Fra i dag, tirsdag, kan du downloade den længe ventede kørekortapp til mobiltelefonen.

Men det er lang fra sikkert, den fungerer.

Er du Iphone-bruger skal du nemlig som et minimum have en Iphone 7, og har du ikke det kan du glemme alt om den app, staten har betalt ikke mindre end 45 mio. kroner for at få sat i værk.

På Android-telefoner kræves det, at telefonen har indbygget den såkaldte NFC-teknologi, hvilket de fleste nye smartphones har.

I en pressemeddelelse siger transportminister Benny Engelbrecht, at man kan vælge at fortsætte med det fysiske kørekort, hvis man hellere vil det. Men ministeren regner med, at relativt mange mennesker tager appen til sig.

- De fleste har jo mobiltelefonen på sig i forvejen, når de er ude og transportere sig, siger Benny Engelbrecht.

Om prisen på de 45 mio. kroner siger ministeren:

- Jeg synes, det er givet godt ud i betragtning af, at vi har fået en sikker løsning for borgerne - men også for myndighederne.

Digitaliseringsstyrelsen oplyser i øvrigt, at også det gule sundhedskort i løbet af 2021 lanceres i en digital udgave.

Larm fra trafikken er den værste støjkilde, og alene i Kolding vurderer Vejdirektoratet, at mindst 1305 boliger er udsatte.

Vidste du, at mere end 28 procent af alle danske boliger er påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB? Alene i Kolding er det Vejdirektoratets vurdering, at 1305 boliger med beliggenhed ud til statens veje er udsatte (i følge Vejdirektoratets støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023, rapport 593, red.)

Mette Sørensen, seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse, fortæller om de helbredsmæssige risici, der er forbundet med støjen:

- Forskning viser, at trafikstøj øger risikoen for hjertekarsygdomme. I 2003 vurderede Miljøstyrelsen, at mellem 200-500 mennesker i Danmark dør for tidligt på grund af støjgener, og eftersom flere forskningsresultater er kommet til siden, kan tallet meget vel være steget i mellemtiden. Derudover forsker man lige nu i en lang række andre sygdomstilfælde, som støjgener kan være årsag til. Det er altså et stort problem, som man ikke skal tage for let på, siger hun i en pressemeddelelse.

Placering af soveværelse og lydreducerende vinduer

De konkrete råd fra Kræftens Bekæmpelse lyder derfor:

- For at reducere støj har vi brug for forebyggende tiltag såsom støjreducerende asfalt, støjbarrierer ved de store veje, mulighed for at sænke fartgrænser og begrænse trafikken om natten. Vi ved nemlig, at det er problematisk, når man får nattesøvnen forstyrret af støj. Derfor er det også en god idé at vende soveværelset væk fra gaden, fortæller Mette Sørensen.

Et andet godt råd er, at du overvejer lydreducerende vinduer i dit hjem. Sådan lyder det både fra Mette Sørensen hos Kræftens Bekæmpelse samt Casper Burkal, der er tømrermester i Bork & Burkal, og som holder til i Kolding. Han er specialiseret i blandt andet støjreducerende løsninger.

- Du kan reducere støjgener væsentligt med de rigtige vinduer. Faktisk kan du dæmpe støj udefra med 5 decibel sammenlignet med et standardvindue. Den faktiske oplevelse svarer til, at man fjerner 70 procent af trafikstøjen. Med andre ord: Du kan fjerne syv ud af ti biler, der kører forbi din bolig. Det er alligevel ikke så lidt, fortæller Casper Burkal.

Vejdirektoratet tester ny metode for at få flere trafikanter til at overholde den generelle hastighedsgrænse på 80 km/t.

Det er som bekendt ikke alle trafikanter, der overholder fartgrænserne, og særligt på landevejene bliver der ofte trykket for hårdt på speederen. En af årsagerne kan være, at trafikanterne ikke er opmærksomme på, hvor hurtigt de må køre, og det vil Vejdirektoratet gerne hjælpe dem med, skriver direktoratet i en pressemeddelelse.

Derfor vil Vejdirektoratet nu undersøge, om et lille fartmærke på kantpælene med den generelle hastighedsgrænse på 80 km/t kan få flere trafikanter til at sænke farten. 

- Der er desværre stadig for mange, der kører for hurtigt og overtræder hastighedsgrænserne. Det gælder også på vores landeveje. Vi ved, at mange trafikulykker skyldes for høj fart og uopmærksomhed. Vejdirektoratet vil med et meget enkelt fartmærke nu minde bilisterne om hastighedsgrænsen. Det er positivt at se, at man prøver nye metoder af for at komme problemet til livs, og jeg glæder mig selvsagt til at se resultaterne, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Fartmærke skal teste bilisterne

Helt konkret vil Vejdirektoratet placere et lille fartmærke med refleks på de mange hvide kantpæle langs vejene.

Forsøget skal teste, om trafikanterne bliver bedre til at overholde hastigheden, hvis de hele tiden bliver mindet om den.

- Vi prøver nu med et helt nyt tiltag at få farten ned på landevejene, fortæller Vejdirektoratets ekspert i trafiksikkerhed Marianne Foldberg Steffensen og fortsætter:

- Vi har jo de almindelige hastighedsbestemmelser med 80 km/t på landeveje, men det er ikke en hastighedsgrænse, der skiltes med, og derfor møder trafikanterne ikke en påmindelse i form af et hastighedsskilt om, hvor hurtigt de må køre. Derfor giver vi dem nu en hjælpende hånd i form af fartmærker på kantpælene. Og jeg er meget spændt på at se, om det vil have positive resultater i form af flere trafikanter, der sænker hastigheden til det tilladte.

Et lille mærke i højre side af vejen

Forsøget med de nye fartmærker på kantpælene gennemføres på cirka 35 kilometer statsvej, hvor den generelle hastighedsgrænse er 80 km/t. Her placeres det lille røde mærke på hver eller hver anden kantpæl i højre side af vejen.

Det røde fartmærke med det sorte tal minder om de almindelige runde fartskilte, og Vejdirektoratet håber derfor, at det lille mærke vil vække genkendelse trods dens formindskede størrelse.

Seks strækninger er udvalgt

Vejdirektoratet har udvalgt seks strækninger til forsøget, hvor gennemsnitshastigheden ligger over 80 km/t.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: Vejdirektoratet

Inspirationen til forsøget kommer fra Holland, hvor man længe har angivet den aktuelle hastighedsgrænse med meget korte intervaller på tavler langs vejen. Hvilket har haft positiv effekt. Desuden har Vejdirektoratet selv tidligere lavet forsøg med markering af den generelle hastighed på 80 km/t på almindelige hastighedsskilte. Disse forsøg viste en markant nedsættelse af gennemsnithastigheden på forsøgsstrækningerne.

- Hvis det viser sig, at dette forsøg kan få flere til at køre efter de gældende regler, kan der være tale om et forholdsvis enkelt og billigt trafiksikkerhedsinitiativ, der nemt kan rulles ud på flere landevejstrækninger rundt i Danmark, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Forsøget kører frem til efteråret 2021, hvorefter Vejdirektoratet vil evaluere og vurdere, om der er grundlag for permanent anvendelse af fartmærker på kantpæle i åbent land.

I en periode bliver det lidt mere besværligt at være fodgænger og cyklist på dele af Seest Bakke og Tøndervej i Kolding.

På en strækning på knap en kilometer vil fortov og cykelsti i den ene side af vejen være afspærret i forbindelse med udvidelen af det trafikerede Seest Bakke-kryds.

Fodgængere og cyklister henvises til den modsatte side af vejen.

- Jeg kan ikke sige præcist, hvor længe afspærringen vil vare. Vi kan godt komme hen i slutningen af året, før vi er færdige, og på den her årstid kan vejret også forsinke arbejdet. Men vi forsøger selvfølgelig at gøre perioden så kort som overhovedet muligt, fortæller anlægsingeniør Lene Pilt i en pressemeddelelse.

Fortov og cykelsti spærres af og brydes op

I denne uge fjerner entreprenøren hækken, som løber langs vejen i bunden af Seest Bakke og på Tøndervej op til Munkensdam Gymnasium – jpgse kort116.5 KB. Det ryddede areal skal give plads til at udvide Tøndervej med et ekstra spor i vestlig retning.

- Desværre har det vist sig, at fortovsfliserne skrider, når vi begynder at trække rødderne fra hækken og de store træer, som stod på skråningen, op. Derfor er vi nødt til allerede i formiddag at afspærre fortov og cykelsti, selv om vi først om et par dage går i gang med at bryde fortov og cykelsti op. Cyklister og fodgængere bliver samtidig ledt over på modsatte side af hhv. Seest Bakke og Tøndervej. Jeg er godt klar over, at det vil være til gene for en del cyklister og fodgængere, men af sikkerhedsmæssige grunde er der desværre ikke noget alternativ, siger Lene Pilt.

Krydsning af vejen kan ske to steder: I lyskrydset i bunden af Vestre Ringgade og ved hellen ved Munkensdam Gymnasium.

Ledninger i vejen skal flyttes

Der, hvor fortov og cykelsti ligger i dag, skal der anlægges et ekstra spor til biler på Tøndervej i vestlig retning. Efterfølgende laves der et nyt fortov og en ny cykelsti.

- Under det eksisterende fortov ligger der en masse forskellige ledninger, bl.a. fiber, telefon, el, gas og vand. De skal alle sammen flyttes, så de kommer til at ligge under det nye fortov, hvor de er lette at komme til ved f.eks. kabelnedbrud. Hvor lang tid den del af projektet kommer til at tage, er vi lidt usikre på, da vi er afhængige af de selskaber, som ejer de forskellige ledninger, forklarer Lene Pilt.

Snart bliver kørekortet digitalt.

”Lige om lidt” – og i hvert fald inden udgangen af dette år behøver vi ikke længere at huske kørekortet, når vi sætter os ind i biler eller op på motorcyklen.

Så er det nemlig nok at have sin mobiltelefon med – for med den nye app, som Transportministeriet og Rigspolitiet snart lancerer, har man sit kørekort med i digitalt format.

Frivilligt

Det er dog helt frivilligt, om man vil have appen på sin telefon, og det digitale kørekort er da også kun gyldigt inden for landets grænser.

Kører man til udlandet skal man stadig have det fysiske kørekort på sig.

- Det bliver et spændende arbejde at lancere et digitalt kørekort. Det kan virke simpelt, men vi skal med appen også lægge grundstene til det videre arbejde med digitale id-beviser i Danmark. Det betyder, at de løsninger vi finder, så vidt muligt også skal kunne bruges i andre sammenhænge. Vi har derfor også fokus på at løsningen skal have et højt sikkerhedsniveau. I første omgang glæder vi os til at sende det digitale kørekort på gaden, siger Rikke Hougaard Zeberg, der er direktør i Digitaliseringsstyrelsen, til Kolding Netavis.

I forvejen har mange NemID appen på telefonen, ligesom diverse betalingsformer og bankfunktioner, men det stopper ikke her. For ud over kørekortet venter Sundhedskortet (Sygesikringsbeviset) lige om hjørnet. Det forventer Digitalstyrelsen at kunne tilbyde som en app i løbet af næste år.

De små plastickort er på vej fra pungen over i telefonen. Hvis man altså vil have dem der.

Side 1 ud af 10