Onsdag, 20. Marts 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, Mariavej 9, 6091 Bjert.

"Stor vækst i antal af kolde hænder i regionerne". Denne overskrift er taget direkte fra et notat fra CEPOS – (Danmarks borgerlige – liberale tænketank), dateret 15.03.2019.

Overskriften ryster mig, netop fordi jeg ønsker mig at de mange overflødigt ansatte kolde hænder bliver omgjort til varme hænder, og at det politiske system i Danmark snart vågner op, og sætter fokus på den danske befolknings sundhed, frem for at overadministrere i regionerne.

Dykker man ned i tallene, fremgår det at væksten i ansættelse af ”kolde hænder” – administrativt personale, - i perioden fra regionernes dannelse og til november 2018 i Danmarks fem regioner, er steget med 29%.

Fjerner man usikkerheden der opstod i forbindelse med etablering af regionerne er stigningen 13%, og værst af alt er det, at procent andelen af kolde hænder i regionerne er vokset fra 6,4 til 6,9%, her er det værd at huske på at regionernes hovedopgave er at passe på de syge borgere i Danmark.

Videre i analysen fremgår det, at såfremt man kan reducere de administrative ansatte med 20%, svarende til, at der er lige så mange administrativt ansatte i 2018 som i 2007, kan der spares 2.000 årsværk – heltidsbeskæftigede, og høstes en besparelse på 1 mia. kr.

Med analysen i baghovedet, er der for mig ingen tvivl om at regionerne i Danmark er administrative tunge klodser om sundhedssystemet, at det er på tide at tænke anderledes, at ind tænke mere sundhed og velfærd for de danske borgere.

Når jeg kommer i folketinget, vil jeg arbejde for omstrukturering af sundhedssystemet, så kolde hænder bliver omgjort til varme hænder.

Læserbrev af Hans Erik Adsbøl, Lucernehaven 20, Vonsild, 6000 Kolding.

Når jeg ser tilbage til min 4 års byrådsperiode, er jeg faktisk glad for, at jeg ikke fik en periode, nummer to, selvom jeg kun var seks stemmer fra, at blive valgt igen.

Og hvorfor nu det? Jo, du har som byrådspolitiker ikke en pind at skulle ha` sagt, eller for så vidt ændre på noget, embedsværket leverer det som de bliver bedt om, og så er det alle nikkedukkerne der æder det de kommer med. Mange gange uden at reflektere over det embeds værket er kommet frem med.

Man skal jo huske på, at embedsværket også har et politisk ståsted.

Nu ved jeg godt, at det tager fire år for at komme ind i det hele, men jeg var nok lidt af en provokatør.

Jeg husker tilbage på min aktive tid til et byrådsmøde, hvor jeg bad om ordet, som jeg fik, og der angreb jeg embedsværket, pludselig var der en "gammel" politiker, der bad om ordet, hvorpå han sagde henvendt til undertegnede, det var helt utilstedeligt det jeg havde gang i: "Man angriber ikke embedsværket", så jeg fik læst teksten.

I dag ser vi jo et KÆMPE underskud på skoleområdet på cirka 29 millioner kroner uden politikernes viden. Det er jo helt til grin for hele udvalget, at de ikke er informeret om dette budgetskred, som absolut bør koste "hoveder".

Jeg tillader mig, at kalde det en skandale. Her er politikerne uden indflydelse, men det undrer mig ikke.

Læserbrev af Tanya Buchreitz Løwenstein (V), nedlem af Teknik- og klimaudvalget, Skolebakken 42E, 6000 Kolding.

Jeg iagttager gang på gang hvordan renovationsarbejderne i fuld fart og store smil løber ind i indkørslerne for at hente spandene.

I sidste uge stod jeg udenfor da de kom. Jeg roste den fantastiske service og spurgte til, om det virkelig kunne være rigtigt de hentede spande helt inde ved husene, da jeg havde en klar forståelse af, at de skulle stå ude ved vejen.

Medarbejderen fortalte, at jeg var helt korrekt på den, men for at undgå utilfredse kunder og besværlig administration, så tager de den ekstra tur og de ekstra kilo, når der er en pose eller to for meget i.

Han fortalte også, at de går 15-20 km. om dagen og bliver hurtigere nedslidt i knæ og rygge af de samme årsager, som vi andre i bedste fald tager som god service. Oftere nok desværre tager som selvfølgelighed.

Dette skal være min spinkle tak og en stor opfordring til os alle om stille skraldespanden ud, vende håndtaget den rigtige vej og ikke overfylde.

Det er en minimal indsats, for at hjælpe en medarbejdergruppe med ikke at blive nedslidte før tid.

Udvidelse af E45

Mar 20, 2019

Læserbrev af Knud Erik Langhoff, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, Mariavej 9, 6091 Bjert.

Udvidelse af E45 ved Kolding er helt fantastisk. Men er desværre ikke i mål endnu.

Onsdag 13.03.2019, dagen hvor beskeden om planer for udvidelse af motorvejen ved Kolding blev offentliggjort, var en glædens dag for samtlige bilister der er bosiddende i Kolding området, men også for de mange bilister der passerer området på motorvej E45 ved Kolding i hverdage hvor der som oftest er voldsomme kødannelser, farlig trafiktæthed og høj uheldsfrekvens.

Aftalen om udvidelse af motorvejen med det tredje spor ved Kolding er helt fantastisk, men det er langt fra sikkert at den bliver en realitet.

Det er den ikke, fordi aftalen er indgået imellem de nuværende regeringspartier C, V, LA og partiet DF.

Får de fire partier ikke flertallet ved det nært stående folketingsvalg, kan vi godt vinke farvel til udvidelsen, fordi aftalen ”ikke er vokset i oppositionens baghave”.

Jeg frygter at et regeringsskifte vil medføre etablering af en helt unødvendig jernbanebro over Vejle fjord, og at udvidelse af E45 ikke bliver til noget.

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for en borgervenlig, samfundsnyttig og gnidningsløs trafikafvikling, også på E45.

Vi vil udvise hensyn til den samfundsøkonomiske belastning, der efter vores mening bliver alt for høj når borgere bruger ekstra tid til transport, bilerne bruger unødvendig brændstof i køerne og man går på kompromis med sikkerheden i trafikken.

En stemme på Det Konservative Folkeparti er en sikker stemme på udvidelse med tredje spor omkring Kolding.

Affaldssortering

Mar 20, 2019

Læserbrev af Tobias Jørgensen (V), medlem af Teknik- og Klimaudvalget, Fovsletvej 21, 6580 Vamdrup.

Lige nu udrulles Kolding kommunes affaldsplan, der blandt andet lægger op til, at vi borgere skal sortere vores affald, i højere grad end tidligere.

Mange af os har allerede fået de nye todelte skraldespande, og jeg personligt har flere gange benyttet mig af storskraldsordningen, hvor gamle sofaer og frysere er blevet hentet på min adresse, så turen med traileren og uhensigtsmæssige løft på genbrugspladsen var sparet.

I Teknik- og Klimaudvalget konstaterer vi med glæde, at planen bliver positivt mødt blandt borgerne.

Derfor ønsker udvalget, at kommunen som virksomhed optræder som et godt eksempel, og går forrest indenfor cirkulær økonomi og affaldssortering. Så vi har i Teknik- og Klimaudvalget i den forbindelse pålagt forvaltningen at udarbejde et konkret og ambitiøst forslag til en udrulningsplan for affaldssortering, i alle forvaltninger og institutioner i kommunen.

Jeg oplever allerede at mine egne børn går meget op i sorteringen derhjemme, og med udvalgets beslutning, får vi netop børnenes engagement nu ud i skoler og børnehaver.

Børnenes positive indstilling til og store interesse for affaldssortering, er en vigtig del af udrulningen i institutionerne, og vil alt andet lige gøre det lettere for ”os” voksne, at ændre adfærd.

Læserbrev af Tobias Jørgensen (V), folketingskandidat og byrådsmedlem Kolding, Fovsletvej 21, 6580 Vamdrup.

En ny tunnel eller broforbindelse parallelt med den nye Lillebæltsbro er langt at foretrække, alligevel har flere medier et meget stort fokus på en broforbindelse mellem Fyn og Als.

Trekantområdet er Danmarks produktions- og logistikcentrum, derfor har Trekantområdet to hovedudfordringer trafikalt og infrastrukturmæssigt.

1) Stigende trængsel på vejene

2) Huller i infrastrukturdækningen. De seneste mange år har der været stor trafikvækst på vejene, også væsentlig større end forventet. Kritisk trængsel er derfor en realitet nu, eller indenfor en overskuelig fremtid, på store dele af Trekantområdets overordnede motorvejsnet, og på indfaldsveje til de store byer, specielt i myldretiden.

Derfor er jeg oprigtigt glad for at DI har en udbygning af E30 og E45 i Fredericia og Kolding øverst på listen over vigtige vejprojekter. Ligesom en strategisk undersøgelse lavet af Transportministeriet viser, at en parallelforbindelse til den nye Lillebæltsbro er den trafikalt, miljømæssigt og økonomisk mest hensigtsmæssige måde at løse trængslen over Lillebælt på.

Min opfordring er; Fokuser nu på løsninger der fremtidssikrer vores infrastruktur, altså motorvejsnettet i hele Trekantområdet.

Tak for hælpen!

Mar 20, 2019

Læserbrev af Søren Rasmussen (DF), formand for Seniorudvalget, Primulavej 7, 6000 Kolding.

Demens er et vigtigt emne, som vi i Seniorudvalget prioriterer højt. For det første fordi antallet af mennesker med demens er stigende. For det andet fordi demens ikke alene rammer den syge, men også i høj grad de pårørende. Der er altså rigtig mange mennesker, der er i berøring med demens. Det kalder på gode kommunale tilbud samt på, at vi sammen gør en indsats.

I Seniorudvalget er vores politiske vision, at mennesker med demens og deres pårørende skal kunne leve et så godt og så meningsfuldt liv med demens som muligt. Det vil vi opnå ved at sørge for, at de nødvendige tilbud er til stede for borgerne.

Det er vigtigt, at vi udvikler for det nære lokalsamfund, ligesom det er vigtigt, at vi står sammen nationalt.

Kolding Kommunes demenshandleplan læner sig derfor også op ad den nationale demenshandlingsplan, hvis værdigrundlag er, at ”i alle dele af landet skal mennesker med demens og deres pårørende mødes med en indsats af høj faglig kvalitet, som bygger på værdighed, medmenneskelighed og respekt for det enkelte menneskes ønsker, behov og ressourcer og for mennesket bag sygdommen og det levede liv”.

Koldings demenshandleplan 2019 - 2025 er udarbejdet via en inddragende proces, hvor borgerne i Kolding Kommune har været inviteret til at fortælle os, hvad de har brug for, når familien rammes af demens, lige so der har været drøftelser i Ældrerådet og Alzheimerforeningen.

Tak til alle der har medvirket, nu omsættes det til konkret handling.

Læserbrev af Karina Lorentzen, folketingskandidat for SF, Sindalvej 4, 6000 Kolding.

I Kolding har vi 221 borgere, som bliver ramt af regeringens seneste forringelse af integrationsydelsen. Ydelsen gives til flygtninge, som ikke har været så heldige at komme i arbejde. Højrefløjen har forringet den 8 gange, og derned har man høj grad med til at skabe en underklasse, som er politisk bestemt.

Integrationsydelsen er markant lavere end kontakthjælpen, og denne gang sættes den ned med 2.000 kroner for enlige forsørgere og for samboende og gifte med 1.000 kroner per person. Konsekvensen er, at vi ser familier, der bliver fattige og isolerede fra det danske samfund i stedet for integrerede. Familier, som må tage i Bilka, når de skal opleve noget. Som ikke har råd til at erstatte det køleskab, der går i stykker – eller ikke engang har råd til genbrug, fordi det også koster.

Det er trist, at det skal være surt for mennesker, bare fordi de er flygtninge. Manglende arbejde har mange årsager, fx traumer fra krig, manglende kompetencer eller evner til at lære det danske sprog godt nok. Mange har oplevet store omkostninger ved krig – skal vi så ikke behandle dem ordentligt, når de er her?

Jeg håber på en ny regering, der vil et opgør med fattigdommen, forskelsbehandlingen og som prioriterer integrationen.

Læserbrev af Karina Adsbøl (DF), medlem af Folketinget, Koldingvej, 6580 Vamdrup.

I Dansk Folkeparti kæmpede vi for en lovændring, så fejlbehandlede patienter ikke kunne risikere at skulle tilbagebetale, en erstatning, som de havde fået udbetalt. Og vi fik heldigvis ændret loven.

Men lovændringen virker desværre ikke med tilbagevirkende kraft, sundhedsministeren oplyste under forhandlingerne, at dette ikke var muligt.

Og det har desværre givet anledning til, at vi har set flere sager, hvor patienter har måttet betale erstatninger tilbage også i den sidste tid. Det er ikke rimeligt. Hvorfor så vi lige pludselig disse sager? Lovgivningen var på daværende tidspunkt ikke ændret, men trods det poppede flere historier op i pressen, om tilbagebetaling.

En af grundene var at i 2014 laver region Syddanmark et sparekatalog, hvor de ville hente 11. mio. kr. ved at ændre ankepraksis og køre flere sager mod patienterne. Tænk engang, ja det er virkeligheden. Det var helt kalkuleret.

Det fortsætter de så med efter den tidligere lovgivning, ikke fordi de skal, men fordi de kan.

Jeg tænkte, at denne praksis nok ville stoppe, da vi jo lovgivningsmæssigt, havde sendt det signal, at det ikke var den vej landspolitikerne ønskede. Men nej, empati og moral skal man kigge langt efter. Og gad vide hvor mange penge regionerne så bruger på at køre disse sager mod fejlbehandlede patienter?

Stil krav

Mar 20, 2019

Læserbrev af Jørn Dohrmann (DF), medlem af Europa-Parlamentet, Drenderupvej 30, 6580 Vamdrup.

Arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune går nu med overvejelser om at åbne en jobbutik i ghettoområdet Munkebo.

Man henviser til, at der skulle være gode erfaringer fra lignende projekt i Skovparken, samt at nærheden spiller en rolle.

I min verden ændrer det ikke en tøddel, om et jobcenter ligger i Skovparken, Munkebo eller et helt tredje sted, for sådan fungerer arbejdsmarkedet ikke.

Man kan "flytte" folk over i uddannelse eller kurser, men hvis man er mand eller kvinde fra den tredje verden, der ikke kan dansk, så er det fløjtende ligegyldigt om Jobbutikken så lå i nabolejligheden.

Kolding Kommune kan som mange andre kommuner gang på gang smide penge ud til noget, der ikke nytter. Stil da hellere nogle krav til folk – bed dem selv gøre en indsats for at lære vores smukke, danske sprog. Bed dem tilpasse sig og undlade at stille krav om special-mad, bederum eller hvad ved jeg.

Sådan får man nemlig integreret folk. Men både i Danmark og i de andre europæiske lande mangler vi at forstå den sammenhæng.

Side 1 ud af 2
  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« Marts 2019 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31