Onsdag, 18. september 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Læserbrev af Hans Holmer (SF), gruppeformand, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

De unge har i den grad en stemme. Særligt når det gælder klimaet, og den stemme skal høres.

Derfor foreslog vi i SF, at vi i Kolding kommune skal have et Ungeklimaråd. Jeg er glad for at der var fuld opbakning til forslaget, for klimaet kan ikke vente, det kræver handling nu, hvis vi skal mindske skaderne på vores klode. Vi skal derfor tage den unge generations bekymring alvorligt. Det er dem, der skal arve kloden, og det kræver handling fra alle generationers side.

Det kommende Ungeklimaråd skal arbejde for at fremme interessen for bæredygtighed og klima blandt unge. De skal være ambassadører for den bæredygtige dagsorden herunder FNs Verdensmål og Cirkulær Økonomi. Rådets medlemmer bliver derfor introduceret for den nyeste viden indenfor den bæredygtige udvikling, så de kan skabe forandringer og konkrete handlinger rundt i kommunen.

Målet er, at konkrete handlinger, lokale projekter og kampagner igangsættes, koordineres og til dels udføres af Ungeklimarådet til gavn for alle borgere i Kolding Kommune og resten af verdenen.

Så er du ung og vil du være med til skabelsen af et Ungeklimaråd? Så tøv ikke med at møde op torsdag den 19. september klokken 19.00-21.00. Alle interesserede unge mellem 13-30 år kan møde op i By- og Udviklingsforvaltningen på Nytorv 11. Her kan du melde sig til at blive en del af ungeklimarådet, eller/ og være med til skabe rammerne for hvordan du synes et Ungeklimaråd skal se ud.

Læserbrev af Hans Erik Adsbøl, Lucernehaven 20, 6000 Kolding.

Som den heldige ejer af en el-bil, må jeg nok erkende, at det ikke er så nemt endda. Da vi skiftede i juni måned havde vi ellers sat os ind i det meste angående opladning af vores nye el-bil. Vi ville jo bidrage med et mere klimavenlig køretøj.

Men vi skal jo abonnere på flere selskaber. Der er to selskaber i Danmark: E-ON, og Clewer, som åbent ikke arbejder sammen. Og så er der alt for langt imellem de ladestander, og det værste er, at de ladepladser er næsten altid optaget af biler der IKKE skal bruge opladning.

Her i denne sommer, som nu går på hæld, var det næsten umuligt, at bruge ladestander på diverse motorveje. Alle var optaget af køretøjer, der ikke skulle lade. Vi mangler, at der bliver parkering forbudt på de pladser, hvis ikke man skal lade sin bil.

Kolding har to ladestationer i Borchs gård. Der kan man aldrig få ladet sin bil, da der altid er biler der holder, som ikke skal lade, der bruger pladserne.

Der er alt for få ladestander i Danmark. Der ligger en stor opgave forude med mange flere ladepladser, hvor parkering kun er tilladt for el-biler, som skal lade. Fra Kolding bymidte til Haderslev er der ingen ladestandere.

Dette haster, med flere ladestationer, og parkering forbudt på disse pladser.

Jeg læste, at en familie var på ferie i sin el-bil fra Danmark igennem Tyskland, til Frankrig. Her var det nødvendigt med fem forskellige ladebrikker, og fire forskellige kort til betaling af strøm.

Det er jo helt vanvittig. Hvorfor kan man da ikke bruge sit Visa-kort. En kæmpe opgave til vores Folketing, og ikke mindst EU. Og det haster.

Læserbrev af Elvis Comic (S), byrådsmedlem, Gotthardpasset 8, 6000 Kolding.

Teknik- og Klimaudvalget har på mødet i tirsdags den 10. september 2019 behandlet et projekt der har været længe undervejs – nemlig højvandssikring ved Grønninghoved og Binderup.

Højvandssikring skulle være med til at beskytte de ejendomme der er, i sommerhusområdet og derfor blev forvaltningen i Kolding Kommune i 2017 bedt om, at undersøge mulighederne.

I juni måned 2017 besluttede Byrådet dengang, at bevilge en million kroner til en gennemførelse af en teknisk forundersøgelse af behov og muligheder for højvandssikring.

Derudover skulle forvaltningen lave en estimering af de økonomiske omkostninger til etablering og vedligeholdelse af en eventuel højvandssikring ved Grønninghoved og Binderup. Sågar sagde Kystdirektoratet, at der er et behov for at højvandssikre området.

Af høringssvarene kan det ses, at den overordnede holdning i området er, at der ikke ønskes en højvandssikring på nuværende tidspunkt.

Det er klart når, et så markant flertal markere i høringssvarene, at de ikke ønsker at der skal være et dige eller andet højvandssikring i Grønninghoved og Binderup, så kan jeg som politiker ikke pålægge borgerne i området en egenbetaling, når der ikke er opbakning til det.

Derfor siger Socialdemokratiet på nuværende tidspunkt nej, til at arbejde videre med højvandssikring ved Grønninghoved og Binderup.

Jeg mener også, at det er vigtigt, at man tager dialogen med sommerhusejerne om den videre proces. Og det ved jeg, at det går i gang snarest og forvaltningen laver informationsmøde og orientere om beslutningen samtidig forklare forvaltningen om hvilke muligheder der er for at sikre ejendommene fremadrettet. Det kan være via individuelle løsninger og mindre fælles løsninger i sommerhusområdet.

Jeg er glad for, at vi har arbejdet konstruktivt med projektet og at vi har inddraget borgerne i processen. Det har været med til at skabe den klarhed, der er nødvendig for, at jeg kan sige, at vi har truffet den rigtige beslutning på et oplyst grundlag.

Læserbrev af Elvis Comic, kommunalpolitiker for Socialdemokratiet, Gotthardpasset 8, 6000 Kolding og regionsrådspolitiker for Socialdemokratiet, Poul Fremmelev, Hjarupvej 46E, 6000 Kolding.

En vigtig aftale er landet mellem Regeringen og KL, en aftale der er med til at give flere penge til kommunerne og dermed en styrkelse af velfærden – ligesom Socialdemokratiet lovede inden valget.

Vores partikollegaer på Christiansborg, har lyttet til os i kommunerne. Regionerne fik tidligere landet en god aftale, som er med til at styrke sundhedsområdet – og nu viser Regeringen at de bidrager til en styrkelse af velfærden ude i kommunerne også. Det er vi glade for. Det er nødvendigt, så man i kommunerne kan bibeholde den gode service og dermed ikke skal ud i serviceforringelser.

Som mange ved, så står Kolding Kommune over for en kæmpe økonomisk krise, en krise hvor der mangler utrolig mange penge i kommunekassen. Det gør der af den simple årsag, at der ikke er passet på pengene, men at man bare har brugt af de midler man ikke har. Det skal der rettes op på i Kolding Kommune.

Vi er yderst tilfreds med den aftale der er landet mellem Regeringspartiet Socialdemokratiet og KL. Det redder ikke alt, men det er en start og det er mere end den borgerlige regering overhovedet nogensinde havde bidraget med. Vi er glade socialdemokrater og det er der en grund til.

Vi slår bare fast endnu engang, at de kæmpe besparelser der skal findes i Kolding Kommune, ikke skal gå ud over de svageste borgere – derfor har Socialdemokratiet i Kolding Kommune sagt nej til besparelser på handicapområdet.

Læserbrev af regionsrådspolitiker for Socialdemokratiet, Poul Fremmelev, Hjarupvej 46E, 6000 Kolding og kommunalpolitiker for Socialdemokratiet Elvis Comic, Gotthardpasset 8, 6000 Kolding.

En vigtigt aftale er landet mellem Regeringen og Danske Regioner, en aftale der er med til at give flere penge til Regionerne - og det er vigtigt!

Som vores gode partikollega og finansminister Nicolai Wammen sagde til TV2: “Med dagens aftale holder vi hånden under vores sundhedsvæsen.” Det er vi enige i. Socialdemokratiet viser, at de gerne være behjælpelig der hvor det gælder. Det er nødvendigt for, at have nok personale, hjælpe borgerne og kunne opretholde den bedst mulige service.

Når Regionerne får tildelt bedre økonomi til sundhed og forebyggelse, så vil det automatisk give bedre tryghed og velfærd til borgerne i fx Kolding Kommune.

Omprioriteringsbidraget er fjernet og der tilføres 1,5 milliarder kroner ekstra til Regionerne. De penge skal bruges på sundhed som skal prioritere den stigende andel af ældre og børn, samt stigende medicinpriser - derudover skal det give Regionerne mulighed for, at ansætte mere personale, flere varme hænder til vores borgere.

Det er fantastisk, at vores gode kollegaer på Christiansborg lytter til de udfordringer vi ser i Regionerne og dermed giver en håndsrækning til, at vi kan løse, nogle af de store udfordringer - vi jo allerede står overfor og kommer til at stå for endnu tydeligere i fremtiden.

Nu afventer vi spændt Regeringens og KL´s forhandlinger om økonomien for 2020 og her forventer vi, at der også tildeles flere penge til den voksende mængde af kommunale opgaver.

Læserbrev af Hans Holmer (SF), formand for Social- og Sundhedsudvalget, Skovbogade 8, 6000 Kolding.

I disse lidt udfordrende tider skal vi huske på, at vi i Kolding kommune på mange områder også er et flagskib. Det gælder blandt andet på social- og Sundhedsområdet.

I kraft af at vi som kommune er førende inden for disse områder får vi opbygget et interessant netværk af gode samarbejdspartnere.

I sidste uge havde vi rejsegilde på vores nye hus i Terapihaven. I Terapihaven Møllebæk er det naturen og de aktiviteter, der foregår her, der skal være med til at hjælpe mennesker med f.eks. stress, kræft, senhjerneskade eller kronisk sygdom tilbage til et godt hverdagsliv, ligesom terapihaven skal danne ramme for tilbud, der styrker vores mentale sundhed og forebygger stress.

Bygningen skal bruges til at understøtte disse aktiviteter. Dvs. at den skal bruges til at opbevare og tørre skind, termodragter, tæpper osv.; til samtaler og ophold i meget dårligt vejr; til kontorpladser, toiletter osv.

Bygningen giver også mulighed for, at der kan foregå aktiviteter i Terapihaven hele året rundt.

Udviklingen af skovområdet, sker i samarbejde med Københavns Universitet, som også bidrager til at sikre kvaliteten af det tilbud vi giver til andre mennesker. Alt dette bliver kun muligt på baggrund af både donationen fra Trygfonden og fra Friluftsrådet, som er den seneste donation Kolding kommune har fået til projektet- Tusind tak.

Lad os fortsætte med at være foregangskommune inden for Social- og Sundhedsområdet. Det er til gavn for os alle. Særligt for dem der får glæde af vores tilbud, men også for kommunen som helhed, da det giver os mulighed for at indgå i andre nyskabende samarbejdsrelationer.

Fej for egen dør

Sep 18, 2019

Læserbrev af Tobias Jørgensen (V), byrådsmedlem i Kolding og medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, Fovsletvej 21, 6580 Vamdrup.

Enhedslisten er med Benny Dall igen ude med riven.

Ja, et flertal i Arbejdsmarkedsudvalget tog i onsdags ansvar, det gjorde vi ved at sige ja til de besparelser embedsværket pegede på.

Der skal findes penge til kommunekassen og det ved Enhedslisten også godt. Derfor har Benny også selv været med til først, at stemme for rapporten, der anviser besparelser på arbejdsmarkedsområdet skulle udføres. Herefter har han i byrådet stemt for, at den skulle implementeres på arbejdsmarkedsområdet, og da Enhedslisten med Benny ved roret endeligt skulle tage ansvar på udvalgsmødet, da kommer de kolde fødder.

En ting er at man skifter mening, men det gamle ordsprog at feje for egen dør, det kender den gode Benny Dall tydeligvis ikke.

I Venstre står vi på mål for beslutningen, og ved at vores dygtige personale fortsat gør deres ypperste for at yde en service der er helt i top.

Læserbrev af Merete Due Paarup (V), Uhrevej 3, 6064 Jordrup.

Vi elsker de mange små markeder, festivaller, sportsfester og alle de mange andre lokale fester og events i løbet af året, hvor frivillige knokler med alt fra at skabe aktiviteter, sikre gang i festen, få flere frivillige på banen... og så har de liiiiige en ret stor opgave i at sikre at teltet bliver byggesagsbehandlet også selvom teltet står, hvor teltet altid har stået og alt andet er “same procedure as last year, james”.

Det er bøvlet, det er bureaukratisk og det kan vi gøre bedre. Vi vil gerne gøre det lettere at være frivillig og gør det mere smidigt at komme omkring bøvlet (og lægge pres på for at få ændret lovgivningen).

Vi vil derfor foreslå, at give byggesagsproceduren et eftersyn, hvor både byggesagsbehandlerne og dem der bøvler kommer med deres bud på hvordan det kan blive nemmere i fremtiden.

Det kunne være fælles infomøder først på sæsonen, hvor de telt-ansvarlige får fif, fiduser og faldgruber bliver klædt på til at lave den effektive ansøgning. Det kunne være “drive-in” hvor man bestemte torsdage kunne komme ind og få styr-på-det og få afklaret alt på en gang. Det kunne være ...

Ambitionen kunne være at gøre Kolding til det absolut bedste og letteste sted at være frivillig. Og det vi ikke kan “hack sender vi retur til Christiansborgs to-do-liste med bøvl-der-skal-fixes.

Læserbrev af René Aalling Jensen, Esbjergvej 111, Harte, 6000 Kolding.

Der går sjældent mange dage mellem, at der kommer en ny udmelding om den økonomiske situation i Kolding kommune. De fleste er baseret på halve sandheder, da kun få har adgang til hele sandheden som det var tilfældet med økonomien omkring Obama besøget og hvor og hvordan besparelser på det sociale område skulle foretages.

Den seneste udvikling er fyring af socialdirektøren Lars Rasmussen som en en af mange økonomichefer og direktører. Det er svært set udefra, at vurdere om alle økonomerne med et er blevet dårlige til deres job eller om fyringerne dækker over et ledelsesproblem med borgmesteren i spidsen.

Lige nu har vi kun borgmesterens udlægning og vi har behov for en uvildig undersøgelse af kommunens økonomi, så vi alle kan få fuld indblik i hvorfor de beslutninger der blev taget førte til et underskud på 190 millioner.

Lars Rasmussen havde ikke noget personlig at vinde, men satsede sit job og tabte. Ikke den bedste måde at stoppe en lang karrierer i Kolding Kommune. Jeg vil have svar på hvorfor han tog den beslutning og om der gemmer sig mere.

En uvildig undersøgelse der offentliggøres i et forståeligt sprog er den bedste måde.

Borgerne skal have de svar de fortjener, når de mest udsatte borgere i Kolding skal betale den højeste pris for det her rod, så bør vi vide hvorfor.

Vi tager ansvaret

Sep 18, 2019

Læserbrev af Merete Due Paarup (V), gruppeformand og medlem af byrådet, Uhrevej 11, 6064 Jordrup.

Vi tager ansvaret (kære Villy og andre undrende borgere).

Koldings kommunes økonomi er udfordret. Det kan være svært at forstå. Det er let at pege fingre og kritisere. Naturligvis skal vi som kommunalbestyrelse tage ansvaret - og det gør vi. En kommune er en kompleks størrelse og vi må forvente at:

1. Vi skal kunne regne med de tal vi får fremlagt - også hvis der opdages overforbrug eller store uforudsete omkostninger.

2. Vi må insistere på, at de beslutninger vi træffer bliver eksekveret eller vi i det mindste bliver orienteret, hvis der skal justeringer til.

3. Vi må forvente, at regler og rammer overholdes.

Vi er igang med en slagplan både på den korte og den lange bane. På den korte bane, så vælger vi at bremse op fx ansættelsesstop og udskyde projekter. På den længere bane er vi ved at implementere bedre og mere transparent økonomiopfølgning. Og så er kommuners økonomi særlig på socialområdet under pres og dét forsøger vi at sende røgsignaler til Christiansborg.

Vi har udvalgsstyre i kommunen - og det er absolut en styrke at det er i fagudvalg, der træffes beslutninger, prioriteringer om både investeringer og opbremsninger. Men det kræver også at alle udvalg tager ansvar for at få styr på deres økonomi. Vi har en bred konstituering, hvor alle partier, har været med til at skabe udfordringerne - og forventelig også være med til at løse dem.

Og så skal vi også -på trods af udfordringer - sætte det i perspektiv. Vi fik faktisk ros af revisionen for generelt at være en veldrevet kommune.

Vi er i arbejdstøjet, vi tager ansvaret - gerne sammen med et samlet byråd.

  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« September 2019 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30