På den årlige generalforsamling i Skamlingsbankeselskabet mærkede man historiens vingesus.

Tip-tip-oldebarnet til Peder Skau mødte nemlig op med aktiebevis nummer 4, der oprindeligt var udstedt til Laurids Skau i 1858. Siden skiftede aktiebrevet hænder til Laurids Skaus bror Peder Skau. Peder Skaus mindesmærke blev rejst på Skamlingsbanken i 1921 for hans betydelige indsats for danskheden i Sønderjylland.

Efterfølgende er aktiebrevet gået i arv gennem familie og tip-tip-oldebarnet ønskede nu at forny det. Hermed kunne Skamlingsbankeselskabets kasserer Peder Damkjær overrække Peder Skaus tip-tip-oldebarn et nyt aktiebevis. Fortid og nutid blev smukt bundet sammen og man fornemmede historiens vingesus i den traditionsrige festsal på Skamling.

På generalforsamlingen kunne formand Nis Jørgen Steffensen berette om årets begivenheder, heriblandt sang- og foredragsaftenen i marts med billedkunstner Ken Denning og operasanger Jesper Buhl, som var så vellykket, at bestyrelsen har besluttet at fortsætte den nylig etablerede tradition med et forårsarrangement. Ligeledes berettede formanden om det første spadestik, der er blevet taget til det nye besøgscenter, der forventes at stå klart til næste år. Der blev endvidere informeret omkring muligheden for at donere til det nye besøgscenter og oprettelsen af et kartotek over aktieholdere i Skamlingsbankeselskabet.

Endelig var der valg til bestyrelsen, oplyser Skamlingsbankeselskabet.

Bestyrelsesmedlemmer Nis Kjær og Niels Bjerre blev genvalgt uden modkandidater. Til sidst blev der som traditionen byder, sluttet af med lidt mad, drikke og sang. Efterfølgende har Skamlingsbankeselskabets bestyrelse konstitueret sig og fordelt posterne således: Formand: Nis Jørgen Steffensen, næstformand: Niels Bjerre, kasserer: Nis Kjær og sekretær: Ditte Freiesleben.

Sten fra mark til banke er en hilsen fra egnens bønder til Skamlingsbanken.

Det skriver Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) i en pressemeddelelse.

- Det var en kreds af bønder, som i 1843 købte et areal på 7 tdr. land omkring Højskamling, stiftede Skamlingsbankeselskabet og indbød til folkefest for at fejre den såkaldte sprogforordning. Egnens bønder har altid haft en særlig tilknytning til Skamlingsbanken, og som bonde og som historisk interesseret glæder det mig, at egnens landmænd nu får mulighed for at sætte endnu et aftryk på denne kulturhistoriske perle. Denne gang i forbindelse med renoveringen og nyfortolkningen af Skamlingsbanken, siger formanden for Skamlingsbankeselskabet, landmand Nis Jørgen Steffensen, Hejls.

Sten fra mark til banke

Helt konkret får landmænd mulighed for at levere natursten fra de lokale marker til det store og ambitiøse arbejde med at fremtidssikre Skamlingsbanken, bl.a. med nyt flot oplevelsescenter og ny folkemødeplads. Stenene vil blive brugt til pikstensbelægninger omkring mindesmærkerne, som elementer på oplevelsescentrets forplads og indstøbt i belægningen både udvendigt og indvendigt.

- Egnens bønder får på denne måde mulighed for at sende en smuk og symbolladet hilsen til Skamlingsbanken, og der er også mulighed for at give et økonomisk bidrag i form af en donation, som vil blive anvendt til at realisere oplevelsescentrets forplads og gulv. Ved donationer på 20.000 kroner og derover indgraveres gårdejerens og gårdens navn på en natursten, som indlejres i oplevelsescenteret gulv eller forplads. Donationer op til kr. 16.000 er fradragsberettigede, fortæller Nis Jørgen Steffensen, som driver landbrug i Hejls.

En opfordring fra KHL

Kolding Herreds Landbrugsforening har som repræsentant for egnens landmænd udsendt en opfordring til medlemmer i området omkranset af Haderslev og Vojens i syd, Stepping, Lunderskov og Vamdrup i vest og Almind i nord om at deltage i projektet. Folkene, som bygger det nye oplevelsescenter, kommer ud til landmanden og vælger de sten, som passer ind i arkitekturen.

- Jeg er født og opvokset ved foden af Skamlingsbanken, siger formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening, Hans Damgaard, Hejls, og fortsætter:

- Banken slipper mig aldrig, for jeg kan se den fra næsten ethvert hjørne af marken. Synet af dette gamle og stadig spillevende folkemødested får mig til at stoppe op, nyde øjeblikket og fundere over mine rødder. Og ideen at lade netop landbruget sætte sit aftryk på renoveringen og nyfortolkningen af Skamlingsbanken finder jeg utrolig smuk og velvalgt. Jeg kan kun anbefale mine kolleger – også dem som ikke er med i KHL - at levere sten og eventuelt give et økonomisk bidrag som en hilsen fra egnens bønder til Skamlingsbanken,

Landmænd, som ønsker at levere marksten eller at give en donation, kan kontakte formanden for Skamlingsbankeselskabet Nis Jørgen Steffensen, mob. 2045 1410 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller bestyrelsesmedlem Peder Damkjær, mob. 2554 1515 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Donationer kan også indsættes direkte på Skamlingsbankeselskabets donations-konto 7045 1324977.

Skamlingsbankens historie går langt tilbage, men den bliver stadig husket. Op mod 300 mennesker mødte onsdag op, da første spadestik til et nyt oplevelsescenter blev taget.

Skamlingsbanken får i efteråret 2020 et nyt oplevelsescenter, der skal sætte fokus på de kræfter, der har præget stedet. Der er tale om naturen, sproget og danskheden.

Med støtte fra A.P. Møller Fonden, Region Syddanmark, Foreningen Plan-Danmark og Kolding Kommune, bliver det nye oplevelsescenter en del af en større revitalisering af stedet.

I alt var der fem personer, der tog første spadestik. Ud over borgmester Jørn Pedersen var der også repræsentanter fra Skamlingsbankeselskabet, Fonden til bevarelse af Klokkestabelen samt A.P. Møller Fonden. Og så var den unge Max Varming Parker den sidste.

Max Varming Parker repræsenterer familien Flensburg Varming, der har dybe rødder som lodsejer på Skamlingsbanken. Ud over at have fulgt livets gang på Skamlingsbanken gennem flere generationer har familien lagt jord til mange folkemøder. De har solgt jorden hvor Klokkestablen nu står. Og de har været med i gennemførslen af både den nye 2019-fredning samt den gamle 1936-fredning.

Nu tages det første spadestik til nyt oplevelsescenter på Skamlingsbanken.

14. august tages første spadestik til det nye oplevelsescenter på toppen af Skamlingsbanken. Hermed kommer der for alvor fart på de ambitiøse planer, som skal fremtidssikre Skamlingsbanken som folkeligt mødested og national attraktion.

Med udstillinger og events vil oplevelsescentret aktualisere historien og skabe ny debat om det danske demokrati, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os rigtigt meget til at komme i gang med byggeriet. Vi har arbejdet med Skamlingsbankeprojektet i flere år, og efter den nye fredning for området blev vedtaget tidligere på året, kan vi nu tage første spadestik til vores nye flotte oplevelsescenter, siger projektleder Mette List.

Alle er velkommen til første spadestik på Skamlingsbanken, Skamlingvejen 123 onsdag den 14. august klokken 11.00-12.30.

Fællessang og taler

Arrangementet byder bl.a. på fællessang og taler. Spadestikket tages i fællesskab af repræsentanter for parterne bag projektet - borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune, formand for Skamlingsbankeselskabet Nis Jørgen Steffensen samt formand for Klokkestabelfonden Flemming Agerskov.

Også en repræsentant fra A.P. Møller Fonden, som har doneret 40 mio. kr. til projektet, samt 24-årige Max Varming Parker, som er opvokset på Skamlingsbanken, hjælper med at tage det første spadestik.

Arkitektvirksomheden CEBRA har tegnet det nyt oplevelsescenter, som kommer til at fungere som en arkitektonisk portal til stedets historie og det kuperede morænelandskab.

Centret placeres diskret i landskabet under en græsklædt bakke for enden af den nuværende ankomstvej op til Skamlingsbanken. Centret kommer til at rumme udstilling, café, butik, toiletter samt en storslået udsigt ud over Skamlingsbanken gennem det store glasparti, som udgør bygningens ene sidevæg.

Det nye oplevelsescenter ventes at stå færdigt inden udgangen af 2020. Sideløbende bliver der arbejdet med andre dele af det store udviklingsprojekt.

Program

11.00 Velkommen v. borgmester Jørn Pedersen

11.10 Fællessang. Velkommen i den grønne lund
Akkompagneret af Jonas Kjærgård fra Kolding Musikskole

11.15 Festtale Hvad er Skamlingsbanken for et sted før, nu og i fremtiden?
Kulturarvschef Koldinghus, Steen Rosenvinge Lundbye

11.25 Skoleelever ”min sag” imens solosang ved Kolding Musikskole
Ord kan samle mennesker omkring en fælles sag. Ord kan mobilisere og forandre. ”Hvad ønsker du at kæmpe for? ” Elever fra Sjølunds-Hejls skole bygger en varde af deres hjertesager med sten, der senere indstøbes i bygningens fundament.

11.35 En lille bygning i et stort landskab. Arkitektens tanker bag det nye besøgscenter.
CEBRA arkitekter v. Carsten Primdahl.

11.40 Korte taler før første spadestik:
• Repræsentant for A.P. Møller Fonden
• Formand Oberst Flemming Agerskov, Chef for Landsdelsregion Vest. Fonden til opretholdelse af Klokkestablen
• Nis Jørgen Steffensen, Formand Skamlingsbankeselskabet.
• Formand for Plan-, Bolig og miljøudvalget Birgitte Kragh.

12.00 Første spadestik
De 3 bygherrer, A.P. Møller Fonden samt Max Varming Parker

12.15 Fællessang. I Danmark er jeg født. Akkompagneret af Jonas Kjærgård fra Kolding Musikskole

12.20 Tak for i dag herefter forfriskning

Regionsrådet i Region Syddanmark valgte mandag at sætte 1.750.000 kr. af til formidling af både naturen og talens kræfter omkring Skamlingsbanken. Pengene skal bruges til en interaktiv udstilling i det kommende oplevelsescenter.

Formidlingen skal sætte fokus på stedets enestående historie som folkeligt og nationalt samlingssted for forandring. Talerstolen på Skamlingsbanken har siden 1843 været flittigt brugt til folkemøder med op i mod 100.000 deltagere for at fejre sproget og friheden samt debattere aktuelle emner. Dengang var det her, man skulle stå, hvis ens budskab skulle nå ud.

- Skamlingsbanken er et af de regionale fyrtårne, og dengang som i dag er Skamlingsbanken samlingssted for ikke bare syddanskerne, men for gæster fra hele landet. Jeg glæder mig rigtig meget over, at regionen kan være med til at give vigtige budskaber om det at være dansk en stemme, som også vil fange børn og unge, siger Søren Rasmussen (DF), formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark, i en pressemeddelelse.

Projektet – ”Skamlingsbanken – De store kræfters sted”, får et tilskud fra den regionale kulturpulje på 1.750.000 kroner. Pengene skal bruges til aktiverende og involverende initiativer med formidling i form af historiske film, billeder, lydklip, tekst og inddragende leg til børn og unges udforskning inden for temaerne naturens, stedets, talens og samlende kræfter. Projektet støtter op om Skamlingsbanken som et regionalt fyrtårn og kan blive et internationalt besøgssted.

- Vi har et enestående sted i Kolding Kommune, som nu skal lives op igen. Den vigtige debat skal igen tages på Skamlingsbanken, og netop formidlingen, der skal fange også de yngre generationer, er et vigtigt element i forståelsen af de store stemmer fra fortiden. Vi glæder os over, at Kolding Kommune nu får endnu en attraktion, der kan trække flere turister til byen, fortæller borgmester Jørn Pedersen fra Kolding Kommune.

Projektet omkring Skamlingsbanken har været flere år undervejs, og har også taget lang tid, fordi dele af Skamlingsbanken var fredet. Men nu er det samlede projekt klar til at blive sat i gang. Kolding Kommune har opkøbt jord, og har sammen med Danmarks Naturfredningsforening fået ophævet den gamle fredning, og lavet en ny fredning, som muliggør at det ca. 100 hektar store område nu kan bevares for eftertiden, med fokus på udsigten, naturværdierne og den levende kulturarv. Det giver blandt andet mulighed for byggeri af et nyt oplevelsescenter, der skal give både inspiration og eftertanke omkring talens kraft og det at have en sag på hjerte.

Det nye oplevelsescenter skal stå færdig i 2020, og indbyde de besøgende til både at læse, lytte, lege og eksperimentere. Desuden laves der vandreruter i den storslåede natur, hvor der fra toppen er udsigt over Lillebælt. Ved siden af Højskamling bliver der desuden indrettet en ny Folkemødeplads. Her vil der blive mulighed for at holde fordum tids store møder igen i det bakkede terræn.

Side 1 ud af 2