I disse uger kører tusindvis af danske bilister motorvejene tynde både herhjemme og i udlandet, men andre bilisters kørsel kan hurtigt føre til stor irritation bag rattet, viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

Det er ikke kun larmende børn på bagsædet, der kan give danske bilister hovedpine, når de i disse uger kører til og fra ferie i Danmark og i udlandet. Også andre bilisters opførsel, kan føre til stor irritation bag rattet, når der køres på motorvej.

Og det er især tre ting, der skiller sig ud, viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring.

Hver tredje af de adspurgte peger på bilister, der ikke holder til højre på motorvejen, som den mest udbredte kilde til irritation på motorvejen, mens overhalende lastbiler og bilister der presser bagfra kommer ind på de næste pladser med henholdsvis 22 og 21 procent.

Og netop manglende vilje til at holde til højre og manglende afstand er blandt de hyppigste årsager til ulykker på danske veje, og derfor bør man som bilist omsætte sin irritation over andre bilister til sund fornuft og selv sørge for at undgå den form for kørsel, lyder opfordringen fra skadedirektør i Gjensidige Forsikring, Henrik Sagild.

- Alle statistikker viser, at netop de to former for kørsler står bag rigtig mange ulykker, og det at så mange bliver irriterede over bilister, der gør det, viser heldigvis også, at der er en stor bevidsthed om de farer, der er forbundet med det, siger Henrik Sagild i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen svarede seks procent desuden, at langsomt kørende bilister var den største kilde til irritation på motorvejen - en holdning der især er udbredt blandt de yngre bilister. Men selvom man gerne vil frem så hurtigt som muligt, er der kun én ting at gøre.

- Du er som bilist simpelthen nødt til at køre efter forholdene, når du er på motorvejen. Og det indebærer også at holde afstand til de forankørende, selvom du synes, de burde køre hurtigere, ellers er der en alt for stor risiko for at ende i en farlig situation for dig selv og dine medtrafikanter, siger Henrik Sagild.

Bilister opfordres til tage afkørslen ved Lunderskov.

Fra den 5. august og tre måneder frem lukkes frakørsel 67 Vejen Ø på Esbjergmotorvejen i forbindelse med etableringen af to nye vestvendte ramper og en ny rundkørsel, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Det er i stedet muligt at køre af ved frakørsel 66 Lunderskov og benytte Koldingvej. Hold øje med skiltene ved frakørsel 66.

Rampen ved frakørsel 67 Vejen Ø genåbnes 5. november, og de to nye vestvendte ramper forventes at åbne inden årsskiftet.

De to nye vestvendte ramper og den nye rundkørsel på Gestenvej skal gøre adgangen til motorvejen nemmere fra den østlige del af Vejen. Ramperne vil også reducere tung trafik gennem Vejen by og understøtte Vejen Kommunes planlagte erhvervs- og byudvikling i Vejen Ø.

Tre større vejarbejder i den sydlige del af Kolding midtby kommer til at påvirke trafikken massivt hen over sommeren.

Trafikanterne opfordres til at være tålmodige, afsætte god tid til turen og finde alternative ruter.

- Der er tale om tre vejarbejder, som ikke kan udsættes ret meget længere. Vi har valgt at lægge alle tre projekter i sommerferien, så færrest muligt bliver generet, når folk starter på arbejde igen. Men der er ingen grund til at skjule, at det bliver en belastning for trafikanterne, mens vejarbejderne står på, fortæller trafikchef Martin Pape i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune.

Tøndervej

På Tøndervej mellem Warmingsgade og Bjerggade udskifter TREFOR Vand en vandledning, som er i dårlig stand. I perioden 22. juli-30. august vil kørebane, cykelsti og fortov i den nordlige side af vejen være spærret for trafik. Der etableres lysregulering for bilisterne, der kommer til at deles om én kørebane, mens cyklister og fodgængere henvises til modsatte cykelsti/fortov.

- Vejarbejdet på Tøndervej er fortsat i gang, når de fleste har overstået sommerferien, og da der er tale om en meget trafikeret strækning, vil det betyde mærkbare forsinkelser. Det bedste, man kan gøre, er at tage hjemmefra lidt tidligere end normalt og gerne finde en alternativ rute, siger Martin Pape.

Buen

På Buen er BaneDanmark allerede i gang med at renovere broen over jernbanen. I perioden 1. juli-7. august vil én side af broen på skift være spærret for trafik. Der etableres lysregulering for bilisterne, der kommer til at deles om én kørebane, mens cyklister og fodgængere henvises til modsatte cykelsti/fortov.

Kongebrogade

Broen over Kolding Å på Kongebrogade skal også renoveres. I perioden 15. juli-7. august vil Kongebrogade være spærret for al trafik hen over broen. Der vil stadig være fri adgang til f.eks. Ågade og parkeringspladsen ved Holmsminde, men under vejarbejdet vil det ikke være muligt at passere broen på Kongebrogade.

Udvidelse af trafikeret kryds kommer først i gang i starten af 2020.

Udvidelsen af det trafikerede kryds i Kolding - Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke - bliver forsinket, oplyser Kolding Kommune.

Det er nemlig nødvendigt, at lave en ny lokalplan for området. Derfor ventes ombygningen først at komme i gang i første kvartal 2020 i stedet for fjerde kvartal 2019. Ambitionen er stadig, at projektet, som vil øge fremkommelighed og trafiksikkerhed i krydset, skal stå færdigt næste år.

- Vi er i fuld gang med at projektere udvidelsen af det trafikerede kryds. Men det har vist sig nødvendigt at udarbejde en ny lokalområde, fordi vi taler om så stort et projekt, hvor der ændres på nogle af bestemmelserne i den eksisterende lokalplan. Det arbejde har vores planfolk sat gang i med det samme, men der er selvfølgelig nogle høringsfrister, osv., som skal overholdes, og derfor forventer jeg først, at vi kommer i gang med udvidelsen af krydset i foråret 2020, fortæller anlægs- og driftschef, Martin Sejersgaard-Jacobsen, i en pressemeddelelse.

Ombygningen af krydset kommer til at bestå af følgende elementer:

• Seest Bakke forlægges – dvs. forløbet af den sydlige del af vejen flyttes, så Seest Bakke kommer til at munde ud i Tøndervej 75 meter længere vestpå. På Seest Bakke etableres en separat venstresvingsbane ind mod centrum.

• På Tøndervej etableres to ekstra vejbaner – et ligeudspor på nordsiden og en ekstra venstresvingsbane på sydsiden.

• På Vestre Ringgade etableres et ekstra spor i nordgående retning.

• Der etableres tre tunneller til cyklister og fodgængere under hhv. Vestre Ringgade, Tøndervej og Seest Bakke. Cyklistforbundet inddrages i udformningen af tunnellerne, så de bliver rare at færdes i for cyklister og fodgængere.

• Olaf Ryes Gade lukkes i den sydlige ende. I stedet opgraderes Konstantin Hansens Vej til ny forbindelsesvej mellem Olaf Ryes Gade og Seest Bakke.

• Udmundingen af vejen Munkensdam i Tøndervej lukkes

Håbet var, at man kunne komme i gang med ombygningen af Seest Bakke i sidste kvartal i år, men nu gennemføres hele projektet til knap 28 mio. kr. i stedet i 2020 – selvfølgelig under forudsætning af, at lokalplanen ændres som planlagt. Justeringen af planen betyder også, at de mindre ekspropriationer, som der er lagt op til, først bliver foretaget, når lokalplanen er vedtaget.

- I det store held ventes anlægsarbejdet af kunne klares i 2020, men der kan være nogle tilpasninger og enkelte dele, som første færdiggøres i 2021, siger Martin Sejersgaard-Jacobsen og fortsætter:

- Anlægsarbejdet bliver selvfølgelig lidt mere komprimeret, når vi ikke kan lave ombygningen af Seest Bakke i år. Men vi sørger for at dele anlægsarbejdet op i mindre bidder, så trafikanterne generes mindst muligt i anlægsperioden. Hvis det f.eks. bliver behov for at lukke de større veje helt i forbindelse med nedgravning af tunneller til cyklister og fodgængere, så bliver det gennemført i weekenden eller ferieperioder.

Politiet vil stoppe uopmærksomme bilister.

I januar 2019 har flere end 1.230 trafikanter fået en bøde for at bruge håndholdt mobil, mens de kørte i trafikken. Det viser nye tal fra Rigspolitiet. I denne uge gennemfører politiet en landsdækkende kontrol af uopmærksomme bilister. Det sker som opbakning til den aktuelle kampagne 'Læg mobilen, så er du lægger – kør bil, når du kører bil'. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

En bilist kører ud af vejen slingrer fra side til side. Det viser sig, at føreren sidder og roder med sin mobil, mens han har foden på speederen og kører 80 km/t.

Det syn møder politiet alt for ofte, når de laver færdselskontrol. Nye tal fra Rigspolitiet viser nemlig, at alene i januar i år har politikredsene delt 1.232 bøder ud til trafikanter (biler, varevogne, lastbiler, busser, scootere og cyklister), der brugte deres mobil håndholdt, mens de kørte i trafikken.

- Mobiltelefoner, GPS, computere og papirer er nogle af de fysiske ting, trafikkanter lader sig distrahere af, når de færdes i trafikken, men dagdrømmeri, træthed og stress fjerner også fokus, og alle faktorer er hyppige årsager til manglende op-mærksomhed i trafikken. Der er uopmærksomhed involveret i cirka hvert tredje trafikdrab på vejene i Danmark. Derfor er det vigtigt, at trafikkanterne har fokus på trafikken, når de færdes på vejene, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

253 har mistet livet

I de seneste uger har en landsdækkende kampagne fra Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension samt landets kommuner mindet trafikanterne om, at når de sidder bag rattet, så skal de holde fokus på trafikken.

I en periode fra 2012 – 2017 har 253 personer mistet livet i trafikken i ulykker, hvor de selv eller andre har været uopmærksomme, hvilket svarer til ca. 1/3 af alle dræbte i den nævnte periode. Dertil kommer en masse tilskadekomne personer, som ikke er opgjort.

Det er på den baggrund at den landsdækkende kampagne "Læg mobilen, så er du lægger - Kør bil, når du kører bil" vil have flere til at koncentrere sig, når de kører ude i trafikken.

Så langt kører du i blinde

Hvis du kigger på din mobil i fire sekunder, så har du kørt så langt i blinde:

50 km/t.: 56 meter
80 km/t: 89 meter
110 km/t: 122 meter

Fakta

I en tredjedel af alle trafikulykker er uopmærksomhed en afgørende faktor

I gennemsnit foretager vi os distraherende ting i 30% af den tid, vi kører bil

70 % af dét, der distraherer os, foregår inde i bilen

Gode råd

Drop mobilen og sociale medier, når du kører bil.
Hold ind til siden, hvis du skal indstille din GPS eller ringe.
Hold ind til siden og få ro i bilen, hvis børnene er urolige og kræver din opmærksomhed.
Lad være med at lede efter ting, du taber. Kør ind til siden - eller vent til du kommer frem.
Kig på trafikken, også mens du taler med dine medpassagerer.
Få andre i bilen til f.eks. at skrue låget af din vandflaske, taste på GPS, række dig solbriller etc.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik