Læserbrev af Søren Rasmussen (DF), formand for Seniorudvalget, Primulavej 7, 6000 Kolding.

Vi er i den glædelig situation, at vi har 20 aktivitetscentre for seniorer spredt ud over hele Kolding kommune. Der afvikles et væld af aktiviteter i dem. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at de er til meget stor glæde, for rigtig mange mennesker. De giver livsglæde og livskvalitet. Derudover er der omkring hundrede foreninger for seniorer, som får støtte fra Kolding Kommune til deres aktiviteter.

I Vonsild er der flere foreninger, der holder til forskellige steder. Bl.a. er der aktivitetscentret på Catolhavegyden. Der foregår en masse gode aktiviteter, arrangeret af frivillige.

Aktivitetscentret er indrettet i en pavillon, den har gennem lang tid trængt til en omfattende renovering. Der har endda været forslag fremme om at fjerne den. Men heldigvis har seniorernes ønske, om at blive på placeringen, sejret.

Vi har nemlig sikret penge til renoveringen. I forbindelse med det store børneforlig, blev der også lidt midler til seniorområdet. Der blev således afsat 1 mio. kr. og til renovering af aktivitetshuset på Catolhavegyden og Seniorudvalget kan finde de resterende 1,5 mio. kr. i eget budget.

Det at vi har så mange aktivitetshuse for seniorer, er noget særligt for Kolding Kommune. Vi være kan være stolte af dem og værne om dem og ikke mindst de mange frivillige.

Læserbrev af Hans Erik Adsbøl, Lucernehaven 20, 6000 Kolding.

Det vi de sidste dage har kunnet se i nyhederne er et totalt svigt, i blandt andet Aarhus. I skal stå til ansvar overfor dette svigt. Føj siger jeg bare.

Nu fik Aarhus kommune en dom på, at disse optagelse ikke måtte sendes. Det siger mig, at de optagelser er så voldsomme, at de har valgt at forbyde dem med begrundelsen, at offeret ikke kunne sige ja til denne overvågning. Den lov skal hurtigst muligt ændres, så pårørende kan sige ja på vegne af beboerne.

Og jeg mener, at man skal give lov til at disse optagelser, hvis den forurettede ikke kan svare for sig selv. Det er den måde man formentlig kan dæmme op for disse svigt. Jeg troede ikke, at vi i Danmark er kommet så langt ud, at vi behandler disse sårbare mennesker som fanger. Føj siger jeg bare, og skam jer.

Jeg ved, at engang imellem, får de kontrolbesøg på plejehjemmene. Det skal fremover være et uanmeldt kontrol der skal foretages. De skal ikke være skemalagt.

Læserbrev af Vibeke Henriksen, bestyrelsesmedlem i Venstres vælgerforening, Dalbyvej 16, 6000 Kolding.

Det er vigtigt for mig, at vi bevarer danske værdier i Danmark, og at parallelsamfund bekæmpes, og jeg tror at det er vigtigt at vores politiker er årvågen for at der ikke opstår parallelsamfund, hvor der hersker en anden retsorden, og hvor et flertal af udlændinge lever adskilt fra os andre, og ikke ønske at tage del i det øvrige samfund.

Derfor bakker jeg op om Venstre, Danmarks liberale parti, når de udviser en bekymring over at den socialdemokratiske regering og resten af venstre fløjen som helt tydeligt viser at de ikke har modet eller tør at bakke op om, at fører den opstramning af udlændingepolitikken som de gik til valg på.

Venstre har ført en stram udlændingepolitik, hvor man har haft fokus på at holde fast i de lave ydelser for at sikre at det bedre kan betale sig at tage et arbejde. Hvilket jeg tænker, både fremmer integrationen for den enkelte, men det er også en grundlæggende god og sund værdi i, at det skal kunne betale sig at arbejde.

Derfor er jeg bekymrede for de konsekvenser, det vil få, at den socialdemokratiske regering har hævet ydelserne til de udlændinge som ikke er i arbejde, og at de ligeledes ikke vil sørge for at der kommer en anden sammensætning af børnene i ghettoområdernes børnehaver og vuggestuer. Netop for at sikre, at det er slut med områder, hvor der ikke tales dansk, og hvor børn lever i en modkultur.

Ligeledes er det foruroligende at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye oplyser fra talerstolen i Folketingssalen at han ikke vil lovgive mod bønnekald, da han ikke mener at problemet er så stort at man behøver at lovgive mod det, selvom han også tilkendegiver at det vil være anmassende og upassende at kalde til muslimsk bøn i Danmark.

Men for pokker da, så gør noget ved det !! For mig handler det om, at man får stoppet ansskygningerne af parallelsamfund i Danmark, og det er frustrerende at regeringen ikke tør eller har modet til at handle for at sikre de danske værdier. Der skal være religionsfrihed, men ikke religionslighed i Danmark, og vi skal ikke have områder i Danmark, hvor man lever adskilt fra os andre eller ikke ønsker at tage del i det øvrige samfund.

Investering i børn

Juni 24, 2020

Læserbrev af Poul Erik Jensen (S), gruppeformand, Østergade 20, 6580 Vamdrup.

Covid-19 har ændret på mange ting. Også måden at lave budget på.

Samtlige byrådets partier i Kolding byråd har lavet et delbudget for 2021 og de tre efterfølgende år.

Set med socialdemokratiske briller er det super, at børneområdet får et løft. Der afsættes ekstra 16 millioner om året til styrkelse af folkeskolen og børnepasningen. Oven i det kommer der sandsynligvis et stort millionbeløb fra den socialdemokratiske regeringen til bedre normeringer. Så samlet set et positivt løft.

Derudover afsættes der 35 millioner kroner til udvidelse af Lyshøjskolen.

Daginstitutionerne får en ekstra million hvert af årene til udeliv. Der afsættes en ekstra million til køkkenfaciliteter. I Jordrup afsættes der 750.000 kr til vuggestuepladser.

Budgettet vil sikre, at børnene i Kolding Kommune har nogle af de bedste vilkår herhjemme. I forvejen ligger normeringerne i vuggestuer og børnehaver i top 15, og børnene i skolerne ligger konsekvent i top, når der måles og sammenlignes på indlæringen. For byrådet handler det om, at børn, der forlader Kolding Kommunes skoler, er blandt dem, der er allerbedst rustet og står med de bedste kort på hånden.

Der afsættes også penge til byggeri af Brændkjær Idræts- og Kulturhus. Det nye byggeri forventes at kunne sættes i gang hurtigt – i tilknytning til Brændkjærskolen.

Endelig afsættes der 80 millioner kroner til første etape af en ny ringvej fra motorvejen til Dalby/Tved.

Der er desuden 16 millioner kroner på vej til en cykelpulje, så vi kan få flere – og mere sammenhængende cykelstier.

I budgettet indgår også et årligt beløb til Konge Å Komité i et samarbejde med Vejen og Esbjerg kommuner.

Til februar laves den sidste del af budgettet for 2021 og overslagsårene. Det hænger sammen med, at vi har coronaen med som blind makker. Hvad sker der når Folketingets hjælpepakker udløber til efteråret? Der vil vi være sikre på, at der er en buffer til at klare eventuelle ekstraudgifter.

Første del af budgettet er på plads. Det ser slet ikke så ringe ud. Og i Socialdemokratiet synes vi, at det er en absolut styrke, at alle byrådets partier er med i et forlig.

Læserbrev af byrådsmedlemmer (DF) Kristina Jørgensen, Molle Lykke Nielsen og Søren Rasmussen.

Dansk Folkeparti foreslog for nyligt et stort børneforlig. Vi mener nemlig det er børnenes tur til at blive tilgodeset, og børnene er det vigtigste vi skal investere i.

Vi er stolte af vores folkeskoler og børnepasning i Kolding Kommune. Vi har rigtig mange dygtige medarbejdere, til at tage sig af vores fremtid, nemlig børnene. Dog kan vi altid blive bedre, hvilket coronaperioden kun har bekræftet.

Her kort tid efter vores forslag fremkom, har et enigt Byråd nu besluttet at investere over 100 millioner kr. til børn og elever over de næste fire år. Det er vi naturligvis rigtig glade for.

Vi lægger stor vægt på, at opnå resultater. Alle kan være imod noget eller stille forslag, men det afgørende er jo, at der rent faktisk kommer resultater der gør en positiv forskel for mennesker.

Nu tager vi et skridt i den helt rigtige retning. Det er et første skridt. For Dansk Folkeparti bliver ved med at arbejde for bedre forhold og kvalitet i både dagtilbud og folkeskoler.

Side 1 ud af 40