Læserbrev af Annette Blynel (SF), medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Strandgade 27, 5700 Svendborg.

Så diskuteres det igen: Skal børn og unge helt ned til 10 års alderen anbringes på en lukket institution, med 4 m høje mure og hvor dørene til værelset lukkes kl. 22.00? Ungdomskriminalitetsnævnet har bemyndigelse til at beslutte dette – og det er så sket for ca. 500 børn og unge under 15 år i Danmark det sidste år.

Socialpædagogernes Landsforbund retter en skarp kritik af disse anbringelser. SF er fuldstændig enig. Børnene anbringer ud fra et farlighedskriterie, hvis et barn/en ung er til fare for andre, men desværre også, hvis barnet er til fare for sig selv og er selvskadende. Et sådant psykisk sygt barn kan således blive anbragt sammen med andre dybt kriminelle unge. Unge, der er dømt for vold, er bandemedlemmer og/eller misbrugende. Det kan f.eks. forekomme lige efter en udskrivelse fra børnepsykiatrisk afdeling.

Det er dybt bekymrende – og skal ændres. Vi kan ikke være bekendt at behandle børn på 10-12 år som kriminelle.

I Region Syddanmark sker en sådan anbringelse på den lukkede institution Egely i Middelfart. Det skal dog understreges, at Egely udfører en god pædagogisk indsats, under de givne forudsætninger. Det skal bare ændres, så de psykisk syge og sårbare børn får et andet tilbud – et tilbud, hvor det ikke handler om straf, men et tilbud, hvor der tages hånd om deres skrøbelige psyke. De skal ikke ”i fængsel”, men tilbydes et kvalificeret pædagogisk tilbud med faste og lukkede rammer.

SF ønsker generelt helt at afskaffe muligheden for at idømme børn under 15 år (under den kriminelle lavalder) denne form for dom. Men aktuelt er der desværre ikke politisk vilje hertil. Indtil det sker, vil SF adskille disse grupper af børn og unge fra de hardcore kriminelle unge, fordi den pædagogiske tilgang er vidt forskellig afhængig af gruppen af børn, og for at den ene gruppe ikke kan øve negativ indflydelse på den anden.

SF har derfor løftet dette ønske med ind i budgetforhandlingerne, og heldigvis, var flertallet enige med os. Så nu skal arbejdet med at undersøge muligheden for alternativ anbringelse til disse unge, undersøges.

Vi satser på at flertallet i Regionsrådet er enige med os? Vi kan ikke forestille os andet. Det, der sker lige nu, er uhørt og skal ændres.

Benny Dall (Ø), byrådsmedlem, Aalykkegade 9, Kolding.

Koldings byrådsflertal er blåt. Det betyder, at naturen, miljøet og borgerne taber til hensynet til byggematadorer og store prestigeprojekter.

Netop nu har vi to eksempler på det.

Danmarks Naturfredningsforening har klaget over byrådsflertallets planer om et større boligbyggeri på den gamle vandværksgrund på Stadionallé. Det forstår vi godt i Enhedslisten. Der skal opføres 86 boliger i syv blokke i op til 16 meters højde. Det er imod beboernes ønsker, og det ligger lige op til et smukt naturområde i Kolding Ådal. Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Hanne Dam har stemt imod.

Byrådsflertallet vil fortsætte med at dumpe forurenet havneslam i Lillebælt, selvom området lider af mangel på fisk. Mere havneslam i Lillebælt modarbejder direkte de store og flotte planer om Sund Vejle Fjord, Bælt i Balance og Naturpark Lillebælt. Projekter, der for mange millioner kroner skal genoprette miljøet i Lillebælt. Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Merete Due Paarup fra Radikale Venstre er imod at dumpe havneslam. Det bør i stedet tørres og genanvendes.

Er der forskel på de røde og blå? Ja, det er der.

Læserbrev af Filip Bekic Bladt (S), fællesledelsesformand for S i Kolding og byrådskandidat, Borgergade 4, st. th. 6000 Kolding.

Hvem siger at kommunalpolitik er kedeligt? Ikke i Kolding i hvert fald. De mange kandidater, der melder sig på banen til det kommende kommunalvalg, er et udtryk for, at der er masser af udfordringer i Kolding Kommune, og at den måde kommunen er blevet ledet på, ikke er god nok.

Jeg hilser alle kandidater velkommen og glæder mig til en spændende valgkamp. Jeg håber dog, at valgkampen kommer til at handle om reel politik og ikke blot om personer.

Lige nu har JydskeVestkysten travlt med, at få det til at handle om en præsidentvalgkamp mellem Villy Søvndal og Eva Kjer Hansen. Politik er mere end personer og er større end enkeltpersoner; for eksempel Kolding Kommunes fremtid. Det er naturligvis vigtigt at have stærke, dygtige kandidater, men det er endnu vigtigere at finde ud af, hvad kandidaterne vil med kommunen. Det er et problem, hvis individuelle politiske ambitioner kommer til at stå over politisk substans.

Med lidt over et år til valget, er alle partier ved at positionere sig. Der er kamp om den attraktive borgmesterstol og de 25 pladser i byrådet. Heldigvis er borgerne ikke nemme at narre. De gennemskuer, hvis noget er lidt for smart.

Min opfordring er blot, at det er nu vi har muligheden. Muligheden for at ændre noget, hvis vi ikke er tilfredse. Muligheden for at lytte, snakke og debattere om fremtidens Kolding Kommune, og hvad det er for en kommune, vi vil bo i.

Selvom der er nogen, der får det til at fremstå som en præsidentvalgkamp og enkeltpersoner, så er der rigtig mange dygtige kandidater på tværs af forskellige partier. Kandidater som ikke skal glemmes, men som der også skal være plads til i en politisk debat.

I Danmark har vi heldigvis ikke tradition for to parti system. Det har vi ikke, fordi to parti systemer er præget af polarisering og er meget personfikseret. Se blot til USA og Storbritannien og den splittelse der er. Vi har et demokratisk system, hvor vi lytter til hinanden og hvor alle kommer til orde. Et demokratisk kendetegn er nemlig, at vi giver plads til forskellighed og finder den bedste løsning.

Lad os sammen finde den bedste løsning for vores kommune i fællesskab. Lad borgerne sammensætte det byråd, som kan skabe den bedste kommune og lad os få en borgmester, der ikke vil være borgmester for enhver pris, men borgmester, fordi vedkommende har nogle ambitioner og visioner for at gøre Kolding til en bedre kommune. Personer er vigtige, men drivkraften skal være, at gøre en forskel for Kolding Kommune.

Læserbrev af Vibeke Henriksen, bestyrelsesmedlem i Venstres vælgerforening, Dalbyvej 16, 6000 Kolding.

Vi har haft en stærk borgmester i Kolding i 12 år i Jørn Pedersen, og derfor er det virkelig også en spændende politisk tid vi går i møde.

Folketingsmedlem af Kolding kredsen Eva Kjer Hansen bekræftede i onsdags, at hun agter at stille op som Venstres nye spidskandidat og blive Jørn Pedersens efterfølger. For mig er det en glædelig nyhed, da jeg elsker valg -den demokratiske proces, hvor medlemmerne har taget stilling, og man får muligheden for at sætte sit kryds på netop den kandidat man tror på kan udvikle ens fantastiske by.

For Venstre er det stærkt, at vi nu har to kandidater som besidder gode kvalifikationer og store visioner for byens forsat positive udvikling og velfærd: 43-årig byrådspolitiker og gruppeformand Jakob Ville og den indflydelsesrige eks-minister og nuværende folketingsmedlem Eva Kjer Hansen.

Det er stærkt af Eva, at hun har viljen til at kaste sig ud i det kommunale og om nogen kender hun Kolding, og har stor indsigt i de politiske udfordringer byen har, hun har trods alt knoklet for byen i 30 år fra Christiansborg, så få mig er det opmuntrende at hun nu er klar til at knokle videre i en kommunal politisk sammenhæng.

Straks kommer der kritik. Hun leder bare efter en taburet at sidde på. Levebrødspolitiker mm. Men hun har altså stillet op for Kolding år efter år, og har aldrig afveget arbejdet for noget, og hun har knoklet på for at få gennemført vores politik for at få styrket vores kommune.

Jeg synes det er fedt, at hun har mod på nye udfordringer i hendes arbejdsliv, og VELKOMMEN med bopæl i Kolding.

Læserbrev af Søren Rasmussen (DF), viceborgmester, Primulavej 7, 6000 Kolding.

Det var en meget stor, vigtig og historisk beslutning for Koldinghus og for Kolding, som Byrådet traf på sit sidste møde.

Koldinghus har en særlig plads i vore hjerter og vores bevidsthed. Koldinghus var en gang port og nøgle til Danmarks rige. Byen og slottet er ikke længere grænseby og –slot, men Koldinghus er en vigtigst del af vor lokalhistorie og det er stadig byens og Kommunes stolthed.

Fortælling om Koldinghus indeholder så mange gode historier og så mange eventyr. Med beslutningen i aften begynder et nyt stort og fantastisk eventyr for Koldinghus og for Kolding.

Beslutningen om, at gøre Koldinghus til en del af Kongernes samling, i lighed med Amalienborg og Rosenborg, vil løfte slottet helt op på det høje niveau, hvor det hører hjemme. Vi får en attraktion i international klasse, hvor indholdet står mål med den fantastiske bygning.

I Dansk Folkeparti er vi ikke i tvivl om, at Koldinghus indtræden i det fornemme selskab, vil blive til gavn og glæde for Kolding Kommune og alle os der bor her.

Vi glæder os også over, at det lokalhistoriske får sit eget museum i Staldgården. Der er så meget at udstille og formidle, endelig bliver der mulighed for det. Endelig får Koldings fascinerende historie sit eget museum. Det bliver også en enestående interessant attraktion.

Jeg og Dansk Folkeparti glæder os ligeledes meget over, at det er et enigt Byråd der bakker op, om denne historiske beslutning.

Side 1 ud af 46