Stigende vandstand og terræn, der hæver og sænker sig, udgør et stort problem for kystnære danske byer. Ny teknologi kan redde forbrugerne fra en gevaldig efterregning, hvis kloaknettet giver op.

Klimaforandringer, stigende vandstand og terrænsænkninger vil i de kommende år udgøre en problemstilling for alle danske kystnære byer. Vandet kan skade vandforsyningen, nedsætte levetiden på kloaknettet betragteligt og skabe store problemer med håndteringen af spildevand og drikkevand, oplyser Geopartner i en pressemeddelelse.

Det er forbrugerne, der i sidste ende kommer til at betale for gildet, hvis ikke der tages de rigtige forholdsregler i tide, vurderer chefkonsulent og specialist i geodætisk opmåling hos Geopartner Landinspektører A/S, Karsten Vognsen:

– Vores analyser viser, at godt en million danskere bor tættere end en kilometer fra kysten i områder, der potentielt kan blive voldsomt påvirket af stigende havvand og problemer med håndtering af spildevand. Og hertil har Kystdirektoratet for nyligt udpeget Trekantområdet, som et risikoområde, så her er der særlig grund til at tage sine forholdsregler, for følgerne af vandstigningerne falder tilbage på forbrugerne, der blandt andet rammes af højere vandpriser.

Satellitteknologi sparer millioner af kroner

På trods af at istiden sluttede for mange tusinde år siden, påvirker isens tryk stadig terrænet i Danmark. Det kommer til udtryk ved at Danmark stadig hæver sig få mm om året – mindst i det Sønderjyske og mest i det Nordjyske. Hertil kommer så de lokale landbevægelser, som kan være flere cm om året – alt efter belastning og undergrundens geologiske sammensætning. Terrænets uensartede bevægelser medfører problemer for driften og vedligeholdelsen af kloaknettet i de såkaldte sænkningskritiske områder, hvor kloakrør og -brønde flyttes rundt i takt med terrænet.

Lars Nørgård Holmegaard er administrerende direktør i Lemvig Spildevand. Han genkender situationen fra områderne ved Thyborøn og Lemvig, der er blandt de mest klimaudfordrede områder i Danmark med meget aktive terrænsænkninger på over 1 cm om året. Her mærker man derfor for alvor konsekvenserne af klimaforandringerne med en stigning af vandstanden på ca. 4 mm om året (i perioden 1992–2017) og en højdeforskel på land og vand, der i dele af Thyborøn svinder med 1–2 cm om året.

– I Lemvig kommune administrerer vi et kloaknet til en værdi af over en milliard kroner og en forventet levetid på 75 år. På grund af de udfordringer vi oplever med terrænsænkninger og stigende vandstand, er levetiden for kloaknettet helt nede på 47 år i gennemsnit. Det vil betyde en meromkostning på cirka 20 millioner kroner om året, hvilket svarer til ti kroner ekstra per kubikmeter vand for forbrugerne, siger han og tilføjer:

– Det er derfor af afgørende betydning for forsyningssikkerheden, at vi har adgang til de helt rigtige data, når vi restaurerer det eksisterende net og lægger nye rør og brønde i kritiske sænkningsområder.

Hos Lemvig Spildevand har man har allieret sig med Geopartner, der blandt andet benytter ny og banebrydende satellitteknologi til at aflæse, måle og forudse terrænets bevægelser. Det har givet pote i flere tilfælde:

– En udskiftning af et ødelagt rørsystem for drikkevand i Thyborøn stod til at koste 3,2 millioner, men ved at benytte data indsamlet fra området, kunne vi lave en dynamisk fremskrivning af terrænets lokale bevægelser og i stedet udbedre skaderne for kun 10.000 kroner, fortæller Lars Nørgård Holmegaard.

Geopartner og Lemvig Spildevand er begge en del af initiativet Lemvig Klimatorium, hvis formål er at samle og distribuere viden og sikre værdier mod ødelæggelser forårsaget af kraftige klimaændringer til gavn for såvel erhvervsliv som beboere.

Kolding er netop blevet udnævnt som et af fire nye områder, hvor risikoen for ekstreme oversvømmelser er størst. Det kan have store konsekvenser i skybrudssæsonen. Fagmand guider til at forebygge vandskader.

I starten af året udnævnte Kystdirektoratet Kolding som et af fire nye områder, hvor risikoen for ekstreme oversvømmelser er størst. Derfor skal koldingensiske husejere være særligt opmærksomme, for ifølge DMI er vi netop gået ind i skybrudssæsonen - og som husejer har man selv et ansvar for at forebygge vandskader.

- Som husejer har du en forpligtelse til selv at forebygge og begrænse vandskader, hvis det er muligt. Det tror jeg, mange ikke er klar over. Hvis man ikke jævnligt vedligeholder sit hus, kan det i værste fald betyde, at man ikke kan få erstatning fra forsikringen, hvis der for eksempel opstår en vandskade efter skybrud, og den manglende vedligeholdelse er årsagen, fortæller Anja Lintrup Sørensen, der er konsulent i Forsikringsoplysningen, i en pressemeddelelse.

Forebyg vandskaderne selv

Heldigvis er der hjælp at hente for de koldingensiske husejere. Der er nemlig en række ting, man nemt kan gøre for at forebygge vandskader på sit hus.

- Overordnet set kan der komme vandskader på to måder – enten ved overfladevand eller kloakvand. Overfladevand er regnvand, der samler sig og trænger ind i huset. Kloakvandet er vand fra afløbene, der løber tilbage – og potentielt kan fylde hele din kælder op. Det er kloakvandet, der giver de største vandskader, fortæller Trygve Thykjær fra Toiee, der blandt andet specialiserer sig i at forebygge oversvømmelser på huse.

I følge Trygve Thykjær er det en god idé løbende at holde øje med vejrudsigten, så man ved, hvornår der er risiko for store regnskyl og skybrud.

Han giver tre gode råd til, hvordan husejere forebygger vandskader:

1. Rens tagrender for blade og snavs. Det er vigtigt, at vandet kan løbe ordentligt igennem, så det ikke trænger ind i sprækker og slidte fuger.

2. Afspær kloakrør for at undgå tilbageløbende kloakvand. Du kan enten købe et højtvandslukke, der dog skal monteres af en fagmand, eller du kan bruge en drain plug, som du selv monterer.

3. Sørg for, at der er et fald på din grund, så regnvandet løber væk fra huset. Du kan eventuelt også grave en rende rundt om huset, der leder vandet væk.

EU’s Regionalfond, BlueKolding og Kolding Kommune inviterer alle interesserede med på en gåtur den 9. maj. Undervejs bliver der mulighed for at høre om klimatilpasningsløsninger i Kolding midtby. EU’s Regionalfond slutter turen af med en klimadebat styret af den tidligere TV-vært Tine Gøtzsche.

Hvis du synes, at EU er en fjern størrelse og meget langt væk, får du nu chancen for at opleve det modsatte. EU er nemlig allerede stærkt forbundet med klimaarbejdet i Kolding kommune, og det får du mulighed for at komme helt tæt på, når EU’s Regionalfond, BlueKolding og Kolding Kommune sammen markerer Europadag ved at deltage i den europæiske kampagne #EUinmyregion, som fejres over hele Europa den 9. maj.

For Kolding Kommune og BlueKolding har EU haft en stor betydning de sidste tre år. De har netop i fællesskab gennemført og afsluttet et større EU-støttet projekt, hvor der, i samarbejde med borgerne, er udviklet helt konkrete klimatilpasningsløsninger i Kolding by. Det skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse:

- Støtten fra EU’s Regionalfond har været helt uvurderlig og har betydet, at vi har haft ressourcer til at involvere beboerne i de områder, vi skal klimatilpasse, hvilket også kommer vores fremtidige klimaprojekter til gode. Det betyder forhåbentlig, at de løsninger, vi får skabt, stemmer godt overens med beboernes ønsker for, hvordan vi udvikler området og samtidig klimatilpasser, fortæller formand for Teknik- og Klimaudvalget, Jakob Ville.

Har du fået lyst til at høre mere om klimatilpasning i Kolding skabt i samarbejde med borgerne, kan du tage med på Klimawalk den 9. maj kl. 16. Mødested er Klimapavillonen i Byparken.

Gåturen slutter i Vifdam, som er et af de områder, der skal klimatilpasses. Her vil EU’s Regionalfond være vært for en klimadebat, hvor Asger Christensen (V) kandidat til europaparlamentsvalget, Christian Rabjerg Madsen (A) miljøordfører og folketingsmedlem, Henning Hyllested (EL) transport- og turismeordfører samt folketingsmedlem deltager. Klimadebatten styres af tidligere DR-vært på TV-Avisen Tine Gøtzsche, og hele arrangementet slutter af med grillpølser og lidt vådt til ganen.