Manglende søvn og bilkørsel er en cocktail, der er ligeså farligt som at køre spirituskørsel. Alligevel erkender tusindvis af danske bilister, at de er faldet i søvn bag rattet eller har haft svært ved at holde sig vågne, mens de kørte bil.

Træthed hos bilister er hvert år skyld i mange ulykker på de danske veje, men alligevel erkender halvdelen af danske bilister, at de har haft svært ved at holde sig vågne, mens de kørte bil. Det viser en ny rundspørge, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring.

Her svarer 48 procent af de adspurgte, at de har haft svært ved at holde øjnene åbne, mens de kørte, mens hele seks procent erkender, at de er faldet i søvn i et kort øjeblik, mens de har kørt bil. Samtidig svarer godt hver tiende af de adspurgte, at trætheden bag rattet har gjort, at de har været tæt på at ende i et uheld, mens to procent erkender, at de har været involveret i et uheld som direkte følge af træthed.

Havarikommissionen For Vejtrafikulykker har tidligere analyseret 300 ulykker med dræbte eller alvorlige personskader over en 10-årig periode, og her viste det sig, at otte procent af ulykkerne skyldtes søvn eller træthed.

Bilister bør tænke sig om en ekstra gang

Og den høje risiko for at ende i en ulykke på grund af træthed, bør få danske bilister til at tænke sig om en ekstra gang, inden de sætter sig bag rattet, lyder det fra Henrik Sagild, der er skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

- Det er foruroligende mange danske bilister, der sætter sig trætte bag rattet, hvor de ikke kun er til fare for dem selv, men også for deres medtrafikanter. Derfor bør der komme yderligere fokus på problemet, så bilisterne kan blive bedre til at tænke sig om en ekstra gang, fortæller Henrik Sagild, der også peger på en række forholdsregler, man kan tage sig som bilist.

- Hvis du først er så træt, at du har svært ved at holde øjnene åbne, så hold ind til siden og tag dig en lur på 10-20 minutter, så du kan blive frisk nok til at komme frem til din destination. Du kan også parkere bilen og gå en tur, så du får frisk luft og gang i blodomløbet, siger Henrik Sagild, der samtidig gerne vil punktere myten om, at nedrullede vinduer og høj musik er nok, hvis først trætheden har meldt sig.

Vognmanden nægtede først, at ville betale for reparation af lastbilen og bøde.

En rutinemæssig kontrol af en litauisk lastbil foretaget af Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd tirsdag den 20. august ved Kolding afslørede, at der var blevet manipuleret med lastbilens forureningsbegrænsende udstyr. Desuden var der ikke betalt afgift til statskassen for retten til at benytte vejnettet.

Lastbilen blev eskorteret til et autoriseret værksted for reparation. Vognmanden ville dog i første omgang hverken lade sin lastbil reparere eller betale den bøde, han havde fået, på 57.500 kroner. Dette medførte til sidst, at chaufføren måtte forlade sin lastbil, som herefter blev tilbageholdt af politiet. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efterforskning i sagen viste, at den litauiske vognmand havde 17 lastbiler kørende i Danmark. Fælles for alle lastbilerne var, at der ikke var betalt afgift til statskassen for retten til at benytte vejnettet.

Dette bevirkede, at der i fredags blev foretaget endnu en kontrol af en af vognmandens lastbiler ved Skanderborg. Selv om vognmanden få dage forinden havde fået en bøde for netop ikke at have betalt afgiften til staten, så afslørede kontrollen fredag, at det ikke havde fået vognmanden til at ændre praksis. Denne gang blev bøden fastsat til 70.000,00 kroner. Da vognmanden ikke kunne betale på stedet, blev lastbilen tilbageholdt indtil mandag morgen, hvor bøden blev betalt. Lastbilen blev herefter frigivet.

Efterfølgende kunne det konstateres, at der nu var blevet betalt afgift til statskassen for alle vognmandens lastbiler.

Fakta

Alle udenlandske køretøjer over 12 tons skal betale en afgift til statskassen for retten til at benytte motorvejsnettet.

En dagsbillet koster ca. 60 kroner, mens en manglende betaling udløser en bøde pr. dag, der starter ved 2.500 kroner pr. dag. Ved gentagelsestilfælde er taksten 5.000 kroner pr. dag.

Der er markante forskelle på, hvilke medbilister danskerne har mest tillid til, viser ny undersøgelse fra Applus Bilsyn.

Hvem ville du helst have til at køre bilen i vejbanen ved siden af dig, og hvem så du helst lod bilnøglerne blive derhjemme i skuffen?

Bilsynskæden Applus Bilsyn har spurgt 2.458 bilejere, hvilke bilister de er mest trygge ved i trafikken.

Hele 67 procent har mest tillid til bilister i alderen 34 til 55 år, mens hver fjerde peger på de lidt ældre mellem 55-70 år.

Er man derimod ung eller over den pensionsmodne alder, ja, så hører man til blandt de medtrafikanter, der er mindre tillid til.

Kun to procent er mest trygge ved bilister over 70 år. Knap fem procent svarer, at yngre bilister mellem 18 og 34 år skaber mest tryghed, fremgår det af undersøgelsen.

Trafikskadetal fra Vejdirektoratet i 2018 viser, at flest unge af alle kommer til skade i trafikken.

Kør med sund fornuft

- Jeg tror, at de fleste bilister - og respondenter i undersøgelsen - er bevidste om, at især unge mænd er involveret i trafikulykker, hvilket også bekræftes af Vejdirektoratets tal. Det er altid befordrende for trafiksikkerheden, at man som bilist bruger sin sunde fornuft. Det vil sige orientere sig grundigt, følge hastighedsbegrænsningen og flowet i trafikken samt ikke tage unødige risici som f.eks. at tale i mobiltelefon. Ser vi på det mere mekaniske, opfordrer vi til, at bilen er undersøgt for fejl. En slidt bremse eller f.eks. fejl på positionslyset kan have afgørende betydning for sikkerheden, siger Per V. Rasmussen, administrerende direktør hos Applus Bilsyn.

Tilbage står det måske sjoveste spørgsmål: Hvem er der mest tillid til bag rattet, kvinder eller mænd?

Her peger 58 procent på mænd. Dog er der markant flere mænd blandt de adspurgte, der peger på kvinder, end omvendt.

Ifølge ulykkestallene fra Vejdirektoratet sidste år var 71 procent af de dræbte og 61 procent af de alvorligt tilskadekomne i trafikken mænd.

Fra næste uge og frem til midten af september skal der lægges ny asfalt på tre af de mest trafikerede veje i Kolding by.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimerne, hvor vejene bliver helt eller delvist spærret af, og der etableres omkørsel. I dagtimerne vil vejene være åbne for trafik som normalt. Beboerne i området må forudse støjgener fra asfaltarbejdet, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Sammenlagt skal en strækning på knap tre km på Koldings ringvejssystem have ny asfaltbelægning. Det drejer sig om Ndr. Ringvej på strækningen Vejlevej-Frydsvej samt Vejlevej og Vestre Ringgade på strækningen Galgebjergvej/Islandsvej-Ålegården.

- Den eksisterende belægning er meget slidt, så der er behov for ny asfalt. Vi har valgt at udføre arbejdet i aften- og nattetimerne, selv om det betyder støjgener for beboerne i området. Der er så meget trafik på de pågældende strækninger, at det ville skabe store trafikale problemer, hvis vi lukkede vejene af i dagtimerne. Ved at henlægge arbejdet til aften- og nattetimerne bliver færrest mulige trafikanter berørt, og samtidig kan opgaven gennemføres på kortere tid end ellers, fortæller vejingeniør Rasmus N. Bonde.

Tidsplan

Alt arbejde bliver udført i aften- og nattetimerne fra klokken 19 og indtil senest klokken 06 næste morgen.

I første fase kommer der ny asfalt på Ndr. Ringvej på strækningen Vejlevej-Frydsvej. Onsdag den 28. august og torsdag den 29. august bliver den gamle asfalt fræset af. Det er den mest støjende del af projektet. Fra søndag den 1. september til fredag den 6. september bliver der lagt ny asfalt på.

Herefter rykker asfaltarbejderne videre til Vejlevej og Vestre Ringgade. Her skal der lægges ny asfalt på strækningen Galgebjergvej/Islandsvej-Ålegården i perioden søndag den 8. september til fredag den 13. september. Hvis arbejdet på Ndr. Ringvej er færdigt hurtigere end beregnet, vil udlægningen af ny asfalt på Vejlevej og Vestre Ringgade allerede gå i gang torsdag den 5. september.

Omkørsler

Under vejarbejdet bliver der løbende etableret omkørsel på de strækninger, hvor der arbejdes i aften- og nattetimerne.

- På de tidspunkter er der begrænset trafik, men hvis man kører på de berørte strækninger i tidsrummet klokken 19-06, skal man selvfølgelig regne med, at turen vil vare lidt længere end normalt – eller eventuelt vælge en alternativ rute, før man kører hjemmefra, siger Rasmus N. Bonde.

Herunder får du se en kort beskrivelse af omkørslerne på de enkelte strækninger. Ud over den overordnede tidsplan er det ikke muligt at sige præcist, hvornår arbejdet på de enkelte strækninger udføres, men omkørslerne vil naturligvis altid være angivet med skilte.

Omkørsel Ndr. Ringvej

Som udgangspunkt gøres Ndr. Ringvej ensrettet i østgående retning, mens vestgående trafik ledes via Skovvangen > Dyrehavevej > Gøhlmannsvej > Islandsvej ud til Vejlevej. Samtidig spærres krydsene på nordsiden af Ndr. Ringvej - dvs. Gøhlmannsvej, Koldingbjerg, Stigårdsvej og Frydsvej. Trafikanterne henvises til Dyrehavevej, når de skal ud på Skovvangen eller Vejlevej. Sydfra bliver trafikanterne ledt ud på den ensrettede Ndr. Ringvej, som man skal følge indtil krydset ved Skovvangen.

Omkørsel Vejlevej

Der opstilles midlertidig lysregulering på Vejlevej, der leder trafikken forbi arbejdsområdet. Kastaniealles udkørsel til Vejlevej spærres, og trafikanterne henvises til at køre ud via krydset ved Galgebjergvej. Ndr. Ringvej spærres ved krydset ved Vejlevej, og trafikken ledes via Gøhlmannsvej og Islandsvej til Vejlevej. Skovbogades udkørsel spærres også, og der henvises til udkørsel via Ålykkegade.

Omkørsel Vestre Ringgade, delstrækning 1

Vejen spærres umiddelbart efter Skovbogade, og trafikken føres via Skovbogade og Ålykkegade forbi arbejdsområdet. Låsbygade spærres, og trafikanterne henvises til at køre via Hospitalsgade (nordpå) eller Skolegade, Bredgade og Tøndervej (sydpå).

Omkørsel Vestre Ringgade, delstrækning 2

Trafikken overføres til en vejside, så der køres i begge retninger på samme side. Katrinegade og Ålykkegade spærres. Der henvises til udkørsel via henholdsvis Låsbygade eller Bredgade, og via Skovbogade. Desuden spærres Ålegården, og her henvises trafikanterne til udkørsel via Bredgade og Tøndervej.

Se omkørslerne på billederne nedenunder...

Esbjergmotorvejen mellem Vejen og Lunderskov får ny asfalt på og det vil påvirke trafikken.

Fra søndag den 18. august og cirka to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E20 Esbjergmotorvejen mellem Vejen og Lunderskov. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Arbejdet finder sted i østgående retning mellem tilkørselsrampe 67 Vejen Ø og tilkørselsrampe 65 Lunderskov Ø.

Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Af hensyn til trafikanterne vil arbejdet primært blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.30 – 06.00, dog hele døgnet på søndage.

Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser:

· I arbejdsperioderne ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger.

· Til- og frakørselsrampe 66 Lunderskov i østgående retning vil periodevis være spærret i arbejdsperioderne.

Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.