onsdag, 19. september 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 

Besparelser for cirka 100 millioner kroner i det kommunale budget reddes blandt andet med en skatteforhøjelse hos borgerne.

Der er indgået en aftale om budgettet for 2019, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Det er et samlet byråd, der står bag næste års budget, hvor der for alvor skal skæres ned. Det mangler nemlig omkring 100 millioner kroner fra næste år og i 2023 stiger det til op mod 200 millioner kroner.

Budgetlægningen i Kolding følger den aftale, som samtlige partier indgik efter valget. I grundlaget for byrådets arbejde er det aftalt, at der skal skabes et økonomisk råderum til politisk aftale, for at kunne gennemføre de politiske ønsker og visioner i Kolding Kommune.

Flere årsager til udsigten til dårlig økonomi

Der er flere årsager til, at det har været nødvendig at bremse op i Kolding Kommune og reducere udgifterne. I de kommende år bliver der væsentligt flere ældre og børn i alderen 0-5 år, hvilket er ensbetydende med stærkt stigende udgifter. Samtidig har den generelle befolkningsudvikling været lavere end forventet, hvilket koster på den statslige udligning.

Opbremsningen i Kolding Kommunes økonomi sikrer, at der løbende er 200 mio. kroner i kassebeholdningen, at der er styr på udgifterne og at der samtidig bliver penge til at udvikle Kolding. Budgettet er lagt ud fra en langsigtet robusthed, hvor besparelser og skattestigning, når de er fuldt indfaset forbedrer balancen med op mod 200 mio. kr. i 2023.

For at kunne sætte gang i større strategiske investeringer, arbejder byrådet med en investeringsfond, der i alt for 2019-2022 vil være på næsten 300 mio. kr., under forudsætning af at arealerne i Marina City sælges. Større strategiske investeringer kan være veje og boligudbygning.

Det skal der kigges på

Budgettet beskriver et par indsatser, der nu skal kigges nærmere på.

• Der er fx sat op til fem mio. kr. af til at sikre eventuelt behov for pasning, når SFO-tilbuddet for 7. – 9. klasse på børnespecialområdet nedlægges.

• Efter ændringerne på landsplan i erhvervsindsatsen, skal der laves forslag til, hvordan man bedst bruger pengene til lokal erhvervsservice

• Inden årets udgang skal der redegøres for, hvordan man med en lavere grad af central kontrol og styring kan øge arbejdsglæde, ansvarlighed og trivsel i organisationen med det afledte resultat, at den oplevede borgerservice forbedres.

• Senest til november skal en analyse se på, hvordan en eventuel flytning af Daginstitutionen Skovbrynet kan ses i sammenhæng med behovet for at øget antallet af pasningspladser i midtbyen

Det er dyrt for Kolding Kommune, at have ældreboligerne til at stå tomme.

Kolding Kommune er gået på jagt efter nye lejere til en række ældreboliger. Lejlighederne har stået tomme i lang tid, men nu skal det være slut med tomgang.

Det koster Kolding Kommune omkring en halv million kroner at have syv boliger stående, der fortrinsvis kun kan lejes ud til ældre. Boligerne, der primært ligger i omegnsbyerne, står sammen med flere andre ældreboliger tomme, men nu skal alle have mulighed for at leje sig ind, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse:

- Vi har et godt og hyggeligt miljø omkring vores boliger, så jeg tænker, at de er attraktive. Og så er det også bedst for lejlighedernes tilstand, at de er lejet ud, så der er jævn varme på, vandrørene bliver brugt, og der bliver luftet ud hver dag. Vi håber meget på, at det her nye initiativ kan forbedre udlejningen, siger formand for Tyrstrup Andelsboligforening, Frede Nøhr.

Har huset flygtninge

Kolding Kommune brugte i 2016 de tomme lejligheder til at huse nogle af de flygtninge, der pludseligt kom til Danmark. Men efter at de er flyttet ud, har ingen boet i boligerne. Og det til trods for at nogle af dem ligger centralt i forhold til både indkøb og kollektiv transport.

- Vi vil gerne bruge kommunens penge så fornuftigt som muligt. Vi skal selvfølgelig kunne tilbyde boliger til ældre, men også reagere, når de nu ikke kan lejes ud til denne gruppe. Så hvis andre har lyst til at leje, skal de have mulighed for det, siger formand for Seniorudvalget, Søren Rasmussen, der også håber, at en blanding af generationer, kan skabe mere liv og være til glæde for beboerne.

De syv lejligheder der netop er sat til leje kan ses her.

Boligerne ligger i Stepping og Sjølund, og enkelte er helt op til 97 m2.

Badning ved fire strande er igen helt i orden.

Dugfriske vandprøver viser ikke længere forhøjet koncentration af colibakterier. Derfor fraråder Kolding Kommune ikke længere badning ved disse fire badestrande. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

I sidste uge kom det frem, at der var forhøjet koncentration af bakterien e-coli i badevandene ved fire badestrande ved Kolding. Og derfor blev badning ved disse fire badestrande frarådt af Kolding Kommune.  Men nu viser dugfriske vandprøver altså, at der ikke længere er forhøjet koncentration af e-coli i badevandet.

- Vi har i dag (tirsdag, red.) modtaget omprøve fra de fire badestrande. Prøverne viser ikke forhøjet koncentration af e-coli. Der må igen bades i vandet ved strandene, fortæller Timm Jäger, der er miljøtekniker ved Kolding Kommune.

Disse fire strande må du igen ved:

- Bjert Strand ved Sdr. Bjert
- Binderup Strand og Fristrand ved Binderup
- Teglgården og Mindegården Strand ved Hejlsminde
- Trappendal Strand ved Hejls.

Hvis du normalt får tømt din skraldespand om mandagen, må du kigge langt efter skraldemændene mandag.

Skraldemændene hos Meldgaard Miljø A/S har mandag nedlagt arbejdet, oplyses det i en pressemeddelelse.

Arbejdsnedlæggelsen skyldes en intern uoverensstemmelse i Meldgaard Miljø A/S. Alle borgere, der normalt får hentet affald om mandagen, får ikke hentet affald i dag.

Hvad skal man gøre, hvis man har ekstra affald?

Borgere, der har ekstra affald, skal komme det i en plasticsæk og stille den ved siden af affaldsbeholderen.

Hvornår bliver affaldet hentet igen?

Det er uvist, hvornår skraldemændene genoptager arbejdet, men Meldgaard Miljø A/S afholder nyt møde tirsdag morgen klokken 5.30. Renovation i Kolding Kommune er i tæt dialog med Meldgaard Miljø A/S om, hvornår arbejdet bliver genoptaget.

I følge byrådspolitikeren fra Vamdrup kan der skydes en hvid pil efter et nyt rådhus i Kolding.

Den socialdemokratiske gruppeformand, 2. viceborgmester Poul Erik Jensen, siger det lige ud. Skrot alle tanker og planer om at bygge nyt rådhus i Kolding. I hvert fald på nuværende tidspunkt, skriver netavisen Sebro Press.

- Jeg har meget svært ved at se, at der kan blive råd til et nyt rådhus i Kolding til op mod 400 millioner kroner. Kommunekassen vil i forvejen være under stort økonomisk pres i de kommende år – og det bliver jo ikke bedre af udsigten til et underskud på 100 millioner kroner, allerede inden, vi er kommet i gang med at behandle 2019-budgettet. Kolding hører i forvejen til 20 kommuner i landet med den laveste likviditet, så vi kan just ikke prale med, at det går særligt godt i Kolding, siger Poul Erik Jensen til Sebro Press.

Han gør i samme forbindelse opmærksom på, at kommunen uden penge i kassen står over for store investeringer i en ny ringvej, Dalby Skole og Marina City:

- For Socialdemokratiet er det helt afgørende, at der er nok penge til, vi kan holde fast i kernevelfærden. Det gælder såvel børnepasning, skoler, syge- og ældreområdet, så jeg kan ikke se, at der nu pludselig også kan blive råd til at bygge nyt rådhus, siger Poul Erik Jensen.

Fra 1. august er der ny leverandør på omsorgskørsel.

1. august overtager Taxa Syd Kolding Kommunes omsorgskørsel med bus fra Bjert Busser.

Buskørslen har været i udbud, og her vandt Taxa Syd opgaven for de næste otte år, skriver Kolding Kommune:

- Kørslen vil foregå som hidtil, så jeg forventer ikke, at skiftet af leverandør vil få nogen betydning for de berørte borgere. Taxa Syd overtager næsten alle de chauffører, som brugerne kender fra Bjert Busser i dag. Minibusserne minder også om de nuværende – de er bare helt nye, og så står der Taxa Syd på dem i stedet for, fortæller trafikchef Martin Pape, på kommunens hjemmeside.

Hver dag sørger Kolding Kommunes Kørselskontor for fragt af 500-600 borgere visiteret til kørsel. Det drejer sig bl.a. om børn med særlige behov, der skal køres i skole, borgere visiteret til lægekørsel samt demente, der skal i daghjem. To tredjedele af borgerne bliver hentet og bragt med bus.

Det er kun omsorgskørsel med bus, der skifter leverandør. Omsorgskørsel med taxa fortsætter med den samme leverandør som i dag (Taxa Syd).

Meget tyder på, at det slet ikke går så godt for Kolding Kommune, som det ellers lyder til. Det står nemlig så skidt med økonomien, at det kan sætte borgmester Jørn Pedersens (V) ellers hidtil så urokkelige popularitet under pres.

Kommunens erhvervsudvikling stagnerer, og folk vil tilsyneladende heller ikke at bo kommunen. Kommunens økonomi vakler, og er under så hårdt pres, at nye store besparelser er i sigte og oveni truer en skatteforhøjelse, skriver Sebro Press.

Og det er kommunens økonomer, der slår alarm. Oplysningerne kan nemlig ledes ud fra et notat, som kommunens økonomiafdeling netop har sendt til politikerne.

Færre vælger at bosætte sig i Kolding

Fra økonomerne gives flere forklaringer på, hvorfor det går skidt netop i Kolding. En af dem er, at der er brugt alt for mange på prestigefyldte og dyre anlægsprojekter. En anden er, at en forventet tilgang af nye borgere har slået fejl. Kun et plus på sølle 17 indbyggere blev det i 2017.

Som det ser ud lige nu, vil der i følge beregninger være 1.000 indbyggere færre i 2019 i Kolding Kommune end forventet, fremgår det af notatet til byrådet. Så slogans som: "Vi designer livet" har åbenbart ikke gjort, at folk vælger Kolding, som bosted. Og endelig får udgifter til et voksende antal ældre også skylden.

Og går det skidt i Kolding, så er det lige stik modsat de andre storkommuner i Trekantområdet, Vejle og Fredericia. Herfra meldes der om kraftigt tilgang af nye borgere - og dermed også øgede skatteindtægter.

Og netop det, at alt for få finder Kolding attraktiv at bo i, betyder svigtende skatteindtægter. Det svider, skriver Sebro Press.

Og med de seneste udmeldinger frygtes, at nye besparelser og nedskæringer i kommunens servicefunktioner - og måske også vil en skatteforhøjelse - blot vil medvirke til at forværre situationen, og kan betyde at endnu færre vil vælger Kolding Kommune som bosted.

Oplysningerne om kommunens skrantende økonomi er bragt til torvs i forbindelse den forstående budgetlægning for 2019. Det står nemlig efter økonomiafdelingens beregner så galt til, at kommunens gennemsnitlige likviditet vil gå i minus 2019, hvis byrådet ikke finder store besparelser på 2019-budgettet med nedskæringer til følge.

Der ses på besparelser efter sommerferien

Når politikernes sommerferie er slut, skal der ses nærmere på, hvor der skal spares - besparelser som kan tages med i budgetforhandlingerne senere på året, skriver jv.dk:

- Efter sommerferien skal vi forholde os til det mulighedskatalog, vi har bedt om at få lavet. Vi skal også se, hvad senioranalysen kan bruges til. Vi skal tale om en eventuel forøgelse af indtægterne ved at hæve skatten eller andet. Og vi ved, at vores serviceniveau på mange områder er højere end andre kommuners. Vi må diskutere, om vi fortsat ønsker det, siger Jørn Pedersen til jv.dk.

Han tilføjer dog over for avisen, at han tror at kernevelfærden inden for børn og ældre forbliver den samme.

I følge jv.dk er der lige nu - hvis der ikke gøres noget - udsigt til et årligt underskud på 100 millioner kroner fra 2019 til 2222.

Flere hundrede mindre ørreder er døde.

Dalby Møllebæk i den sydlige del af Kolding har to gange inden for de seneste dage været ramt af forurening, og et par hundrede mindre ørreder er fundet døde.

Kolding Kommune indskærper, at man ikke må bruge regnvandsristene langs vejen til at skille sig af med nogen form for kemikalier, da de ledes direkte ud i vandløbet.

- Vi har ikke fundet kilden til de to forureninger, men vi har en mistanke om, at udslippet skyldes, at der er hældt kemikalier i regnvandsriste langs vejen eller på industrivirksomhedernes egne arealer. Da området ned til Dalby Møllebæk er separatkloakeret (regnvand og spildevand ledes væk i separate rør, red.), ender væske, som hældes i kloakkerne, ikke på rensningsanlægget, men ledes direkte ud i vandløbet. Her kan de anrette stor skade på dyrelivet, fortæller biolog Lotte Madsen fra Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Forureninger har ikke noget med hinanden at gøre

De to forureninger er sket inden for de seneste dage. Den første skyldes et ukendt giftstof, som formentlig er hældt i regnvandsriste i industriområdet i det sydlige Kolding. Den næste forurening skyldes diesel, som kommunens biologer anslår er hældt i kloakken i området omkring Bakkegærdet i Kolding. Der er ikke tegn på, at de to forureninger har noget med hinanden at gøre.

- Vi blev gjort opmærksom på forureningerne i går. Vi kunne konstatere, at der lå en del døde fisk i vandløbet – formentlig et par hundrede ørreder i størrelsen 6-15 centimeter. Forureningen var standset, da vi nåede frem, og på det tidspunkt kunne vi ikke gøre noget for at begrænse skaderne, siger Lotte Madsen.

Det er ikke første gang, at Dalby Møllebæk bliver ramt af forurening fra regnvandsriste.

Kolding Kommunes Byråd øremærker en million kroner over to år til at understøtte det brede udvalg af aktiviteter for byens studerende.

Studielivet i Kolding Kommune udvikler og udvider sig med hastige skridt. Flere kommer til og flere aktiviteter bliver sat i søen for at skabe fællesskab mellem de studerende.

Nu kan de studerende se frem til en økonomisk saltvandsindsprøjtning, når Kolding Kommune i første omgang øremærker en million kroner over en toårig periode (juli 2018 – juli 2020) til at understøtte de mange aktiviteter, der er målrettet kommunens studerende.

Det skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Pengene kommer fra en bevilling fra kommunens budgetforlig fra 2014 på 3,5 mio. kr., der oprindeligt var tiltænkt opførsel af et studenterhus. De resterende midler på 2,5 mio. kr. reserveres til, når puljen evalueres om to år.

- Det er vigtigt, at kommunen støtter den rivende udvikling, der sker inden for studielivet her i Kolding. Vi skal gerne være en så attraktiv spiller som muligt, når de unge vælger uddannelse. Og det kan denne studiepulje være med til at sikre, siger Kolding borgmester, Jørn Pedersen.

De studerende med i processen

For at blive skarp på, hvordan pengene bruges bedst hos de studerende, har Kolding Kommune gennemført en undersøgelse blandt byens videregående uddannelsesinstitutioner, byens studerende, allerede eksisterende mødesteder/kulturinstitutioner samt fået inputs fra andre byer.

Malu Uldall Møller, der er studiebykoordinator i Kolding Kommune, har været tovholder for undersøgelsen.

Hun forklarer, at undersøgelsen har vist, at der ikke er behov for et nyetableret studenterhus, som ellers var tanken, da pengene blev øremærket under Budget 2014.

- Undersøgelsen viser, at vi ikke har brug for flere fysiske lokaler for unge lige nu. Dem finder vi i forvejen masser af i Kolding. Derimod skal pengene gå til at understøtte de mange aktiviteter, der allerede findes i dag. Og de studerende skal sættes i spil og være med til at udvikle studiemiljøet. Det kan en pulje som denne være med til at katalysere. På den måde formår vi både at tiltrække og fastholde studerende i Kolding. Simpelthen fordi vi får et studiemiljø, der rykker, siger Malu Uldall Møller.

Nuværende, kommende og potentielle studerende

Pengene skal bruges på at understøtte aktiviteter, der er henvendt til henholdsvis nuværende, kommende og potentielle studerende. Kolding Kommune håber, at det kan få flere unge til at studere i byen og få flere til at bosætte sig i kommunen under uddannelse – men også efter endt uddannelse.

Når den toårige indsats evalueres, vil den også tage højde for, om der er grundlag at afsætte midler til en permanent pulje fra 2020.

I skolernes sommerferie kan du komme på strandsafari.

Er der hest i en hestereje og hvorfor har krabben egentlig to tissemænd? Tag med på strandsafari i skolernes sommerferie ved de fire Blå Flag strande og bliv klogere på dyrelivet på det lave vand.

Udstyret med net og akvarier kan hele familien i fællesskab fange rejer, krabber og små fisk fra mandag til torsdag i uge 27, når kystmedarbejder Timm Jäger fra Kolding Kommune hver dag holder strandsafari ved en ny Blå Flag strand i Kolding.

Der er mulighed for at låne net og lupper, smage på en reje og i det hele taget få nogle skønne timer med børnene ved strande. Medbring gummistøvler eller bare tæer og opsmøgede bukser. Det er også helt i orden at have madkurven med og nyde aftensmaden i selskab med dyrene.

Her er der strandsafari

Mandag den 2. juli 2018 kl. 15-17 – Grønninghoved Strand
Tirsdag den 3. juli 2018 kl. 15-17 – Hejlsminde Strand
Onsdag den 4. juli 2018 kl. 15-17 – Binderup Strand
Torsdag den 5. juli 2018 kl. 15-17 – Løverodde Strand

Find en oversigt over alle Kolding Kommunes strande og strandsafarier her.

Side 1 ud af 2
  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« September 2018 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30