Dele af Seest Bakke skal ryddes forud for udvidelsen af krydset.

De kommende dage bliver et område på hjørnet af Seest Bakke og Tøndervej i Kolding ryddet for hække, træer og buske forud for den planlagte udvidelse af Seest Bakke-krydset.

- Vi rydder et godt 3.000 kvadratmeter stort område, så teknikerne kan komme til at tage en række jordbundsprøver. I alt skal der laves otte boringer på grunden plus to på Konstantin Hansens Vej. Resultatet af prøverne har betydning for, hvordan den kommende udvidelse af vejen skal gennemføres, fortæller anlægsingeniør Lene Pilt fra Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Trafikken påvirkes

Rydningen af området og de efterfølgende boringer kan i mindre grad komme til at påvirke trafikken de næste to uger.

- Vi sørger for, at arbejdet udføres i dagtimerne uden for myldretiden, så evt. trafikale gener bliver så små som muligt, forsikrer Lene Pilt.

Byrådet har afsat 12 mio. kr. til at omlægge Seest Bakke, så trafiksikkerheden styrkes, og trafikken kommer til at glide lidt bedre i de trafikerede kryds Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke.

- Jeg forventer, at vi går i gang med selve anlægsarbejdet omkring efterårsferien. Afhængigt af vejret skulle vi gerne i år have udvidet Tøndervej ved Seest Bakke med et ekstra spor i vestlig retning og være godt i gang med at forberede forlægningen af den sydlige del af Seest Bakke, som kommer til at munde ud i Tøndervej 75 meter længere vestpå, forklarer Lene Pilt.

De øvrige elementer i projektet er:

Der etableres en selvstændig venstresvingsbane på Seest Bakke, så det bliver lettere for bilister at komme ud på Tøndervej i retning mod centrum.

Udmundingen af Olaf Ryes Gade i Seest Bakke lukkes.

Konstantin Hansens Vej opgraderes til gennemkørsel for trafik mellem Seest Bakke og Olaf Ryes Gade.

Hække, træer og buske bliver fjernet fra det skraverede område. Foto: Kolding Kommune.

Arbejdet starter 1. september.

Fra tirsdag den 1. september og cirka to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E20 Esbjergmotorvejen ved Vejen og Brørup.

Arbejdet finder sted i vestgående retning fra rampeanlæg 68 Vejen til vest for rampeanlæg 69 Brørup, oplyser Vejdirektoratet.

Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Arbejdet vil blive udført i to etaper med afspærring i hele døgnet, hvor vestgående trafik ledes over i østgående spor med ét farbart spor i begge retninger.

Etape 1, hvor der arbejdes mellem rampeanlæg 68 Vejen og rampeanlæg 69 Brørup, vil få følgende konsekvenser:

Tilkørselsrampe 68 Vejen i vestgående retning vil være spærret hele døgnet i arbejdsperioden.

Etape 2, hvor der arbejdes mellem for rampeanlæg 68 Vejen og rampeanlæg 70 Holsted, vil få følgende konsekvenser:

Til- og frakørselsrampe 69 Brørup i vestgående retning vil være spærret hele døgnet i arbejdsperioden.

Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid

Mandag starter mange tusinde børn i skole. I den forbindelse gennemfører politiet en landsdækkende indsats koncentreret om skoleveje med fokus på den trafikale adfærd, hastighed samt overholdelse af brug af sikkerhedssele.

Politiet landet over gennemfører i ugerne 33, 34 og 35 målrettede indsatser på skolevejene i forbindelse med skolestart, hvor mange tusinde børn har første skoledag, hvilket betyder at mange små, nye og urutinerede trafikanter bevæger sig rundt i trafikken. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt at køre hensynsfuldt på skolevejene, hvor tusindvis af børn færdes hver dag. Hvert år stopper vi desværre alt for mange bilister, der kører for stærkt, som har glemt at bruge sele på dem selv og deres barn eller som undlader at respektere diverse forbudsskilte ved skolerne. For sikkerhedens skyld gennemfører vi også kontroller i år, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i pressemeddelelsen.

Nogle bilister har for travlt med at bringe deres egne børn sikkert i skole. De udviser ikke hensyn over for andres børn, der som fodgængere eller cyklister er på vej til skole. Derfor vil politiet igen i år ved anvendelse af manuelle kontroller og Automatisk Trafik Kontrol sætte ind for at medvirke til sikring af skolevejen og skride ind over for trafiksyndere.

Politiindsatserne vil blive koncentreret om skoleveje, hvor der især vil blive fokuseret på:

bilernes hastighed
om børnene er fastspændt i bilerne i sikkerhedssele
om førerne selv husker at anvende sikkerhedssele
skolepatruljernes arbejde, og
forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Rådet for Sikker Trafik.

Forældrenes indsats

Der er heldigvis få børn, der kommer til skade i trafikken, og det skyldes blandt andet at forældrene er gode til at passe på deres børn, når de skal ud på vejene, hvor forældrenes indsats betyder meget.

Sammen med Rådet for Sikker Trafik anbefaler Rigspolitiet følgende:

Træn skolevejen til fods

Vælg en sikker rute. Det er den rute, hvor I skal krydse vejen færrest gange, og hvor der er mindst trafik.

Gå ruten mange gange sammen og aftal enkle regler for, hvad barnet skal gøre de forskellige steder.

Gentag reglerne, I har øvet før: Stop ved kantstenen, se dig for til begge sider, tjek at bilerne stopper, før du går over for grønt.

Lær dit barn at lægge mobiltelefonen væk, når I går i trafikken. Og vær selv et godt eksempel.

Træn skolevejen på cykel

Selv om dit barn ikke er klar til at cykle alene endnu, kan I bruge skolevejen til at cykle sammen, hvis trafikken er egnet til det - og dit barn er klar. Det er dig, der bedst kan vurdere det.

Vælg en sikker cykelrute, hvor I skal krydse vejen færrest gange og hvor der er cykelsti.

Lad dit barn køre inderst eller forrest - så kan du holde øje med det.

Sig til i god tid, før I skal dreje.

Lær dit barn at give tegn, når I skal dreje eller stoppe.

Stop og se jer godt for, før I krydser en vej. Husk, dit barn har brug for længere tid end dig til at sætte i gang. Nogle steder skal I måske trække over.

Husk cykelhjelmen. Den bedste måde at få dit barn til at bruge cykelhjelm, er hvis du selv gør det.

Transporterer du dine børn i bil, når de skal til og fra skole skal du blandt andet:

Vær opmærksom og udvis hensyn over for de andre trafikkanter på vejen.

Vær opmærksom og udvis agtpågivenhed over for de mange nye og usikre trafikkanter.

Sørg for at dine børn og du selv er fastspændt.

Overhold hastighedsgrænsen.

Koncentrer dig om at køre bil, når du kører bil.

Respekter skiltningen omkring skolerne, indkørsel forbudt og parkeringsforbud m.m.

Kolding Netavis har forgæves forsøgt, at få information om det igangværende asfaltarbejde i midtbyen. Nu kommer kommunen pludselig med detaljer om arbejdet.

Netavisens læsere har spurgt indtil det igangværende asfaltarbejde, der er startet mandag i midtbyen. Og Kolding Netavis har forgæves forsøgt, at få noget at vide om vejarbejdet - og hvornår det skulle blive afsluttet.

Men torsdag formiddag er der endelig kommet lidt information fra Kolding Kommune, der har udsendt en pressemeddelelse om asfaltarbejdet.

Nu oplyser kommunen, at der i denne og næste uge blive lagt ny asfalt på en del af Tøndervej og Haderslevvej i Kolding. Arbejdet udføres i aften- og nattetimerne, så trafikken i dagtimerne forstyrres mindst muligt. Den eksisterende belægning er ved at være godt slidt, og derfor kommer der ny asfalt på følgende strækninger, som led i den løbende vedligeholdelse af kommunens veje:

Haderslevvej – fra Søndervang til Sydbanegade
Tøndervej – fra Bjerggade til Sydbanegade.

- Vi har valgt, at arbejdet skal udføres i aften- og nattetimerne, da der er tale om to veje med temmelig meget trafik. En lukning i dagtimerne ville også berøre butikker og andre forretningsdrivende på strækningerne mere, forklarer vejingeniør Erik Lønborg Birkelund i pressemeddelelsen.

Støj i aften- og nattetimerne

Til gengæld kan beboerne på de to veje i perioden blive generet af støj i perioder i aften- og nattetimerne, mens arbejdet står på.

- Entreprenøren har informeret de berørte beboere, forretningsdrivende, m.fl. pr. sms. Arbejdet foregår i tidsrummet kl. 18-06 med undtagelse af aften- og nattetimerne mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag, fortæller Erik Lønborg Birkelund.

Arbejdet er allerede gået i gang. I denne uge fræses den gamle asfalt af, og hvis ellers vejret holder, bliver der lagt ny asfalt på i næste uge.

- Begge veje vil være åbne for trafik i aften- og nattetimerne, mens arbejdet står på. Men kør lidt forsigtigt og belav dig på, at turen godt kan tage lidt længere end normalt, slutter Erik Lønborg Birkelund.

Der arbejdes på, at få lysreguleringer i gang igen.

Mange af Koldings trafiklys er ude af drift onsdag formiddag:

- Vi er opmærksomme på problemet. Der har tilsyneladende været strømsvigt, som har sat mange lysreguleringer ud af drift. Vi forsøger nu, at genstarte dem, så de igen virker, fortæller Steen Langhoff fra Vej & Park hos Kolding Kommune til Kolding Netavis.

P4 Trekanten oplyser, at det er en central fejl, der årsagen til, at lyssignaler i blandt andet Kolding, Vejle, Aarhus og Odense er ude af drift. I følge radiostationen, vil der gå en rum tid endnu, inden lyssignalerne virker igen.

Bilister skal derfor være opmærksomme på vigepligt i lyskryds.

OPDATERING

Her i løbet af onsdag eftermiddag skulle de fleste lyskryds atter fungere.

Side 1 ud af 8