onsdag, 19. september 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 

Et nyt rådhus er ikke lige om hjørnet, mener SF-politikeren.

Læserbrev af byrådsmedlem for SF, Karina Lorentzen, Sindalvej 4, 6000 Kolding.

I SF mener vi ikke, vi har pengene til at bygge nyt rådhus for lige nu.

Der skal spares penge – omkring 100 millioner – på næste års kommunale budget. Det betyder smalhals på den i forvejen hårdt pressede økonomi. Dermed er det indlysende, at der ikke lige nu er råd til ideen om at bygge et nyt rådhus, der koster 300 millioner. Vi tænker, at det store budgetslagsmål kommer til at stå om, hvordan vi undgår nedskæringer på børn, ældre og udsatte, som er de tre kerneområder, SF er mest optaget af.

Vi synes dog godt om, at en eventuel placering kan være i indre by af hensyn til det lokale handelsliv. Vi bakker også op om, at det undersøges, hvilke stordriftsfordele der kan opnås ved at lave en bygning til en samlede forvaltning.

Eksempelvis er beskæftigelsesforvaltningen i dag spredt på syv forskellige adresser med de ulemper, der giver for koordinering.

Samtidig betales der leje for flere kommunale adresser, ligesom nogle af bygningerne er ældre og meget saneringsklare. Der vil formentligt også være en ressourceforbrugsbesparelse på el, varme og vand ved et nybyggeri-

Så alt i alt giver kan et nyt rådhus godt give mening, fordi fordelene er store. Vores forslag er, at det sker, når pengene er der – og at der eventuelt lægges en plan for, hvordan det kan bygges i etaper, i takt med at der er råd.

Stur stur nummer!

sep 19, 2018

Læserbrev af Tobias Jørgensen (V), næstformand i Seniorudvalget, Kolstrup Bygade 4. 6070 Christiansfeld.

Der bliver gjort et stort nummer ud af budget overskridelsen på mere end 100 %, på cirkus-turen for plejehjemsbeboere.

Lad mig slå én ting fast! Ikke en eneste jeg har hørt fra, inklusiv jeg selv, under ikke de gamle den tur i Cirkus, langt de fleste under også at de gamle fik is og sodavand for ca. 50 kroner hver.

Da jeg som resten af byrådet på nær Enhedslisten, sidste år skrev under på budget 2018 aftalen, der blåstemplede jeg også denne tur. Beregningerne til turen er ikke lavet i Seniorudvalget, men direkte ønsket af Dansk Folkeparti, det må altså være deres regnemaskine, der er i stykker.

Man forstår også på avisartikler at pengene er fundet, og kommer fra en konto der er beregnet til sådanne formål, altså at bespise ældre, plejepersonalet og SFO børn må jeg antage. Jeg troede egentlig at pengene var øremærket til plejecentrenes beboere, men sådan kan også jeg blive klogere.

I JV d. 27. juni skriver formanden for Seniorudvalget så, at der ikke skal bruges penge på cirkus til næste år, da der er en økonomisk udfordring, som skal løses; altså der er ikke råd til at bruge 150.000 kroner til næste år, men der kan godt bruges omkring 180.000 kroner mere end afsat i år?

Jeg har hele tiden stået på mål for, at vi i Kolding har en god og værdig ældrepleje, cirkus eller ej, og det er blandt andet også med de briller, jeg går til dette års budgetforhandling.

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, formand for den Konservative vælgerforening i Kolding, Mariavej 9, 6091 Bjert.

Byrådspolitikere i Kolding bør optræde økonomisk ansvarlige og ikke acceptere voldsomme budgetoverskridelser.

Vi kan alle glæde os over at plejehjemsbeboerne fik en tur i cirkus, og tilmed en sodavand og is for at krydre den gode oplevelse.

Men det er simpelthen ikke i orden, at udgifterne er mere end dobbelt så store som budgetlagt, og hertil skal endda tillægges ekstra omkostninger til vikarer og anden form for afløsning af det personale der nødvendigvis skulle deltage for at oplevelsen kunne gennemføres.

I artiklen i JydskeVestkysten Kolding 18.07.2018 giver formanden for seniorudvalget i Kolding udtryk for at budgetoverskridelse er helt ok og at pengene er givet godt ud.

Her må jeg som økonomisk ansvarlig politiker opgivende tage mig til hovedet, men også glæde mig over at det i denne sag er et forholdsvis lille beløb der er tale om, og opfordre til budgetoverholdelse, såvel med små som med store beløb.

Udvalget arbejder

sep 19, 2018

Læserbrev af Karina Lorentzen (SF), Social- og Sundhedsudvalgsformand, Sindalvej 4, 6000 Kolding.

Rene Aalling Jensen, medlem af Alternativet, mener, at Social- og Sundhedsudvalgets skule lægge sig mere i selen over i forhold til at bekæmpe børnefattigdom, end ikke være så glad for sin nye pulje til udsatte børn.

Jeg er enig i at vi skal bekæmpe børnefattigdom, og det glæder mig, at Danmarks Statistik i ubemærkethed har genindført en fattigdomsgrænse, så vi kan forholde os til tallene – og gøre noget ved fattigdom. Det bliver nu synligt for alle politikere, at de kan vælge at handle på tallene eller undlade at gøre noget.

I Kolding har Social- og Sundhedsudvalget faktisk valgt at handle. Og jeg tror, at Rene Aalling Jensen overser, at Social- og Sundhedsudvalget ikke bare har hjemmel – og dermed lov til - at udbetale penge til fattige familier, selvom vi måske gerne ville. Vi har taget de lovlige midler i brug, vi kan, fx er det allerede muligt at få gratis kontingent, så kan man være en del af en fritidsaktivitet.

Det er selvsamme paragraf, vi har brugt i forhold til at lave puljen, fordi vi vælger at se en børnefødselsdag eller en blå mandag som en fritidsaktivitet.

Jeg har faktisk ikke hørt om andre kommuner, som har gjort det samme, og om end det er et lille, så er det også et vigtigt skridt i forhold til at skabe en mulighed for at fattige familier også kan bevare nogle relationer til deres klassekammerater, hvor de måske ellers ville ”melde sig ud”.

Læserbrev af Søren Rasmussen (DF), fungerende borgmester, Primulavej 7, 6000 Kolding.

Det har virkelig været en stor berigelse for Koldinghus og dermed hele Kolding Kommune, at Thomas Thulstrup har været direktør.

En imponerende række af storslåede udstillinger og nye initiativer, der har åbnet slottet mere op, både i forhold til lokale borgere og turister, har præget de knap fem år, vi har haft fornøjelsen af Thulstrup.

Når så dygtigt et menneske, skaber så flotte resultater, frygter man naturligvis, at vedkommende skal blive fristet af tilbud, om ansættelse andre steder. Det har vi også været i Byrådet. Nu skete det så, Thomas Thulstrup har fået den fineste stilling i Danmark på museumsområdet, som museumsdirektør for Kongernes Samling på Rosenborg og museet på Amalienborg.

Det er afgjort et tab for Kolding, men det er så velfortjent med den nye stilling og derfor glæder det mig hans vegne.

Tusind tak for den fornemme indsat for Kolding og Koldinghus, kulminerende med et enestående bidrag til fejringen af 750 års jubilæet i år. De kan godt begynde, at glæde sig på museerne på Rosenborg og Amalienborg, for bedre mand kan de ikke få.

Seniorområdet

sep 19, 2018

Læserbrev af Tobias Jørgensen (V), næstformand Seniorudvalget og Tanya Buchreitz Løwenstein (V), medlem af seniorudvalget.

”Kolding kommune skal være et behageligt sted at nyde et aktivt seniorliv".

Sådan står der skrevet i grundlaget for Byrådets arbejde 2018-2021, et dokument hele byrådet har skrevet under på, og Kolding er en god kommune at være senior i.

Vi har et fornuftigt højt service niveau, virkeligt dygtige medarbejdere både i hjemmeplejen og på plejecentre, og det skal gerne blive ved med at være standarten i Kolding.

Nu foreligger der så en analyse af seniorområdet, udført af firmaet Implement, der anviser hvor der kan findes penge, til at løse den demografiske udfordring der er i udviklingen af ikke selvhjulpne seniorer i kommunen.

Analysen er fin, vi skal nedsætte sygefraværet, planlægge tid og kørsel bedre og andre lignende tiltag. Det skal naturligvis efterfølges, vi skal altid plukke de lavest hængende frugter, men vi må også indse, at trods det at vi kan finde i omegnen af 30 millioner kroner ved at tænke os om, så er vi også nødt til at prioriterer service pengene rigtigt.

Vi mener ikke at der skal skæres på normeringer, og helt basale hverdagsting som bade og varm mad, men der er altså ikke plads til ekstra luksus i de kommende års budgetter.

Derfor er det opløftende at der er enighed om, at der skal kigges på eventuelle besparelser af unødvendige goder, så som cirkus ture, alt for billige busbilletter og koncerter med dansktop stjerner på hvert enkelt plejecenter i kommunen.

Vi er med rette, stolte over vores seniorområde i Kolding kommune, og med de rigtige til rettelser nu, vil dette også være tilfældet når et nyt Seniorudvalg skal overtage området i 2022.

Læserbrev af Karina Lorentzen, byrådsmedlem for SF, Sindalvej 4, 6000 Kolding.

Svar til Dansk Erhverv:

Forslaget om gratis kompost er SF´s fra sidste års budget. Det vil vi gerne stå ved. Det kom vi med, fordi vi er optaget af cirkulær økonomi – når borgerne indleverer deres havegrønt eller kommunen vedligeholder sine arealer, giver det god mening af bruge det ”grønne” affald til kompost gavn for borgerne. Kompost er nemlig meget næringsfyldt.

Men det har Dansk Erhverv nu fået øje på, og fødderne må være hævede og skoene trange i sommervarmen. De truer med bål og brand, hvis Kolding Kommune gør – som andre kommuner i øvrigt allerede gør – uddeler gratis kompost til borgerne. Det tager brødet ud af munden på planteskoler og byggemarkeder.

Jeg håber ikke, det vælter nogen byggemarkeder og planteskoler, at borgerne fremover kan hente en smule kompost til haven. De 176.000 kroner, som initiativet koster årligt, er vand ved siden af de mange offentlige kroner, der går til indkøb af ydelser og varer hos Dansk Erhvervs medlemmer hvert år. Eksempelvis leverer rådgiverbranchen alene for 13,5 mia. kroner ydelser til det offentlige hvert år.

Smæk nu benene op og slap af i sommervarmen. Vælg at se initiativet som noget, hvor borgerne endelig får mere for skattekronerne. Det troede jeg faktisk Danske Erhverv var optaget af, men det er måske kun vigtigt, når man kan piske nogle SOSUer til at løbe endnu hurtigere? Og glæd jer så over, at gratis kompost samtidig er et bidrag til en grøn økonomi, hvor alternativet ofte vil være at hente kunstgødning og andre fabriksfremstillede næringsstoffer, der fremstilles med stort ressourceforbrug transporteres over store afstande.

Læserbrev af Søren Rasmussen (DF), formand for Seniorudvalget, Primulavej 7, 6000 Kolding.

Det strømmer i øjeblikket ind med glade tilkendegivelser, om turen i Cirkus Arena for plejehjemsbeboere og andre seniorer. Det er dejligt, at det blev en god oplevelse for de deltagende.

Ideen til cirkusturen kom fra Per Kauczki, den ene halvdel af den musikalske duo Lis & Per. Lis & Per er kendte og meget skattede gæster på alle plejecentrene, i Kolding Kommune, hvor en del af de midler der er til aktiviteter, hvert år bl.a. bruges til dansk-top underholdning. Så udover, at lave musik og sang, der glæder mange mennesker, så får Per altså også gode ideer.

Jeg takkede Per Kauczki for den gode ide og Dansk Folkeparti foreslog så, ved budgetforhandlingerne sidste år, at bl.a. plejehjemsbeboerne skulle i cirkus. Det blev vedtaget og er nu afviklet med succes. En stor tak til personale og alle andre der hjalp til, for deres store indsats, for at gøre det til en dejlig dag.

Jeg kunne bestemt unde både plejehjemsbeboere og hjemmehjælpsmodtagere, at komme i cirkus hvert år. Men Byrådet står overfor, at skulle løse nogle udfordringer og finde penge dertil. Det betyder, at der nok ikke kommer cirkus igen næste år. Men det er vigtigt, at vi sikre, at plejecentrene fortsat har midler til, særlige aktiviteter ud over de mange ting der foregår i hverdagen, som f.eks. at leje en pølsevogn, udflugter, demensklovn, musikere og så selvfølgelig dansk top underholdning.

Læserbrev af Trille Nikolajsen (V), medlem af Udsatterådet og Social- og Sundhedsudvalget samt Karina Lorentzen (SF), medlem af Udsatterådet og formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Antallet af økonomisk klemte børn i Kolding Kommune vokser – og det gør det i øvrigt over hele landet. Det betyder, at der er børn, som er i stor fare for at falde ud af fællesskaberne, fordi de ikke har råd til at være med på lige fod med deres kammerater.

Børnene ender med at sige nej til at tage til fødselsdag hos kammeraterne eller Blå Mandag sammen klassen for at skjule, at der reelt ikke er råd til en gave eller en tur.

Vi er i Social- og sundhedsudvalget meget optaget af, at børn er med i meningsfulde fællesskaber. Derfor var det ikke svært at blive enige om, at alle børn skal hjælpes til at have gode relationer til andre, og at det kan kræve, at vi af og til støtter dem med det lille beløb, der skal til, så der kan købes en fødselsdagsgave eller et turpas.

Det sikrer, at de kan være med på lige fod med alle andre. Vi har således taget en rask beslutning om at stille en pulje til rådighed, så det kan lykkes.

Vi håber, at gode fagfolk ude på skoler og i institutioner vil have øje for de børn, så vi kan lykkes med projektet.

Vi synes, initiativet ligger i klar forlængelse af, at udsatte børn allerede kan få hjælp til at gå til sportsaktiviteter, fordi vi anerkender, at det er godt at være en del af foreningslivet.

Samtidig er det en konkret udfoldelse af den strategi, vi har lagt for at skabe selvværd og sammenhæng i hverdagen for borgerne.

Læserbrev af Søren Rasmussen (DF), formand for Udvalget for regionaludvikling - Regionsrådet for Syddanmark, Primulavej 7, 6000 Kolding.

Det er meget glædeligt, at et enigt Regionsråd netop har vedtaget, at arbejde med, at følge FN’s verdensmål, samt at verdensmålene indarbejdes i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Det skal det løbende overvejes, hvorvidt og hvordan verdensmålsdagsordenen kan bidrage til udvikling af øvrige indsatsområder inden for regional udvikling. Endeligt skal der afholdes et temamøde om verdensmålene for alle Regionsrådets 41 medlemmer.

Verdensmålene handler både om at forbedre miljøet, skabe bedre sociale forhold og sikre økonomisk vækst – og dermed livskvalitet for borgerne og positiv udvikling for borgerne.

Regional Udvikling har allerede taget nogle første skridt ved, at indgå i nogle gode partnerskaber.

Sammen med Danmarks Statistik får vi lavet en måling, så vi på regionalt niveau kan se, hvordan det går med verdensmålene. Samarbejdet sikrer, at vi får gode og troværdige tal at arbejde med.

Sammen med Haderslev Kommune har vi indgået en aftale om at hjælpe med, at ”oversætte” verdensmålene til en dansk, kommunal virkelighed. Her bidrager vi med måling og tal.

Sammen med den internationale organisation OECD indgår vi i et stort projekt om, hvordan man som regioner rundt omkring i verden kan arbejde med bæredygtig udvikling. Her skal vi udveksle erfaringer med regioner fra resten af Europa, Sydamerika og Japan.

Verdensmålene er vigtigt for vores fælles fremtid og jeg vil arbejder konstruktivt, for at alle der gerne vil bidrag, også bliver hørt.

  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« September 2018 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30