onsdag, 19. september 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 

DYKON A/S i Lunderskov har købt et areal på 2000 kvadratmeter med formålet at etablere og samle et nyt udviklingscenter i tilknytning til fabrikken.

DYKON i Lunderskov er Nordens førende fabrikant af naturfyldsdyner og puder, hvoraf alt produktion foregår i Danmark. Det nye udviklingscenter etableres for hele tiden at være på forkant med et toptunet produktionsudstyr, lyder det i en pressemeddelelse fra virksomheden, skriver netavisen Sebro Press.

- Ved at samle al produktudvikling under ét tag, kan vi meget hurtigere udvikle, forbedre og forfine vores produktionsapparater, da vi ikke længere er afhængig af den daglige produktion, lyder det fra Dykon administrerende direktør Peter Bøgh Petersen.

Tidligere har man på selve fabrikken været nødsaget til at teste og udvikle "live" sideløbende med produktionen. Med det nye udviklingscenter sker alt udvikling uden for produktionen og eventuelle børnesygdomme vil blive tilpasset og rettet, inden det færdige produkt bliver sat i drift.

- På denne måde forstyrrer udviklingsprocessen ikke den daglige rutine og kapacitet i produktionen, og vi kan derfor bibeholde et kontinuerligt flow, lyder det fra fabrikschef Flemming Sørensen.

DYKON forventer, at det nye udviklingscenter vil medføre en væsentlig forbedring af produktionskapaciteten inden for relativt kort tid. Hvorfor en del af de nye kvadratmeter også benyttes til lager for på den måde at sikre en effektiv logistik.

Aktiemajoritet i virksomheden i Lunderskov gik for nogen tid over på investeringsfonden Erhvervs Invest. Der er ca. 90 ansatte og endnu flere i højsæsonen.

Kongsbjergskolen vil være blandt de bedste. Det er ambitionsniveauet.

”Kongsbjergskolen i Lunderskov vil være blandt de bedste i landet til at sikre elevernes udvikling fagligt og socialt, så de bliver kompetente verdensborgere”.

Så højt et ambitionsniveau har skolen i Lunderskov sat. Og intet mindre. Det stod at læse på ”tavlen”, da skolen mandag aften holdt åbent hus for forældre og andre interesserede fra byen og omegnen. Det skriver netavisen Sebro Press.

Skolens leder, Wilhelm Hallum, lægger ikke skjul på, at arrangementet mandag aften var sat op som en slags reklame for at gøre folk i by og på land opmærksomme på, at de faktisk har en god folkeskole i Lunderskov, og at det vil man gerne vise frem.

Der var ingen taler mandag aften. Efter en kort velkomst af skolelederen gik rundvisningen i gang, kombineret med aftenundervisning i klasserne:

- Det skal ingen hemmelighed være, at formålet med vores åbent-hus er, at vi gerne vil have, at flere forældre får øjnene op for de gode kvaliteter, vi kan byde på her på Kongsbjergskolen som folkeskole, så et større antal vælger at sende deres børn i overbygningsklasserne 7. til 9. her til os, i stedet for at vælge privatskolerne i Kolding, siger Wilhelm Hallum til Sebro Press.

Og opfordringen fra ham og skolen er ikke mindst rettet mod forældre og børn fra de nære skoler omkring Lunderskov, Forbundsskolen i Skanderup og Fynslundskolen i Jordrup:

- Tidligere var det helt naturligt, at alle elever fra disse skoler i overbygningsklasserne kom til her til os i Lunderskov. Men sådan er det desværre ikke helt mere. Og det kunne vi godt tænke os, at få lavet om på, så flere igen vælger os, lyder det videre fra skolelederen på Kongsbjergskolen.

Og på spørgsmålet om, hvorfor nogle vælger privatskolerne i Kolding frem for Kongsbjergskolen svarer han:

- Skolen her har måske ikke tidligere haft et alt for godt ry, men det er fortid, og har ikke i dag ikke noget med virkeligheden at gøre. Men en forklaring kan også i nogle tilfælde være, at dele af Lunderskov-området grænser tæt ind til Kolding, og at det derfor er ret gode transportmuligheder denne vej, lyder svaret.

Rigtigt mange pårørende og andre interesserede borgere fra Lunderskov og omegn havde taget imod skolens invitation og havde fundet vej til åbent-hus arrangementet. Og selve rundvisningen på skolen sørgede eleverne selv for.

- Vi satser på at være en skole, der kendt for at sætte fælleskab, læring og trivsel i fokus, forklarer skoleleder Wilhelm Hallum om, hvorfor han synes, at netop Kongsbjergskolen skal vælges fra 7. – 9. klasse frem for privatskolerne i Kolding.

Virksomheden, der har haft en stormfuld tilværelse i Lunderskov, lukker.

Daka-fabrikken i Lunderskov lukker. Årsagen angives at være mangel på blod fra døde dyr til behandling. Den kedelige nyhed om lukningen sivede ud i byen mandag. Det forlyder, at der slukkes og lukkes for sidste gang ved udgangen af september. Lukningen er bekræftet af fabrikkens ledelse, skriver netavisen Sebro Press.

Virksomheden i Lunderskov beskæftiger ved lukningen 18 medarbejdere. Nogle af dem er tilbudt arbejde på selskabets fabrik i Løsning ved Hedensted. Andre skal formentlig ud at søge andet arbejde..

Det fortælles, at Daka er oprindeligt for mange år siden er startet op i Lunderskov som en mindre destruktionsanstalt af en mand ved navn Jonas Matthiesen, og efter sigende fra en adresse på Møllegade. Dengang blev behandlingen af blodet blandt andet brugt som råvare for fremstilling af sæbe. Senere flyttede Jonas Mathiesen virksomheden uden for byen til den nuværende adresse på Dakavej, for igen senere at blive fusioneret med selskabet, som står i dag står bag virksomheden, og som nu lukker den.

Daka har gennem årene haft en noget stormfuld tilværelse i Lunderskov. Virksomheden har været både elsket og hadet. Elsket fordi det var en god og solid arbejdsplads i byen. Hadet for at sende en ubehagelig sødlig lugt ud i omgivelserne på ret store afstande. Sidstnævnte var dog et problem fabrikken kom livs, og har de seneste år været lugtefri. Virksomheden har også flere gange været ramt af brande.

Det oplyses ikke noget om, hvad det ret markante fabriksanlæg i Lunderskov fremadrettet skal anvendes til.

Nye attraktive byggegrunde på vej i Lunderskov.

Kolding Kommune gør klar til udstykning af yderligere 19 nye attraktive boliggrunde i Lunderskov. De nye boliggrundeligger tæt ved Dollerup Sø nord, skriver netavisen Sebro Press.

Og kommunen har netop bestemt, at de nye boliger skal have fjernvarme som fossil varmekilde. Det skyldes blandt andet, at beregninger over en tyve årig driftsperiode viser, at fjernvarme byder på den bedste samfundsøkonomi for projektet, sammenlignet med andre varmetyper af eksempelvis individuel art, som varmepumper og lignende.

Da det nye boligområde ligger uden for den oprindeligt godkendte varmeforsyningsplan for Lunderskov byområde, har oplægget været en tur forbi det kommunale udvalg, Bolig-, Plan- og Miljøudvalg.

På baggrund af den kommunale beslutning har forsyningsselskabet Trefor Varme A/S udarbejdet og fremlagt et overslag for tilslutningen af de nye kommende boliggrunde til byens bestående fjernvarmenet. Og det kan gøres blot ved at forlænge ledningerne fra det bestående anlæg.

Projektområdet ved Dollerup-søerne forventes fuldt udviklet over en ca. 5-årig periode. Der vil ikke blive krævet tilslutningspligt til fjernvarmen, men kommunen påregner, at tilbuddet om denne varmetype bliver så fordelagtigt, at 98 procent af de nye boliger ejere vil vælge løsningen.

Hvis nogen alligevel vælger individuelle varmeløsninger, så skal en række energibesparende foranstaltninger til hver bolig opfyldes, før der kan gives byggetilladelse.

Fjernvarmen til Lunderskov by leveres af Trefor Varme A/S via en direkte ledning, som forbinder anlægget i Lunderskov med det bestående fjernvarmenet i Kolding.

Nye billige ungdomsboliger er på vej i Lunderskov.

Ejeren af Hotel Lunderskov vil forvandle det gamle hotels indre til 15 nye billige ungdomsboliger. Og ser initiativet som et alternativ til både dyre og for få boliger af slagsen i Kolding.

Han fortæller til JydskeVestkysten, at der forventes nyt liv i den gamle bygning i Lunderskov inden udgangen af 2020. Han understreger, at med priserne, og med Lunderskovs beliggenhed i forhold til Kolding, vil de nye boliger være tiltrækkende for unge studerende i Kolding.

De nye ungdomsboliger i Lunderskov mener ejeren vil kunne lejes for 2000 til 3000 kroner pr. måned. Og de er beliggende på adressen Storegade 1 - og det er lige skråt over banegården med masser af togforbindelsen til og fra Kolding.

Og ejeren af hotellet, der er fra 1906, hedder Guo Xing, og han står bag investeringsfirmaet CX Invest som er hjemmehørende i Esbjerg. Firmaet har lignende projekter bag sig i Esbjerg og Struer.

Firmaet er nu i gang med at indhente tilladelser fra Kolding Kommune, så renoveringen kan begynde i 2020. Samme år satser ejeren på, at boligerne står klar til de studerende.

Kilde: Sebro Press/JydskeVestkysten.

Otte folkeskoler i Kolding Kommune får efter ansøgning lov til at forkorte skoledagene efter sommerferien.

Det fortæller kommunens skolechef, Lars Svenson, til JydskeVestkysten i følge Sebro Press.

Skoledagene bliver blandt andet kortere på Forbundsskolen i Skanderup for 4.-6. klasser og en specialklasse på 4. årgang.

På Kongsbjergskolen i Lunderskov får eleverne fra 4.-9. klasser en kortere skoledag. Men allerede i år har skolen kørt et forsøg med kortere skoledag.

På Christiansfeld Skole får de kommende 4.-8. klasser en kortere skoledag efter sommerferien.

I alle tilfælde er der dog fra kommunen kun givet tilladelse til kortere skoledage på betingelse af at visse krav til undervisningen tilgodeses.

Politikerne i Kolding har besluttet, at det oprindelige projekt omhandlende kloakering og forskønnelse på Storegade i Lunderskov fastholdes.

Det betyder, at politikerne har afvist indsigelsen fra Lunderskov Handels-, Håndværkerforening og Industriforening. Sagen har været behandlet i udvalget for Teknik og klima. Og beslutningen er endegyldigt, fortæller landskabsarkitekt Thomas E. D. Thinghuus fra Kolding Kommune.

Sagen skal ikke videre til økonomiudvalget og byrådet, skriver Sebro Press.

Som tidligere omtalt medførte indsigelsen fra handels-, håndværker- og industriforeningen, at det oprindelige projekt blev sendt hjørnespark, og at der sideløbende i forvaltningen blev udarbejdet et alternativt forslag, som i større udstrækning tilgodeså foreningens ønsker.

Handels-, håndværker og Industriforeningen ønskede flere parkeringspladser i Storegade, som er byens hovedgade.

Men det er altså nu afvist.

Begrundelsen er blandt andet at, flere parkeringspladser vil gå ud over den grønne forskønnelse og dermed også over helheden i projektet.

Egentligt skulle realiseringen af det store samlede kloak- og forskønnelsesprojekt i Lunderskov havde været sat i gang allerede her i sommer, men indsigelsen har medført, at udvalget har besluttet at udskyde arbejdet til 2019. Begrundelsen er, at hermed vil borgerne blive generet mindst muligt af de omfattende opgravninger og omlægninger.

Projektet i Lunderskov, som nu realiseres, er blevet til gennem et samarbejde mellem Lunderskov Lokalråd, Kolding Kommune og Blue Kolding. Og så har det også været en tur gennem en borgerhøring.

Forskønnelsen på Storegade udføres i forbindelse med en total renovering af hele kloaksystemet i byen, hvor hovedformålet er at skille overfladefladet (regnvandet) fra spildevandet. Formålet med forskønnelsen på Storegade er, at gøre den kønnere og behagelige at færdes på.

Projektet udføres, som nævnt, i tæt samspil mellem Kolding Kommune og Blue Kolding, og omfatter af hele strækningen på Storegade fra Torvet ved banegården i øst til Iver Dahlsvej i vest.

Især én bilist skilte sig ud fra mængden, da vedkommende drønede forbi fotovognen.

En bilist havde fredag særdeles travlt, da vedkommende kørte på Lunderskovvej mellem motorvejsafkørslen ved Lunderskov og Veerst.

Syd- & Sønderjyllands Politi havde opstillet fotovognen og det skulle vise sig, at være en god idé.

Politiet: -Sindssygt

En bilist kom bragende forbi fotovognen med hele svimlende 201 km/t på almindelige landevej, hvor man må køre 80 km/t. Det oplyser politiet på Twitter:

- Vanvittig kørsel, fuldstændig uforsvarligt og sindssygt er nogle af de ord som politiet bruger på Twitter.

Bilisten mister ubetinget kørekortet og kan desuden se frem til en voldsom høj bøde.

En anden bilist blev taget med 158 km/t, hvilket giver en betinget frakendelse af kørekortet.

I alt 45 bilister fik taget et billede i fotovognen - et billede, der ikke er af den billige slags. Tre bilister fik et klip i kørekortet, oplyser politiet.

 

 

Onsdag undlod Trekantbrand atter, at tilkalde "nærmeste" brandvæsen.

Så skete det igen. Brandvæsnet i Vejen og Brørup blev onsdag klokken 12.48 kaldt til naturbrand i Lunderskov. Og dette selv om der ligger en brandstation lige ved hånden i Lunderskov, skriver Sebro Press.

Årsagen er, at Trekantbrand endnu ikke har fået flyttet en slukningsgrænse, som følger den gamle kommunegrænse mellem Kolding og Vejen. Og heller ikke selv om der står i loven, at det altid er nærmeste brandvæsen, hjælpen skal komme fra.

Brandvæsnet måtte køre 20 kilometer

Ved branden i Lunderskov onsdag dukkede brandvæsnet fra Vejen op med en kørevej på omkring 10-12 kilometer og fra Brørup med en kørevej på omkring 20 kilometer til trods for at brandstationen i Lunderskov kun ligger kun godt en kilometer fra stedet, hvor det brændte. Miseren er som tidligere omtalt i netavisen Sebro Press, at grænsen mellem de to kommuner går lige klods op ad Lunderskov. Men det er ingen undskyldning for gentagne forsinkede udrykninger.

Branden onsdag var opstået i en rundkørsel til E 20 / Rute 489 ved Lunderskov. Den blev hurtigt slukket af den forsinkede udrykning, men minutter kan være kostbar, når der skal reddes liv og værdier.

Trekantbrand oplyste torsdag til TV Syd, at brandvæsnet nu vil til at krydse kommunegrænsen - og tilkalde nærmeste brandvæsen, som det står foreskrevet i loven.

Det store forskønnelses projekt af hovedgaden i Lunderskov, Storegade, som skulle have været realiseret her i 2018, er i det kommunale system sendt til hjørnepark.

Det kommer næppe i spil igen før en gang i 2019, skriver Sebro Press.

Årsagen er, at Lunderskov Handels-, Håndværker- & Industriforening - efter nærmere eftertanke - ikke mener, at det foreliggende, og ellers godkendte projekt, tilgodeser forretningernes behov for parkeringspladser.

Landskabsarkitekt, Thomas Tinghuus, fra Kolding Kommune bekræfter over for avisen, at det betyder, at projektet bliver forsinket, og det mest sandsynlige er, at situationen medfører, at i gangsætningen og realiseringen af projektet bliver udskudt til 2019:

- Vi har på grund af henvendelsen fra handels-, håndværker og Industriforeningen udarbejdet et alternativt forslag, hvor vi har prøvet at tilgodese foreningens ønsker mest muligt, siger Thomas Tinghuus.

Det nye betyder, at internt i kommunen fremsendes begge forslag nu til fornyet politisk behandling. I første ombæring i Teknik- og klimaudvalget.

Og det forventes ske på et møde den 13. juni. Og derfra skal sagen formentligt videre over økonomiudvalget og byrådet:

- Vi har valgt gøre det således, fordi der gerne skulle kom en løsning ud af det, som byens handlende også er tilfredse med, føjer Thomas Tinghuus til.

Og han fortæller, at det alternative forslag indeholder flere parkeringspladsser på gaden, men siger også, at det helt uundgåeligt sker blandt andet på bekostning af de grønne områder.

Det oprindelige forslag til forskønnelses af byens hovedgade, som nu har fået uventet fået konkurrence, er udarbejdet i samarbejde med Lunderskov Lokalråd, og det har også været en tur i offentlig borgerhøring.

Projektet, som skal gøre Lunderskovs hovedgade kønnere og behagelige at fædres på, omfatter forskønnelse af hele strækningen fra Torvet ved banegården i øst til Iver Dahlsvej i vest, og det skal udføres i tæt samspil med en omfattende kloakering, hvor esensen er, at skille spildevandet fra overfladevandet, og dermed lede overfladevandet direkte fra tagrenderne gennem åbent løb på hovedgaden frem til Drabæks Møllesø.

Udsættelsen af forskønnelsesprojektet indebærer helt naturligt, at Blue Kolding også udskyder den planlagte kloakering i byen til kommunen er helt klar med sit projekt.

Det sker blandt andet for at mindske de gener mest muligt som opstår i forbindelse med opgravninger.

  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« September 2018 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30