rejsedage holder Vejdirektoratets entreprenør alle tre kørebaner fri for vedligeholdelsesarbejder på den Ny Lillebæltsbro, så sommerferietrafikanterne ikke forsinkes af Vejdirektoratets renoveringsarbejde.

Vejdirektoratet er i fuld gang med at renovere dele af stålkonstruktionerne på den Ny Lillebæltsbro. Den nedslidte overfladebehandling renses af, inden der påføres ny korrosionsbeskyttende overfladebehandling. Det arbejde betyder, at den tunge vognbane i vestgående retning mod Jylland kan inddrages fra kl. 9 på hverdage og frem til kl. 06.30 den efterfølgende hverdag. Det oplyser Vejdirektoratet.

Den tunge vognbane vil dog ikke blive inddraget på to store rejsedage i sommerferien af hensyn til ferietrafikken.

- Af hensyn til ferietrafikken vil alle tre spor i vestgående retning være frie på to store rejsedage i juni og juli, så trafikken kan afvikles i de sædvanlige tre spor. Der vil dog fortsat være hastighedsbegrænsning på 80 km/t i retningen fra Fyn mod Jylland, siger fagprojektleder Peter Holt fra Vejdirektoratet.

Disse dage er der tre spor i vestgående retning:

• Fredag den 26. juni kl. 13-18
• Fredag den 3. juli kl. 13-18

Der vil til og med oktober være hastighedsnedsættelse til 80 km/t i vestgående retning, også i sommerferieperioden.

Trafikken i østgående retning fra Jylland mod Fyn påvirkes ikke af renoveringsarbejdet i 2020.

Fakta

Stålkonstruktioner på Ny Lillebæltsbro skal males i 2020 og 2021.

4000 kvadratmeter stålkonstruktioner skal males. Malingen forventes at holde 25-40 år.

Arbejdet udføres fra ultimo maj til ultimo oktober 2020, og fra maj til og med september 2021.

Coronakrisen stopper ikke det store vejarbejde.

Et nyt lysreguleret kryds skal afløse to t-kryds på den trafikerede vej Højvangen, der leder trafik fra motorvejsrampen Kolding Ø til Koldings nordlige industriområde vest for E45. Målet er at få trafikken på strækningen til at glide bedre, og give trafiksikkerheden et markant løft. Strækningen har været præget af mange trafikuheld og det nye lyskryds har derfor længe stået højt på ønskesedlen.

På trods af at Danmark generelt er lukket ned, fortsætter arbejdet med at etablere det nye lyskryds, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Vurderingen er, at det privatansatte mandskab på stedet kan arbejde med nødvendig afstand og hensyntagen til hinanden, så de ikke udsætter hinanden for risiko for coronasmitte.

Møder via Skype

Alle byggemøder holdes med så få deltagere som muligt og i det fri, mens kommunens projektleder, trafikplanlægger Erik Harbo fra By- og Udviklingsforvaltningen, holder møder via Skype.

- Vi vurderer, at vi kan fortsætte arbejdet uden at sætte de ansattes helbred på spil og samtidig vil vi også gerne bidrage til at understøtte de private virksomheders arbejde og det gør vi bedst ved at fortsætte igangværende arbejder. Når vi fortsætter arbejdet nu, betyder det også, at vi generer færre bilister end ellers, da der er betydeligt mindre trafik på vejene i øjeblikket, siger Erik Harbo.

Munck Gruppen, der er en af entreprenørerne på opgaven, er i øjeblikket ved at omlægge telefonledninger og fiberkabler på stedet og herefter går hovedentreprenøren KABCO i gang med at bygge vejbanerne op med de forskellige bærelag og asfalt. Når det nye kryds er færdigt, er de to t-kryds med sidevejene Petersmindevej og Korsvej samlet til ét nyt firbenet lysreguleret kryds.

Trafikken i Kolding er næsten halveret. Derfor tillades det nu, at der er vejarbejde i myldretiden.

Normalt er det ikke tilladt at udføre anlægsarbejde på de travleste af Koldings veje i myldretiden. Men aktuelle trafiktal på udvalgte knudepunkter viser, at trafikken er tæt på at være halveret og derfor er begrænsningen midlertidig ophævet, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

For at få trafikken til at glide bedst muligt i myldretiden om morgenen og aftenen, skal vejarbejde, der kan forstyrre trafikken, under normale omstændigheder ligge stille på indfaldsvejene til Kolding og andre spidsbelastede veje mellem klokken 6-9 om morgenen og klokken 15-18 om eftermiddagen.

Ingen myldretid af betydning

Men Danmark er i øjeblikket stort set lukket ned og derfor er der heller ingen myldretid af betydning. Helt nye trafiktal viser, at trafikken på hverdage er reduceret med 45 procent på blandt andet Fynsvej, Vejlevej og Sydbanegade. Derfor giver Kolding Kommune en midlertidig tilladelse til, at vejarbejder kan foregå på hverdage i hele tidsrummet mellem klokken 6 og 18.

- Vi vil gerne give entreprenørerne mulighed for at udnytte situationen og måske få overstået arbejde, som ellers kunne genere trafikken, når samfundet igen er i fulde omdrejninger, fortæller Martin Sejersgaard, områdechef i By- og Udviklingsforvaltningen.

Den midlertidige tilladelse får blandt andet betydning for Trefors arbejde med at lægge nye drikkevands-ledninger på Fynsvej og Vejlevej og for vejprojektet på Højvangen, hvor der bliver bygget et nyt vejkryds.

Få et lift til bussen

Januar 28, 2020

Den kollektive trafik i Kolding Kommune udvides nu med et nyt fleksibelt tilbud, som primært er målrettet borgere i landsbyerne. Sammen med Kolding Kommune lancerer Sydtrafik produktet Plustur, hvor du kan bestille en tur med flextrafik fra din adresse til nærmeste stoppested – eller omvendt.

Plustur forlænger på den måde den kollektive trafik, så den kan nå helt ud i alle hjørner af kommunen, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Plustur er en ny variant af det mere kendte flextur, og den kan lige som flextur benyttes af alle. Det er lige meget, om man skal til banko, basketball eller på besøg, så kan man benytte Plustur, hvis der ikke kører en bus hele vejen.

- Det er ikke så længe siden, at vi nedlagde en række busture på lokale ruter. Dels for at spare penge, dels på grund af ingen eller meget få passagerer. Nu styrker vi den kollektive trafik primært til og fra landsbyerne med et nyt fleksibelt tilbud, hvor vi samtidig undgår tomme busser, siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget, i pressemeddelelsen.

Sådan bestiller du Plustur

Plustur bestilles via Rejseplanen.dk eller Rejseplanen App som en del af en almindelig rejse, og den fremgår automatisk i søgeresultatet i Rejseplanen, hvis det er en mulighed i forbindelse med din planlagte rejse.

Turene kører som en del af den øvrige flextrafik, og det skal bestilles mindst to timer før afgang. Plusturen koster altid 24 kr. pr person – og derudover skal man så betale for selve bus- eller togturen.

- Vi er rigtig glade for, at vi sammen med Kolding Kommune nu har fået lanceret et produkt til den kollektive trafik, som kan hjælpe med at sikre, at borgerne kan komme helt fra bopælen og til deres valgte destination, selv om de bor uden for de gængse byområder. Ved at kombinere forskellige former for kollektiv trafik, skaber vi fleksible tilbud til alle, fortæller Lars Berg, direktør i Sydtrafik.

Testet i Sønderborg

Tilbuddet har kørt som en pilottest i Sønderborg Kommune siden juni 2018 og er senere udrullet i Aabenraa Kommune. I Nordjylland har de været i gang siden januar 2018. Bestillingen og afviklingen af turene som en del af den åbne flex-trafik-kørsel er derfor gennemtestet med succes. Og brugerne, der er fordelt ligeligt over alle aldersgrupper, er glade for løsningen.

- Formålet med Plustur er at løfte mobiliteten i Kolding Kommune ved at tilbyde borgerne en prisvenlig og integreret trafikløsning, der nemt og bekvemt søges frem i Rejseplanen, som en del af en almindelig rejse. Borgere i yderområderne af Kolding Kommune bliver dermed koblet til en busforbindelse gennem en fleksibel kørselsordning, som effektivt balancerer mobilitet og økonomi, forklarer Michael Aagaard, der er afdelingschef for Flextrafik i Sydtrafik.

Trafikken kommer til at glide bedre, og trafiksikkerheden får et markant løft, når Kolding Kommune nu etablerer et nyt lysreguleret kryds på den trafikerede vej Højvangen.

Højvangen i den nordlige del af Kolding er en af de mest trafikerede indfaldsveje i Kolding med op til 14.000 bilister dagligt, heriblandt mange lastbiler til virksomhederne i industriområdet.

Et lyskryds har længe stået højt på ønskelisten hos både trafikanter og virksomheder, da det i takt med den stigende trafik er blevet sværere at komme ud fra sidevejene Petersmindevej og Korsvej. I dialog med virksomhederne er flere forskellige modeller blevet undersøgt.

To T-kryds samles i lyskryds

Løsningen er blevet at samle de to eksisterende T-kryds i et nyt firbenet lysreguleret kryds, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

- Lyskrydset vil betyde meget for afviklingen af trafikken og ikke mindst trafiksikkerheden. Der opstår jævnligt farlige situationer, når specielt lastbilerne forsøger at komme ud på Højvangen. I perioden 2015-2019 er der sket 14 politianmeldte trafikulykker. Herudover sker der ifølge virksomhederne jævnligt mindre ulykker med materielskader, som blot ordnes i mindelighed, fortæller trafikplanlægger Erik Harbo.

Arbejdet med at lave det nye kryds går i gang 27. januar. Anlægsarbejdet ventes at strække sig frem til slutningen af maj måned.

Specielt i starten vil den gennemkørende trafik ikke blive særligt berørt af anlægsarbejdet. Generne vil være mest mærkbare for trafikkanterne på Petersmindevej og Korsvej. De to veje, som ligger cirka et halvt hundrede meter fra hinanden på hver sin side af Højvangen, skal samles i et nyt firbenet kryds. Det kræver, at vejene forlægges, hvilket indebærer en del anlægsarbejde.

- Vi kan ikke sige præcist, hvornår trafikken vil blive påvirket de kommende måneder. Men i perioder bliver der indført midlertidig hastighedsbegrænsning, m.m., og det betyder selvfølgelig tættere trafik og øget rejsetid, forklarer Erik Harbo.

Prisen for det nye lysregulerede kryds er cirka 10 millioner kroner. Pengene stammer fra den såkaldte infrastrukturpulje, som skal øge fremkommelighed og trafiksikkerhed i Kolding Kommune.

Se billederne nedenunder...