Trafikken er udfordret omkring Kolding.

Der er kødannelser på motorvejen mellem Lunderskov og Kolding S. Det skyldes et tidligere uheld samt at ferietrafikken for alvor er sat ind.

Der er sågar trafikproblemer gennem hele Kolding, hvor trafikken enten står helt stille eller snegler sig afsted.

Trafikken på motorvejen skulle begynde at løsne op ved 14-tiden, mener Vejdirektoratet i følge Ekstra Bladet.

Se videoen nedenunder....

I tre uger spærres skolevej i Kolding helt for trafik.

I de næste tre uger spærres en del af Ålykkegade i Kolding - strækningen grænser op til Aalykkeskolen og vil være lukket for al trafik, oplyser Kolding Kommune.

- Vi har med vilje lagt vejarbejdet, så det strækker sig ind over skolernes efterårsferie for at begrænse generne for eleverne og skolens medarbejdere. Men i ugen før og efter efterårsferien må børn og voksne belave sig på, at turen til og fra skole kan være lidt mere besværlig, siger anlægsingeniør Lene Pilt i en pressemeddelelse.

Hastigheden skal dæmpes

Arbejdet på Ålykkegade kommer primært til at foregå på strækningen mellem Engstien og Skovbogade. I krydset Skovbogade/Ålykkegade skal der etableres en hævet overflade for at dæmpe hastigheden blandt trafikanterne nær skolen. Herudover renoveres fortovet, og der bliver etableret en ny regnvandsledning.

- Der vil i hele perioden være adgang til Engstien, men den berørte strækning på Ålykkegade vil være lukket 7.-25. oktober for alle trafikanter – også cyklister og fodgængere. I stedet er der adgang til skolen og området i øvrigt via Skovbogade, forklarer Lene Pilt.

Svært at vende med bil

Mulighederne for at vende med en bil på Skovbogade vil være begrænset. Derfor anbefaler Lene Pilt, at forældre, som plejer at køre deres børn i skole, i stedet følger deres børn til skole til fods eller på cykel.

Stierne mellem Vejlevej og skolen benyttes i vid udstrækning af både fodgængere og cyklister, som kommer inde fra byen. Disse stier bliver ikke berørt af vejarbejdet.

Der er omkørsel via Skovbogade.

Vejarbejdet mellem Engstien og Skovbogade markerer afslutningen på den omfattende renovering af Ålykkegade, som har stået på siden august. Når den sidste strækningen ved skolen er færdig, åbnes der for trafikken i hele området, men der vil stadig være detaljer, som skal finpudses. I slutningen af uge 45 ventes projektet endeligt afsluttet.

”Kør bil, når du kører bil” og ”Kør cykel, når du kører cykel”.

Disse budskaber vil de kommende uger møde trafikanterne i Kolding Kommune i form af plakater ved en række p-pladser. Sammenlagt bliver der opsat 100 plakater for at få bilister og cyklister til at droppe den håndholdte mobil, når de bevæger sig ud i trafikken.

Sammen med 65 andre danske kommuner, Rådet for Sikker Trafik samt Forsikring & Pension deltager Kolding Kommune i en landsdækkende kampagne mod uopmærksomhed i trafikken. Tal fra Vejdirektoratet viser, at uopmærksomhed er involveret i en tredjedel af alle dødsulykker på vejene.

- Det kan vi gøre meget bedre. Det er et skræmmende højt tal, og det duer bare ikke, at man lader mobilen stjæle ens opmærksomhed, når man kører bil eller cykler. For nylig er der indført klip i kørekortet for at bruge håndholdt mobil og andet elektronisk udstyr bag rattet, og forhåbentlig kan denne kampagne bidrage yderligere til at skabe gode trafikale vaner, siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget, i en pressemeddelelse.

Mange trafikanter nikker genkendende til, at mobiltelefonen kan give farlige situationer i trafikken. I en undersøgelse har Epinion på vegne af Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension spurgt 1.500 trafikanter, hvor ofte de har oplevet farlige situationer i trafikken, fordi føreren af en bil, cykel eller et erhvervskøretøj brugte mobilen håndholdt. Cirka seks ud af ti siger, at det har de oplevet en til flere gange på en måned.

- Lige som det er lykkes at gøre spritkørsel uacceptabelt, vil vi også have gjort uopmærksomhed bag rattet eller på cyklen til noget, som vi alle tager afstand fra. Det sociale pres er enormt vigtigt, hvis det skal lykkes at ændre den her uheldige og farlige adfærd i trafikken, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Vejarbejdet finder sted fra motorvejskryds Kolding vest og til afkørsel Vonsild.

Fra mandag den 9. september og cirka tre uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding samt asfalten på rastepladsen Hylkedal Vest, oplyser Vejdirektoratet.

Arbejdet finder sted i sydgående retning mellem Motorvejskryds Kolding Vest og frakørselsrampe 65b Vonsild.

Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Arbejdet vil primært blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 18.30 – 06.00, dog på søndage fra klokken 20.30 - 06.00.

Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser:

· I arbejdsperioderne ledes den sydgående trafik over i nordgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
· Til- og frakørselsrampe 65a Kolding S i sydgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.
· Rasteplads Hylkedal Vest vil være spærret i arbejdsperioderne fra kl. 19.30 til 06.00, dog på søndage fra klokken 21.30 - 06.00.

Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.

I denne uge bliver der 30 steder i Kolding Kommune opsat skilte, som opfordrer bilisterne til at sænke farten. Budskabet skal få trafikanterne til at lette på speederen.

Sammen med 80 andre kommuner deltager Kolding i Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Sænk farten – bare lidt” de kommende uger.

Her i kommunen bliver der sat skilte op på strækninger i det åbne land, hvor man må køre 80 km/t, og hvor bilisterne let kommer til at køre lidt for stærkt, oplyser Kolding Kommune.

- Skiltene er spredt ud over hele kommunen, så det gode budskab når bredt ud. Mit håb er, at skiltene vil få trafikanterne til at kaste et blik på speedometeret og overveje, om de kører for stærkt. Forskningen peger jo entydigt på, at selv mindre fartoverskridelser betyder meget for, hvor galt det går, hvis der sker en ulykke, siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget.

I en undersøgelse, som Promonitor har gennemført for Rådet for Sikker Trafik i 2018, siger 30 procent af de danske bilister, at de altid, ofte eller en gang i mellem kører 100 km/t på en strækning, hvor de kun må køre 80 km/t.

Og det er et problem. For det er ikke kun de meget høje hastighedsoverskridelser, der giver ulykker på vejene. I 62 procent af de dødsulykker, hvor der er for høj fart involveret, var hastighedsgrænsen overskredet med mindre end 20 km/t. Så de små fartoverskridelser koster altså også mange liv.

- Det kan være svært at forstå, hvorfor selv en lille hastighedsoverskridelse kan gøre stor skade. Mange bilister kører på erfaringen og har ikke tidligere oplevet, at farten i sig selv er en trussel for trafiksikkerheden. Men den dag de pludselig skal bremse op, fordi der sker noget uventet, har hastigheden afgørende betydning for, om der sker en ulykke, og hvor alvorligt udfaldet bliver, siger seniorprojektleder Michelle Laviolette fra Rådet for Sikker Trafik.